Trang chủ » Thương hiệu: KINGTONY (1140 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu KINGTONY Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN(2)

Thương hiệu: KINGTONY (Tổng : 1739 sản phẩm)
Lục giác 1/8 inch Kingtony 112504SR

Lục giác 1/8 inch Kingtony 112504SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Lục giác bi 4mm Kingtony 113004MR

Lục giác bi 4mm Kingtony 113004MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T2 x 70mm Kingtony 7170-02P

Mũi vít 1/4 inch T2 x 70mm Kingtony 7170-02P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 11mm Kingtony 233511M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 11mm Kingtony 233511M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 12mm Kingtony 233512M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 12mm Kingtony 233512M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Đầu nối 1/4 x 3 inch Kingtony 2221-03

Đầu nối 1/4 x 3 inch Kingtony 2221-03

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu nối 1/4 x 4 inch Kingtony 2221-04

Đầu nối 1/4 x 4 inch Kingtony 2221-04

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Chìa lục giác 3/16 inch Kingtony 113006SR

Chìa lục giác 3/16 inch Kingtony 113006SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T6 x 50mm Kingtony 7150-06T

Mũi vít 1/4 inch T6 x 50mm Kingtony 7150-06T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T7 x 50mm Kingtony 7150-07T

Mũi vít 1/4 inch T7 x 50mm Kingtony 7150-07T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 7150-10T

Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 7150-10T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T15 x 50mm Kingtony 715015T

Mũi vít 1/4 inch T15 x 50mm Kingtony 715015T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 715020T

Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 715020T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T25 x 50mm Kingtony 715025T

Mũi vít 1/4 inch T25 x 50mm Kingtony 715025T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T27 x 50mm Kingtony 715027T

Mũi vít 1/4 inch T27 x 50mm Kingtony 715027T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T30 x 50mm Kingtony 715030T

Mũi vít 1/4 inch T30 x 50mm Kingtony 715030T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 13mm Kingtony 233513M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 13mm Kingtony 233513M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 14mm Kingtony 233514M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 14mm Kingtony 233514M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E4 x 6mm Kingtony 2375-04M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E4 x 6mm Kingtony 2375-04M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E5 x 7mm Kingtony 2375-05

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E5 x 7mm Kingtony 2375-05

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E6 x 8mm Kingtony 2375-06M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E6 x 8mm Kingtony 2375-06M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E7 x 8.5mm Kingtony 2375-07M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E7 x 8.5mm Kingtony 2375-07M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E8 x 9.8mm Kingtony 2375-08M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch E8 x 9.8mm Kingtony 2375-08M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Lục giác 3/16 inch Kingtony 112506SR

Lục giác 3/16 inch Kingtony 112506SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Lục giác bi 5mm Kingtony 113005MR

Lục giác bi 5mm Kingtony 113005MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Chìa lục giác 7/32 inch Kingtony 113007SR

Chìa lục giác 7/32 inch Kingtony 113007SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Chìa lục giác dài T27 x 29 mm Kingtony 112327R

Chìa lục giác dài T27 x 29 mm Kingtony 112327R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng 8 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-08S

Mũi vít đóng 8 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-08S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng 10 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-10S

Mũi vít đóng 10 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-10S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng lục giác 5x 36mm Kingtony 168005H

Mũi vít đóng lục giác 5x 36mm Kingtony 168005H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng lục giác 6x 36mm Kingtony 168006H

Mũi vít đóng lục giác 6x 36mm Kingtony 168006H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng lục giác 8x 36mm Kingtony 168008H

Mũi vít đóng lục giác 8x 36mm Kingtony 168008H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T27 x 80 mm Kingtony 168027T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T27 x 80 mm Kingtony 168027T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T30 x 80 mm Kingtony 168030T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T30 x 80 mm Kingtony 168030T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T40 x 80 mm Kingtony 168040T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T40 x 80 mm Kingtony 168040T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T45 x 80 mm Kingtony 168045T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T45 x 80 mm Kingtony 168045T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu búa nhựa 90o 22mm Kingtony 91522H

Đầu búa nhựa 90o 22mm Kingtony 91522H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Chìa lục giác 1/4 inch Kingtony 113008SR

Chìa lục giác 1/4 inch Kingtony 113008SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Chìa lục giác dài T30 x 165 mm Kingtony 112330R

Chìa lục giác dài T30 x 165 mm Kingtony 112330R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 4 x 50mm Kingtony 2235-04

Đầu tuýp 1/4 inch 4 x 50mm Kingtony 2235-04

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 4.5 x 50mm Kingtony 2235-4.5M

Đầu tuýp 1/4 inch 4.5 x 50mm Kingtony 2235-4.5M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 5.5 x 50mm Kingtony 2235-5.5M

Đầu tuýp 1/4 inch 5.5 x 50mm Kingtony 2235-5.5M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 6 x 50mm Kingtony 2235-06M

Đầu tuýp 1/4 inch 6 x 50mm Kingtony 2235-06M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 7 x 50mm Kingtony 2235-07M

Đầu tuýp 1/4 inch 7 x 50mm Kingtony 2235-07M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 8 x 50mm Kingtony 2235-08M

Đầu tuýp 1/4 inch 8 x 50mm Kingtony 2235-08M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch 9 x 50mm Kingtony 2235-09M

Đầu tuýp 1/4 inch 9 x 50mm Kingtony 2235-09M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Lục giác 4mm Kingtony 1120-04M

Lục giác 4mm Kingtony 1120-04M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 23,000 VNĐ
Đánh giá: 12345
KINGTONY
5 (1) phiếu bầu
Chi tiết bảng giá TONNERS
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【HCM】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
TONNERS
Chi tiết bảng giá KINGTONY
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【HN】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
KINGTONY
Chi tiết bảng giá TLP
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【ĐN】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
TLP
Lên đầu 0giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk0(0) sản phẩm.
Thông tin giỏ hàng của bạn : Có (0) sản phẩm
STTSản phẩmĐơn giáSố lượngThành tiền
Tổng tiền:0 (VNĐ)

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Yêu cầu DBK xuất hóa đơn cho công ty hoặc tổ chức Hiển thị
Nhận hàng tại địa chỉ khác Hiển thị

Gửi Đơn Hàng

CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN

Giao hàng và thu tiền tại nhà
Nhận hàng và thanh toán tại DBK
Chuyển khoản qua máy ATMNgân hàng
Thanh toán Online bằng thẻ ATM

VẬN CHUYỂN

Thời gian giao hàng:

Bất kỳTrong giờ hành chínhNgoài giờ hành chính

NHẬP MÃ SỐ THUẾx

NHẬP ĐỊA CHỈ KHÁCx