Đại lý, Nhà phân phối PEGASUS Chính Hãng | DBK.VN

Đại lý, Thương hiệu PEGASUS

HOME » Thương hiệu PEGASUS (105) 1,025

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU PEGASUS

PEGASUS được nhiều khách hàng chọn dùng và dần trở nên một cái tên uy tín trong lĩnh vực này.

Ưu điểm khi đặt hàng các thiết bị nhà sản xuất DBK Việt Nam:

- Thiết bị luôn chính hãng PEGASUS.

- Giá mặt hàng của thương hiệu DBK Việt Nam cung cấp luôn tốt nhất thị trường.

- Bảo hành theo đúng quy định của hãng PEGASUS đưa ra.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngoài hãng DBK.VN

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,570,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8x2-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 13,650,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5x2-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 15,340,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,450,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,100,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,620,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,270,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,660,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,310,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,310,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-W-0.36/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,960,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,490,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 10,530,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Máy nén khí dây đai 380V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,360,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,220,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 11,570,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,090,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.6/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 12,740,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 15,600,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 17,290,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/8-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 18,330,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.67/12.5-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 20,020,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 16,510,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-500L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-0.9/8-500L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 19,240,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-1.0/8-330L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-W-1.0/8-330L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 18,590,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,970,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,120,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-35L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-35L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 2,860,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,380,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 3,900,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,160,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,550,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,810,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1100X4-300L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1100X4-300L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 28,990,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1500-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF1500-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,630,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,240,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x2-70L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x2-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,760,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF550-25L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 2,600,000 VNĐ
Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-100L

Máy nén khí không dầu, giảm âm PEGASUS TM-OF750x3-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 9,880,000 VNĐ
Bình tích khí 1000L PEGASUS

Bình tích khí 1000L PEGASUS

Thương hiệu: pegasus
Giá: 13,000,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 4,940,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,500,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-180L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.17/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,060,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-70L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-70L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 5,330,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-120L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-120L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 6,890,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/12.5-120L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 7,670,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

Máy nén khí dây đai PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 7,800,000 VNĐ
Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Máy nén khí dây đai 220V PEGASUS TM-V-0.25/8-180L

Thương hiệu: pegasus
Giá: 8,320,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thuong-hieu/pegasus,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111