MENU
Trang chủ » Thương hiệu: SANWA (600 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu SANWA Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN(2)

Thương hiệu: SANWA (Tổng : 84 sản phẩm)
Đồng hồ đo điện trở đất 250V/5000V Sanwa MG5000

Đồng hồ đo điện trở đất 250V/5000V Sanwa MG5000

Thương hiệu: sanwa
Giá: 11,291,300 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện 600V Sanwa MG1000

Đồng hồ đo điện trở cách điện 600V Sanwa MG1000

Thương hiệu: sanwa
Giá: 3,493,200 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện 600V Sanwa HG561H

Đồng hồ đo điện trở cách điện 600V Sanwa HG561H

Thương hiệu: sanwa
Giá: 7,868,600 VNĐ
Ampe kìm 2000A/1000V Sanwa DCM2000DR

Ampe kìm 2000A/1000V Sanwa DCM2000DR

Thương hiệu: sanwa
Giá: 6,210,200 VNĐ
Ampe kìm 60/400A Sanwa DCL31DR

Ampe kìm 60/400A Sanwa DCL31DR

Thương hiệu: sanwa
Giá: 3,528,500 VNĐ
Ampe kìm 660A/600V Sanwa DCM660R

Ampe kìm 660A/600V Sanwa DCM660R

Thương hiệu: sanwa
Giá: 3,740,200 VNĐ
Ampe kìm AC 400A/600V Sanwa DCM400

Ampe kìm AC 400A/600V Sanwa DCM400

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,046,500 VNĐ
Ampe kìm AC 600A/600V Sanwa CAM600S

Ampe kìm AC 600A/600V Sanwa CAM600S

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,434,700 VNĐ
Ampe kìm AC/DC 400A/600V Sanwa DCM400AD

Ampe kìm AC/DC 400A/600V Sanwa DCM400AD

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,893,400 VNĐ
Ampe kìm AC/DC 200A/500V Sanwa DCM-22AD

Ampe kìm AC/DC 200A/500V Sanwa DCM-22AD

Thương hiệu: sanwa
Giá: 4,798,800 VNĐ
Ampe kìm AC 60/300A Sanwa DCL11R

Ampe kìm AC 60/300A Sanwa DCL11R

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,293,500 VNĐ
Ampe kìm 400/1200A/0.1A Sanwa DCL1200R

Ampe kìm 400/1200A/0.1A Sanwa DCL1200R

Thương hiệu: sanwa
Giá: 3,175,700 VNĐ
Ampe kìm 30/300/3000A Sanwa DCL3000R

Ampe kìm 30/300/3000A Sanwa DCL3000R

Thương hiệu: sanwa
Giá: 6,245,500 VNĐ
Ampe kìm 200/600V Sanwa DCM60R

Ampe kìm 200/600V Sanwa DCM60R

Thương hiệu: sanwa
Giá: 1,340,800 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện 50V/125V Sanwa M53

Đồng hồ đo điện trở cách điện 50V/125V Sanwa M53

Thương hiệu: sanwa
Giá: 7,445,200 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện 600V Sanwa PDM1529S

Đồng hồ đo điện trở cách điện 600V Sanwa PDM1529S

Thương hiệu: sanwa
Giá: 4,904,700 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị số 600V Sanwa CD770

Đồng hồ vạn năng chỉ thị số 600V Sanwa CD770

Thương hiệu: sanwa
Giá: 1,164,400 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa CD771

Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa CD771

Thương hiệu: sanwa
Giá: 1,658,400 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa CD772

Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa CD772

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,258,300 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa CD732

Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa CD732

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,470,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị số 1000V Sanwa RD700

Đồng hồ vạn năng chỉ thị số 1000V Sanwa RD700

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,081,800 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị số 9A/999.9V Sanwa RD701

Đồng hồ vạn năng chỉ thị số 9A/999.9V Sanwa RD701

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,575,800 VNĐ
Đồng hồ đo vạn năng 600V/400mA Sanwa CD800A

Đồng hồ đo vạn năng 600V/400mA Sanwa CD800A

Thương hiệu: sanwa
Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo điện tử 600V Sanwa CD-800b

Đồng hồ đo điện tử 600V Sanwa CD-800b

Thương hiệu: sanwa
Giá: 1,446,700 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa PC20

Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa PC20

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,399,400 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa PC773

Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa PC773

Thương hiệu: sanwa
Giá: 3,810,800 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 0.01mV Sanwa PC7000

Đồng hồ đo điện vạn năng 0.01mV Sanwa PC7000

Thương hiệu: sanwa
Giá: 4,340,100 VNĐ
Đồng hồ vạn năng 0.01mV Sanwa PC7000 

Đồng hồ vạn năng 0.01mV Sanwa PC7000 

Thương hiệu: sanwa
Giá: 8,397,900 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa PC720M

Đồng hồ đo điện vạn năng 1000V Sanwa PC720M

Thương hiệu: sanwa
Giá: 9,174,200 VNĐ
Đồng hồ đo điện vạn năng 0.01mV Sanwa PC710

Đồng hồ đo điện vạn năng 0.01mV Sanwa PC710

Thương hiệu: sanwa
Giá: 5,680,900 VNĐ
Đồng hồ vạn năng 166x100x43 Sanwa CD800F

Đồng hồ vạn năng 166x100x43 Sanwa CD800F

Thương hiệu: sanwa
Giá: 1,446,700 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.