Trang chủ » Thương hiệu: VATA (500 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu VATA Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN(7)

Thương hiệu: VATA (Tổng : 403 sản phẩm)
Cờ lê miệng hai đầu 12x13mm Vata 83121213

Cờ lê miệng hai đầu 12x13mm Vata 83121213

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Cờ lê miệng hai đầu 10x11mm Vata 83121011

Cờ lê miệng hai đầu 10x11mm Vata 83121011

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Cờ lê miệng hai đầu 8x9mm Vata 83120809

Cờ lê miệng hai đầu 8x9mm Vata 83120809

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 12x13mm Vata 83131213

Cờ lê vòng hai đầu 12x13mm Vata 83131213

Thương hiệu: vata
Giá: 120,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 14x15mm Vata 83131415

Cờ lê vòng hai đầu 14x15mm Vata 83131415

Thương hiệu: vata
Giá: 140,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 16x17mm Vata 83131617

Cờ lê vòng hai đầu 16x17mm Vata 83131617

Thương hiệu: vata
Giá: 150,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 18x19mm Vata 83131819

Cờ lê vòng hai đầu 18x19mm Vata 83131819

Thương hiệu: vata
Giá: 180,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 20x22mm Vata 83132022

Cờ lê vòng hai đầu 20x22mm Vata 83132022

Thương hiệu: vata
Giá: 220,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 21x23mm Vata 83132123

Cờ lê vòng hai đầu 21x23mm Vata 83132123

Thương hiệu: vata
Giá: 250,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 24x27mm Vata 83132427

Cờ lê vòng hai đầu 24x27mm Vata 83132427

Thương hiệu: vata
Giá: 260,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 25x28mm Vata 83132528

Cờ lê vòng hai đầu 25x28mm Vata 83132528

Thương hiệu: vata
Giá: 300,000 VNĐ
Cờ lê vòng hai đầu 30x32mm Vata 83133032

Cờ lê vòng hai đầu 30x32mm Vata 83133032

Thương hiệu: vata
Giá: 350,000 VNĐ
Cờ lê miệng hai đầu 6x7mm Vata 83120607

Cờ lê miệng hai đầu 6x7mm Vata 83120607

Thương hiệu: vata
Giá: 40,000 VNĐ
Cờ lê vòng tự động hai đầu 8-10mm Vata 87410810

Cờ lê vòng tự động hai đầu 8-10mm Vata 87410810

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 41mm Vata 8363041

Cờ lê vòng đóng 41mm Vata 8363041

Thương hiệu: vata
Giá: 520,000 VNĐ
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng ES5 - 5 Vata E4025 ES-5

Kềm mở phe ngoài mũi thẳng ES5 - 5" Vata E4025 ES-5

Thương hiệu: vata
Giá: 200,000 VNĐ
Kềm bấm 7 Vata 4102-07

Kềm bấm 7" Vata 4102-07

Thương hiệu: vata
Giá: 170,000 VNĐ
Kềm bấm 7 Vata 4104-07

Kềm bấm 7" Vata 4104-07

Thương hiệu: vata
Giá: 170,000 VNĐ
Kềm bấm mũi cong 8-1/2 Vata 4103

Kềm bấm mũi cong 8-1/2" Vata 4103

Thương hiệu: vata
Giá: 290,000 VNĐ
Kềm bấm mũi dài, nhọn 6-1/2, 165mm Vata 4106-07

Kềm bấm mũi dài, nhọn 6-1/2", 165mm Vata 4106-07

Thương hiệu: vata
Giá: 180,000 VNĐ
Kềm bấm mũi dài, nhọn 9, 228mm Vata 4106-09

Kềm bấm mũi dài, nhọn 9", 228mm Vata 4106-09

Thương hiệu: vata
Giá: 220,000 VNĐ
Kềm cộng lực loại nhỏ 200mm - 8 Vata 10-1408

Kềm cộng lực loại nhỏ 200mm - 8" Vata 10-1408

Thương hiệu: vata
Giá: 230,000 VNĐ
Kềm cộng lực 14 - 350mm Vata 10-1514

Kềm cộng lực 14" - 350mm Vata 10-1514

Thương hiệu: vata
Giá: 450,000 VNĐ
Kềm cộng lực 24 - 600mm Vata 10-1524

Kềm cộng lực 24" - 600mm Vata 10-1524

Thương hiệu: vata
Giá: 750,000 VNĐ
Kềm cộng lực 30 - 750mm Vata 10-1530

Kềm cộng lực 30" - 750mm Vata 10-1530

Thương hiệu: vata
Giá: 1,080,000 VNĐ
Kềm cộng lực 36 - 900mm Vata 10-1536

Kềm cộng lực 36" - 900mm Vata 10-1536

Thương hiệu: vata
Giá: 1,440,000 VNĐ
Kềm bấm 10 Vata 4100-10

Kềm bấm 10" Vata 4100-10

Thương hiệu: vata
Giá: 220,000 VNĐ
Kềm bấm 7 Vata 4100-07

Kềm bấm 7" Vata 4100-07

Thương hiệu: vata
Giá: 190,000 VNĐ
Kềm mở phe trong mũi cong IB9 - 9 Vata E4025 IB- 9

Kềm mở phe trong mũi cong IB9 - 9" Vata E4025 IB- 9

Thương hiệu: vata
Giá: 280,000 VNĐ
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng ES7 - 7 Vata E4025 ES-7

Kềm mở phe ngoài mũi thẳng ES7 - 7" Vata E4025 ES-7

Thương hiệu: vata
Giá: 210,000 VNĐ
Kềm mở phe ngoài mũi thẳng ES9 - 9 Vata E4025 ES-9

Kềm mở phe ngoài mũi thẳng ES9 - 9" Vata E4025 ES-9

Thương hiệu: vata
Giá: 280,000 VNĐ
Kềm mở phe ngoài mũi cong EB5 - 5 Vata E4025 EB-5

Kềm mở phe ngoài mũi cong EB5 - 5" Vata E4025 EB-5

Thương hiệu: vata
Giá: 200,000 VNĐ
Kềm mở phe ngoài mũi cong EB7 - 7 Vata E4025 EB-7

Kềm mở phe ngoài mũi cong EB7 - 7" Vata E4025 EB-7

Thương hiệu: vata
Giá: 210,000 VNĐ
Kềm mở phe ngoài mũi cong EB9 - 9 Vata E4025 EB-9

Kềm mở phe ngoài mũi cong EB9 - 9" Vata E4025 EB-9

Thương hiệu: vata
Giá: 280,000 VNĐ
Kềm mở phe trong mũi thẳng IS5 - 5 Vata E4025 IS- 5

Kềm mở phe trong mũi thẳng IS5 - 5" Vata E4025 IS- 5

Thương hiệu: vata
Giá: 200,000 VNĐ
Kềm mở phe trong mũi thẳng IS7 - 7 Vata E4025 IS- 7

Kềm mở phe trong mũi thẳng IS7 - 7" Vata E4025 IS- 7

Thương hiệu: vata
Giá: 210,000 VNĐ
Kềm mở phe trong mũi thẳng IS9 - 9 Vata E4025 IS- 9

Kềm mở phe trong mũi thẳng IS9 - 9" Vata E4025 IS- 9

Thương hiệu: vata
Giá: 280,000 VNĐ
Kềm mở phe trong mũi cong IB5 - 5 Vata E4025 IB- 5

Kềm mở phe trong mũi cong IB5 - 5" Vata E4025 IB- 5

Thương hiệu: vata
Giá: 200,000 VNĐ
Kềm mở phe trong mũi cong IB7 - 7 Vata E4025 IB- 7

Kềm mở phe trong mũi cong IB7 - 7" Vata E4025 IB- 7

Thương hiệu: vata
Giá: 210,000 VNĐ
Kềm cắt dây cáp 14 - 350mm Vata 10-1714

Kềm cắt dây cáp 14" - 350mm Vata 10-1714

Thương hiệu: vata
Giá: 610,000 VNĐ
Kềm cắt dây cáp 24 - 600mm Vata 10-1724

Kềm cắt dây cáp 24" - 600mm Vata 10-1724

Thương hiệu: vata
Giá: 1,050,000 VNĐ
Kềm thợ mộc 8 Vata E4017-08

Kềm thợ mộc 8" Vata E4017-08

Thương hiệu: vata
Giá: 270,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ mở ống nước  E4026-10 10

Kềm mỏ quạ mở ống nước E4026-10 10"

Thương hiệu: vata
Giá: 230,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ mở ống nước  E4020-10 10

Kềm mỏ quạ mở ống nước E4020-10 10"

Thương hiệu: vata
Giá: 260,000 VNĐ
Kềm bấm dây xích 480mm Vata 4101

Kềm bấm dây xích 480mm Vata 4101

Thương hiệu: vata
Giá: 360,000 VNĐ
Thước Kéo 3m Vata 18-50103

Thước Kéo 3m Vata 18-50103

Thương hiệu: vata
Giá: 90,000 VNĐ
Thước Kéo 5m Vata 18-50105

Thước Kéo 5m Vata 18-50105

Thương hiệu: vata
Giá: 110,000 VNĐ
Thước Kéo 8m Vata 18-50108

Thước Kéo 8m Vata 18-50108

Thương hiệu: vata
Giá: 210,000 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.