TÍP HÀN

Đầu hàn kiểu đục Weller LT B (T0054440599)

Đầu hàn kiểu đục Weller LT B (T0054440599)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn kiểu nhọn 0.5mm Weller LT 1SA (T0054448899)

Típ hàn kiểu nhọn 0.5mm Weller LT 1SA (T0054448899)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT CC 45 Weller A0202717191 (3.2mm)

Típ hàn MXT CC 45 Weller A0202717191 (3.2mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT C Weller A0202717131 (3.2mm)

Típ hàn MXT C Weller A0202717131 (3.2mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT BB 60 Weller A0202717181 (2.4mm)

Típ hàn MXT BB 60 Weller A0202717181 (2.4mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn kiểu nhọn 0.2mm Weller LT 1S (T0054443699)

Típ hàn kiểu nhọn 0.2mm Weller LT 1S (T0054443699)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT F Weller A0202717151 (1.2mm)

Típ hàn MXT F Weller A0202717151 (1.2mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT H Weller A0202717141 (0.8mm)

Típ hàn MXT H Weller A0202717141 (0.8mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT B Weller A0202717121 (2.4mm)

Típ hàn MXT B Weller A0202717121 (2.4mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT CC 60 Weller A0202717201 (3.2mm)

Típ hàn MXT CC 60 Weller A0202717201 (3.2mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Tip hàn Weller LTH 0.8mm (T0054443799)

Tip hàn Weller LTH 0.8mm (T0054443799)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT O Weller A0202717171 (1.0mm)

Típ hàn MXT O Weller A0202717171 (1.0mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Típ hàn MXT A Weller A0202717111 (1.6mm)

Típ hàn MXT A Weller A0202717111 (1.6mm)

Thương hiệu: weller
Giá: 117,500 VNĐ
Đầu mũi hàn nhọn Weller LT 1LNW (T0054449899)

Đầu mũi hàn nhọn Weller LT 1LNW (T0054449899)

Thương hiệu: weller
Giá: 211,500 VNĐ
Típ hàn kiểu nhọn 0.2mm Weller LT 1L (T0054442399)

Típ hàn kiểu nhọn 0.2mm Weller LT 1L (T0054442399)

Thương hiệu: weller
Giá: 211,500 VNĐ
Típ hàn kiểu nhọn 0.4mm Weller LT 1SLX (T0054442699)

Típ hàn kiểu nhọn 0.4mm Weller LT 1SLX (T0054442699)

Thương hiệu: weller
Giá: 211,500 VNĐ
Đầu hàn kiểu dao Weller LT KN (T0054447999)

Đầu hàn kiểu dao Weller LT KN (T0054447999)

Thương hiệu: weller
Giá: 305,500 VNĐ
Đầu TIP tháo linh kiện dán PACE 1121-0006-P2 (dùng cho TW-15)

Đầu TIP tháo linh kiện dán PACE 1121-0006-P2 (dùng cho TW-15)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 352,500 VNĐ
Mũi hàn thiếc nhọn PACE 1124-0001-P1 (0.8mm)

Mũi hàn thiếc nhọn PACE 1124-0001-P1 (0.8mm)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 258,500 VNĐ
Mũi hàn kiểu dao PACE 1121-0402-P1 (6.6mm)

Mũi hàn kiểu dao PACE 1121-0402-P1 (6.6mm)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 423,000 VNĐ
Bộ mũi hàn kiểu nhọn PACE 1121-0359-P5 (0.8mm, 1 bộ 5 cái)

Bộ mũi hàn kiểu nhọn PACE 1121-0359-P5 (0.8mm, 1 bộ 5 cái)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 893,000 VNĐ
Bộ mũi hút thiếc PACE 1121-0930-P5 (0.76mm, 1 bộ 5 cái)

Bộ mũi hút thiếc PACE 1121-0930-P5 (0.76mm, 1 bộ 5 cái)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 1,410,000 VNĐ
Bộ mũi hút thiếc PACE 6993-0288-p1 (8 cái)

Bộ mũi hút thiếc PACE 6993-0288-p1 (8 cái)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 1,574,500 VNĐ
Đầu TIP tháo linh kiện PACE 1121-0401-P1 (dùng cho TT-65)

Đầu TIP tháo linh kiện PACE 1121-0401-P1 (dùng cho TT-65)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 1,927,000 VNĐ
Đầu TIP tháo linh kiện dán PACE 1121-0293-P1 (dùng cho CT-15)

Đầu TIP tháo linh kiện dán PACE 1121-0293-P1 (dùng cho CT-15)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: 3,501,500 VNĐ
Mũi hàn thiếc nhọn PACE 1124-0003-P1 (0.4mm)

Mũi hàn thiếc nhọn PACE 1124-0003-P1 (0.4mm)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Mũi hàn  PACE 1121-0830-P5

Mũi hàn PACE 1121-0830-P5

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Tip hàn Hakko T12-KU (Tip lưỡi dao)

Tip hàn Hakko T12-KU (Tip lưỡi dao)

Thương hiệu: hakko
Giá: Liên hệ
Mũi hàn  PACE 1121-0414-P5

Mũi hàn PACE 1121-0414-P5

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Mũi hàn  PACE 1121-0610-P5

Mũi hàn PACE 1121-0610-P5

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Típ hàn Hakko T12-D24

Típ hàn Hakko T12-D24

Thương hiệu: hakko
Giá: Liên hệ
Pik-Tip Pace TQFP 52 (0573)  Pace 1121-0573-P1

Pik-Tip Pace TQFP 52 (0573) Pace 1121-0573-P1

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Pik-Tip TQFP 80 (0575) Pace 1121-0575-P1

Pik-Tip TQFP 80 (0575) Pace 1121-0575-P1

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Mũi hàn kiểu dao ATTENT900-K

Mũi hàn kiểu dao ATTENT900-K

Thương hiệu: atten
Giá: Liên hệ
TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-44/PQFP-84 (0318) Pace 1121-0318-P1

TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-44/PQFP-84 (0318) Pace 1121-0318-P1

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-52/PQFP-100 (0319) Pace 1121-0319-P1

TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-52/PQFP-100 (0319) Pace 1121-0319-P1

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Đầu típ Atten T900-B

Đầu típ Atten T900-B

Thương hiệu: atten
Giá: Liên hệ
Pik-Tip TQFP 28 Pace 1121-0571-P1

Pik-Tip TQFP 28 Pace 1121-0571-P1

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
típ hàn Hakko T12-BCM2

típ hàn Hakko T12-BCM2

Thương hiệu: hakko
Giá: Liên hệ
Mũi hàn  PACE 1121-0361-P5

Mũi hàn PACE 1121-0361-P5

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Pik-Tip TQFP 80/100 (0576) Pace, 1121-0576-P1

Pik-Tip TQFP 80/100 (0576) Pace, 1121-0576-P1

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
TIP hút dùng cho máy hút thiếc Pace 1121-0941-P5

TIP hút dùng cho máy hút thiếc Pace 1121-0941-P5

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Cặp mũi hàn thiếc PACE 1128-1003-P1 (1mm)

Cặp mũi hàn thiếc PACE 1128-1003-P1 (1mm)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Cặp mũi hàn thiếc PACE 1124-1002-P1 (A=0.7mm, B=0.5mm)

Cặp mũi hàn thiếc PACE 1124-1002-P1 (A=0.7mm, B=0.5mm)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Cặp mũi hàn thiếc PACE 1124-1001-P1 (0.2mm)

Cặp mũi hàn thiếc PACE 1124-1001-P1 (0.2mm)

Thương hiệu: paceworldwide
Giá: Liên hệ
Kìm tháo đầu TIP Weller PDN (T0058765801)

Kìm tháo đầu TIP Weller PDN (T0058765801)

Thương hiệu: weller
Giá: Liên hệ
Đầu thổi hot air Weller TNR40 (T0058768743N, Ø 4 mm)

Đầu thổi hot air Weller TNR40 (T0058768743N, Ø 4 mm)

Thương hiệu: weller
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tip-han,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111