HOME » THIẾT BỊ NÂNG HẠ »

TỜI XÂY DỰNG TRUNG QUỐC

(9) 684
Tời xây dựng 1 tấn (chưa có cáp)

Tời xây dựng 1 tấn (chưa có cáp)

Thương hiệu: dbk
Giá:7,840,000 VNĐ
Tời xây dựng 2 tấn (chưa có cáp)

Tời xây dựng 2 tấn (chưa có cáp)

Thương hiệu: dbk
Giá:11,900,000 VNĐ
Tời xây dựng 3 tấn (chưa có cáp)

Tời xây dựng 3 tấn (chưa có cáp)

Thương hiệu: dbk
Giá:14,700,000 VNĐ
Tời xây dựng 5 tấn (chưa có cáp)

Tời xây dựng 5 tấn (chưa có cáp)

Thương hiệu: dbk
Giá:20,300,000 VNĐ
Tời xây dựng 10 tấn (chưa có cáp)

Tời xây dựng 10 tấn (chưa có cáp)

Thương hiệu: dbk
Giá:56,000,000 VNĐ
Tời xây dựng 1 tấn cáp dài 30m

Tời xây dựng 1 tấn cáp dài 30m

Thương hiệu: dbk
Giá:9,520,000 VNĐ
Tời xây dựng 2 tấn cáp dài 30m

Tời xây dựng 2 tấn cáp dài 30m

Thương hiệu: dbk
Giá:14,000,000 VNĐ
Tời xây dựng 3 tấn cáp dài 30m

Tời xây dựng 3 tấn cáp dài 30m

Thương hiệu: dbk
Giá:17,220,000 VNĐ
Tời xây dựng 5 tấn cáp dài 30m

Tời xây dựng 5 tấn cáp dài 30m

Thương hiệu: dbk
Giá:23,450,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/toi-xay-dung/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111