HOME » MIN » Tủ ấm (163) 233

TỦ ẤM

Tủ ấm hiển thị số 9080

Tủ ấm hiển thị số 9080

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 18,500,000 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN30, 32 lít

Tủ Ấm Memmert IN30, 32 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 21,424,509 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN55, 53 lít

Tủ Ấm Memmert IN55, 53 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 26,703,011 VNĐ
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert IF30, 32 lít

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert IF30, 32 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 26,703,011 VNĐ
Tủ ấm một màn hình Memmert IN55m (53L)

Tủ ấm một màn hình Memmert IN55m (53L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 26,703,011 VNĐ
Tủ ấm một màn hình Memmert IN30m (32l)

Tủ ấm một màn hình Memmert IN30m (32l)

Thương hiệu: memmert
Giá: 21,424,509 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF30m (32L)

Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF30m (32L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 26,703,011 VNĐ
Tủ ấm JSR JSGI-050T (+ 5°C ~ 70°C)

Tủ ấm JSR JSGI-050T (+ 5°C ~ 70°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 21,505,000 VNĐ
Tủ ấm JSR JSGI-100T  (+ 5°C ~ 70°C)

Tủ ấm JSR JSGI-100T (+ 5°C ~ 70°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 24,150,000 VNĐ
Tủ ẩm Jeiotech IB-05G (+5 đến 70 ℃, 60 lít)

Tủ ẩm Jeiotech IB-05G (+5 đến 70 ℃, 60 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 28,952,000 VNĐ
Tủ ấm một màn hình Memmert IN75m (74L)

Tủ ấm một màn hình Memmert IN75m (74L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 31,360,513 VNĐ
Tủ ấm JSR JSGI-150T  (+ 5°C ~ 70°C)

Tủ ấm JSR JSGI-150T (+ 5°C ~ 70°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 31,050,000 VNĐ
Tủ ấm nuôi cấy vi sinh ESCO IFA-54L-8

Tủ ấm nuôi cấy vi sinh ESCO IFA-54L-8

Thương hiệu: esco
Giá: 30,800,000 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN75, 74 lít

Tủ Ấm Memmert IN75, 74 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 31,360,513 VNĐ
Tủ ấm JSR JSBI-150C (+ 0°C~ 70°C)

Tủ ấm JSR JSBI-150C (+ 0°C~ 70°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 65,550,000 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN260, 256 lít

Tủ Ấm Memmert IN260, 256 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 65,205,028 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN110 plus, 108 lít

Tủ Ấm Memmert IN110 plus, 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 51,232,522 VNĐ
Tủ ấm Jeiotech IB-15G (102 lít, +5 đến 70 ℃)

Tủ ấm Jeiotech IB-15G (102 lít, +5 đến 70 ℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 34,897,500 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF160m (161L)

Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF160m (161L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 58,063,525 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IF110 plus, 108 lít

Tủ Ấm Memmert IF110 plus, 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 58,684,525 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IF110, 108 lít

Tủ Ấm Memmert IF110, 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 46,885,520 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt hai màn hình Memmert IF110mplus

Tủ ấm đối lưu quạt hai màn hình Memmert IF110mplus

Thương hiệu: memmert
Giá: 58,684,525 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt hai màn hình Memmert IF55mplus

Tủ ấm đối lưu quạt hai màn hình Memmert IF55mplus

Thương hiệu: memmert
Giá: 46,264,520 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN30 Plus, 32 lít

Tủ Ấm Memmert IN30 Plus, 32 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 36,018,015 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF110m (108L)

Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF110m (108L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 46,885,520 VNĐ
Tủ ấm một màn hình Memmert IN260m (256L)

Tủ ấm một màn hình Memmert IN260m (256L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 65,205,028 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN75 plus, 74 lít

Tủ Ấm Memmert IN75 plus, 74 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 45,643,519 VNĐ
Tủ ấm một màn hình Memmert IN160m (161L)

Tủ ấm một màn hình Memmert IN160m (161L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 49,369,521 VNĐ
Tủ ấm quạt đối lưu một màn hình Memmert IF55m (53L)

Tủ ấm quạt đối lưu một màn hình Memmert IF55m (53L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 34,465,515 VNĐ
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert IF55 plus, 53 lít

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert IF55 plus, 53 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 46,264,520 VNĐ
Tủ ấm một màn hình Memmert IN110m (108L)

Tủ ấm một màn hình Memmert IN110m (108L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 36,949,516 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt hai màn hình Memmert IF75mplus (74L)

Tủ ấm đối lưu quạt hai màn hình Memmert IF75mplus (74L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 51,853,522 VNĐ
Tủ ấm Memmert IN30mplus (32L)

Tủ ấm Memmert IN30mplus (32L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 36,018,015 VNĐ
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert , IF160 161 lít

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert , IF160 161 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 58,063,525 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF110bw (108L)

Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF110bw (108L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 48,127,520 VNĐ
Tủ ấm JSR JSGI-250T  (+ 5°C ~ 70°C)

Tủ ấm JSR JSGI-250T (+ 5°C ~ 70°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 41,400,000 VNĐ
Tủ ấm lạnh JSR JSBI-100C (+ 0°C~ 70°C)

Tủ ấm lạnh JSR JSBI-100C (+ 0°C~ 70°C)

Thương hiệu: jsr
Giá: 56,350,000 VNĐ
Tủ ấm lạnh dùng công nghệ Peltier Memmert IPP30 32 lít

Tủ ấm lạnh dùng công nghệ Peltier Memmert IPP30 32 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 55,579,524 VNĐ
Tủ ấm Jeiotech IB-25G (151 lít)

Tủ ấm Jeiotech IB-25G (151 lít)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 50,055,000 VNĐ
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert IF55, 53 lít

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert IF55, 53 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 39,433,517 VNĐ
Tủ ấm Jeiotech IB-02G-2C (5~80℃, 60 lít x 2 Ngăn)

Tủ ấm Jeiotech IB-02G-2C (5~80℃, 60 lít x 2 Ngăn)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 56,094,500 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN160, 161 lít

Tủ Ấm Memmert IN160, 161 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 49,369,521 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN110, 108 lít

Tủ Ấm Memmert IN110, 108 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 36,949,516 VNĐ
Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF75m

Tủ ấm đối lưu quạt một màn hình Memmert IF75m

Thương hiệu: memmert
Giá: 39,433,517 VNĐ
Tủ Ấm Memmert IN55plus, 53 lít

Tủ Ấm Memmert IN55plus, 53 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 40,365,017 VNĐ
Tủ ấm quạt đối lưu một màn hình Memmert IF75 (74L)

Tủ ấm quạt đối lưu một màn hình Memmert IF75 (74L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 39,433,517 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tu-am,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111