HOME » MIN » Tủ sấy (280) 350

TỦ SẤY

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-25 (10L/0.4)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-25 (10L/0.4)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 3,903,350 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-20 (6L/0.2)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-20 (6L/0.2)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 3,179,550 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-25G (10L/0.4)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-25G (10L/0.4)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 5,428,500 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-30 (20L/0.7)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-30 (20L/0.7)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 5,014,900 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-20G (6L/0.2)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-20G (6L/0.2)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 4,704,700 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-25G (16L/0.6)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-25G (16L/0.6)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 10,210,750 VNĐ
Tủ sấy 136 lít 101 - 2

Tủ sấy 136 lít 101 - 2

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 6,500,000 VNĐ
Tủ sấy 9070 D

Tủ sấy 9070 D

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 13,500,000 VNĐ
Tủ sấy 202 - 4

Tủ sấy 202 - 4

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 9,500,000 VNĐ
Tủ sấy chân không 876 - 1

Tủ sấy chân không 876 - 1

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 8,500,000 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-30 (25L/0.9)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-30 (25L/0.9)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 13,829,750 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-25 (16L/0.6)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-25 (16L/0.6)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 8,659,750 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-30G (20L/0.7)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDR-30G (20L/0.7)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 6,695,150 VNĐ
Tủ sấy Memmert UF750plus (749l)

Tủ sấy Memmert UF750plus (749l)

Thương hiệu: memmert
Giá: 20,250,009 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN30m (32L)

Tủ sấy Memmert UN30m (32L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 21,114,009 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-30G (25L/0.9)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDP-30G (25L/0.9)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 15,251,500 VNĐ
Tủ sấy DHG-9140 B

Tủ sấy DHG-9140 B

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 21,200,000 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDC-11 (11L/0.4)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDC-11 (11L/0.4)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 17,578,000 VNĐ
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN30 32 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN30 32 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 21,114,009 VNĐ
Tủ sấy Memmert UF30m (32L)

Tủ sấy Memmert UF30m (32L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 24,840,011 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDC-21 (23L/0.8)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDC-21 (23L/0.8)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 21,972,500 VNĐ
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-02G (52L, 250 ℃)

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-02G (52L, 250 ℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 26,884,000 VNĐ
Tủ sấy 101 - 4

Tủ sấy 101 - 4

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 21,500,000 VNĐ
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-01E (52L, 220 ℃)

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-01E (52L, 220 ℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 27,142,500 VNĐ
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-01E (52L, 220 ℃)

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-01E (52L, 220 ℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 24,816,000 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN55m (53L)

Tủ sấy Memmert UN55m (53L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 24,219,010 VNĐ
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN55 53 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN55 53 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 24,219,010 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN75m (74L)

Tủ sấy Memmert UN75m (74L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 29,497,513 VNĐ
Tủ sấy Memmert UF55m (53L)

Tủ sấy Memmert UF55m (53L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 30,118,513 VNĐ
Tủ sấy chân không Jeiotech VDC-31 (35L/1.2)

Tủ sấy chân không Jeiotech VDC-31 (35L/1.2)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 27,918,000 VNĐ
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-02G (60L, 250 ℃)

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech OF-02G (60L, 250 ℃)

Thương hiệu: jeiotech
Giá: 30,244,500 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN160m (161L)

Tủ sấy Memmert UN160m (161L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 45,643,519 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN55mplus (53L)

Tủ sấy Memmert UN55mplus (53L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 38,191,516 VNĐ
Tủ sấy Memmert UF160m (161L)

Tủ sấy Memmert UF160m (161L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 54,648,023 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN30mplus (32L)

Tủ sấy Memmert UN30mplus (32L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 34,776,015 VNĐ
Tủ sấy Memmert SF75 (74L)

Tủ sấy Memmert SF75 (74L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 35,397,015 VNĐ
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN55 PLUS 53 lít

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN55 PLUS 53 lít

Thương hiệu: memmert
Giá: 38,191,516 VNĐ
Tủ sấy Memmert UN110mplus (108L)

Tủ sấy Memmert UN110mplus (108L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 48,438,021 VNĐ
Tủ sấy Memmert UF260m (256L)

Tủ sấy Memmert UF260m (256L)

Thương hiệu: memmert
Giá: 69,552,030 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tu-say,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111