TUA VÍT FUJIYA1 CHÍNH HÃNG

Tua vít 2 đầu vặn 6/2x150mm FUJIYA FCSD-63-150

Tua vít 2 đầu vặn 6/2x150mm FUJIYA FCSD-63-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 200,000 VNĐ
Tua vít 2 đầu vặn 6/2x45mm FUJIYA FCSD-63-45A

Tua vít 2 đầu vặn 6/2x45mm FUJIYA FCSD-63-45A

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 122,000 VNĐ
Tua vít đóng 4 cạnh 1x75mm FUJIYA 
FTSD+1-75-S

Tua vít đóng 4 cạnh 1x75mm FUJIYA FTSD+1-75-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 138,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp 5x75mm FUJIYA
FTSD-5-75-S

Tua vít đóng dẹp 5x75mm FUJIYA FTSD-5-75-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 138,000 VNĐ
Tua vít đóng 4 cạnh 2x125mm FUJIYA FTSD+2-125-S

Tua vít đóng 4 cạnh 2x125mm FUJIYA FTSD+2-125-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Tua vít đóng 4 cạnh 3x150mm FUJIYA FTSD+3-150-S

Tua vít đóng 4 cạnh 3x150mm FUJIYA FTSD+3-150-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 264,000 VNĐ
Tua vít đóng 4 cạnh 3x200mm FUJIYA FTSD+3-200-S

Tua vít đóng 4 cạnh 3x200mm FUJIYA FTSD+3-200-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 288,000 VNĐ
Tua vít đóng 4 cạnh 3x250mm FUJIYA FTSD+3-250-S

Tua vít đóng 4 cạnh 3x250mm FUJIYA FTSD+3-250-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 318,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp 6x125mm FUJIYA 
FTSD-6-125-S

Tua vít đóng dẹp 6x125mm FUJIYA FTSD-6-125-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp 8x150mm FUJIYA FTSD-8-150-S

Tua vít đóng dẹp 8x150mm FUJIYA FTSD-8-150-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 264,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp 8x200mm FUJIYA FTSD-8-200-S

Tua vít đóng dẹp 8x200mm FUJIYA FTSD-8-200-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 288,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp 8x250mm FUJIYA FTSD-8-250-S

Tua vít đóng dẹp 8x250mm FUJIYA FTSD-8-250-S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 318,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 0x100mm FUJIYA FPSD+0-100

Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 0x100mm FUJIYA FPSD+0-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 119,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 0x150mm FUJIYA FPSD+0-150

Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 0x150mm FUJIYA FPSD+0-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 141,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 1x100mm FUJIYA FPSD+1-100

Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 1x100mm FUJIYA FPSD+1-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 128,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng dẹp 3.5x100mm FUJIYA FPSD-35-100

Tua vít chuyên dụng dẹp 3.5x100mm FUJIYA FPSD-35-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 125,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng dẹp 4x150mm FUJIYA FPSD-4-150

Tua vít chuyên dụng dẹp 4x150mm FUJIYA FPSD-4-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 149,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng dẹp 4.5x75mm FUJIYA FPSD-45-75

Tua vít chuyên dụng dẹp 4.5x75mm FUJIYA FPSD-45-75

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 117,000 VNĐ
Tua vít cách điện 4 cạnh 2x100mm FUJIYA FESD+2-100

Tua vít cách điện 4 cạnh 2x100mm FUJIYA FESD+2-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 156,000 VNĐ
Tua vít cách điện 4 cạnh 2x150mm FUJIYA FESD+2-150

Tua vít cách điện 4 cạnh 2x150mm FUJIYA FESD+2-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 174,000 VNĐ
Tua vít cách điện 4 cạnh 2x200mm FUJIYA FESD+2-200

Tua vít cách điện 4 cạnh 2x200mm FUJIYA FESD+2-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 189,000 VNĐ
Tua vít cách điện dẹp 6x100mm FUJIYA FESD-6-100

Tua vít cách điện dẹp 6x100mm FUJIYA FESD-6-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 156,000 VNĐ
Tua vít cách điện dẹp 6x150mm FUJIYA FESD-6-150

Tua vít cách điện dẹp 6x150mm FUJIYA FESD-6-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 174,000 VNĐ
Tua vít cách điện dẹp 6x200mm FUJIYA FESD-6-200

Tua vít cách điện dẹp 6x200mm FUJIYA FESD-6-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 189,000 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.620

Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.620

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 189,000 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.777

Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.777

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 182,000 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.889

Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.889

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 203,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tua-vit/fujiya1,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111