TUA VÍT SATA CHÍNH HÃNG

Tuốc nơ vít sao T-10x100mm 61101

Tuốc nơ vít sao T-10x100mm 61101

Thương hiệu: sata
Giá: 72,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-15x100mm 61102

Tuốc nơ vít sao T-15x100mm 61102

Thương hiệu: sata
Giá: 72,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-20x100mm 61103

Tuốc nơ vít sao T-20x100mm 61103

Thương hiệu: sata
Giá: 72,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-25x100mm 61104

Tuốc nơ vít sao T-25x100mm 61104

Thương hiệu: sata
Giá: 77,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-27x100mm 61105

Tuốc nơ vít sao T-27x100mm 61105

Thương hiệu: sata
Giá: 81,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-30x100mm 61106

Tuốc nơ vít sao T-30x100mm 61106

Thương hiệu: sata
Giá: 86,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-40x100mm 61107

Tuốc nơ vít sao T-40x100mm 61107

Thương hiệu: sata
Giá: 92,000 VNĐ
Tuốc nơ vít sao T-8x75mm 61108

Tuốc nơ vít sao T-8x75mm 61108

Thương hiệu: sata
Giá: 57,000 VNĐ
Tuốc nơ vít bake#0*60mm-61211

Tuốc nơ vít bake#0*60mm-61211

Thương hiệu: sata
Giá: 224,000 VNĐ
Tuốc nơ vít bake#1*80mm-61212

Tuốc nơ vít bake#1*80mm-61212

Thương hiệu: sata
Giá: 239,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 2*100mm -61213

Tuốc nơ vít dẹp 2*100mm -61213

Thương hiệu: sata
Giá: 270,000 VNĐ
Tuốc nơ vít bake #3*150mm-61214

Tuốc nơ vít bake #3*150mm-61214

Thương hiệu: sata
Giá: 347,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 2.5*75mm-61311

Tuốc nơ vít dẹp 2.5*75mm-61311

Thương hiệu: sata
Giá: 215,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 3*100mm-61312

Tuốc nơ vít dẹp 3*100mm-61312

Thương hiệu: sata
Giá: 231,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 4*100mm- 61313

Tuốc nơ vít dẹp 4*100mm- 61313

Thương hiệu: sata
Giá: 242,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 5.5*125mm- 61314

Tuốc nơ vít dẹp 5.5*125mm- 61314

Thương hiệu: sata
Giá: 270,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 6.5*150mm- 61315

Tuốc nơ vít dẹp 6.5*150mm- 61315

Thương hiệu: sata
Giá: 293,000 VNĐ
Tuốc nơ vít đóng dẹp 6*100mm-61603

Tuốc nơ vít đóng dẹp 6*100mm-61603

Thương hiệu: sata
Giá: 84,000 VNĐ
Tuốc nơ vít đóng dẹp 6*150mm-61605

Tuốc nơ vít đóng dẹp 6*150mm-61605

Thương hiệu: sata
Giá: 114,000 VNĐ
Tuốc nơ vít đóng dẹp 8*150mm-61606

Tuốc nơ vít đóng dẹp 8*150mm-61606

Thương hiệu: sata
Giá: 129,000 VNĐ
Tuốc nơ vít đóng dẹp 8*200mm-61607

Tuốc nơ vít đóng dẹp 8*200mm-61607

Thương hiệu: sata
Giá: 144,000 VNĐ
Tuốc nơ vít đóng dẹp 8*250mm-61608

Tuốc nơ vít đóng dẹp 8*250mm-61608

Thương hiệu: sata
Giá: 159,000 VNĐ
P-series Tuốc nơ vít sao T-8x75mm 62401

P-series Tuốc nơ vít sao T-8x75mm 62401

Thương hiệu: sata
Giá: 45,000 VNĐ
P-series Tuốc nơ vít sao T-10x100mm 62402

P-series Tuốc nơ vít sao T-10x100mm 62402

Thương hiệu: sata
Giá: 56,000 VNĐ
P-series Tuốc nơ vít sao T-15x100mm 62403

P-series Tuốc nơ vít sao T-15x100mm 62403

Thương hiệu: sata
Giá: 57,000 VNĐ
P-series Tuốc nơ vít sao T-20x100mm 62404

P-series Tuốc nơ vít sao T-20x100mm 62404

Thương hiệu: sata
Giá: 60,000 VNĐ
P-series Tuốc nơ vít sao T-25x100mm 62405

P-series Tuốc nơ vít sao T-25x100mm 62405

Thương hiệu: sata
Giá: 63,000 VNĐ
P-series Tuốc nơ vít sao T-27x100mm 62406

P-series Tuốc nơ vít sao T-27x100mm 62406

Thương hiệu: sata
Giá: 63,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 3 x 100MM

Tuốc nơ vít dẹp 3 x 100MM

Thương hiệu: sata
Giá: 23,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp  3 x 150MM

Tuốc nơ vít dẹp 3 x 150MM

Thương hiệu: sata
Giá: 26,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 3 x 200MM

Tuốc nơ vít dẹp 3 x 200MM

Thương hiệu: sata
Giá: 30,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 5 x 75MM

Tuốc nơ vít dẹp 5 x 75MM

Thương hiệu: sata
Giá: 30,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 5 x 100MM

Tuốc nơ vít dẹp 5 x 100MM

Thương hiệu: sata
Giá: 33,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 5 x 150MM

Tuốc nơ vít dẹp 5 x 150MM

Thương hiệu: sata
Giá: 38,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 5 x 200MM

Tuốc nơ vít dẹp 5 x 200MM

Thương hiệu: sata
Giá: 41,000 VNĐ
Tuốc nơ vít dẹp 6 x 38MM

Tuốc nơ vít dẹp 6 x 38MM

Thương hiệu: sata
Giá: 29,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tua-vit/sata,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111