TUA VÍT

Tua vít vặn 6 x 38mm Kingtony 14110214

Tua vít vặn 6 x 38mm Kingtony 14110214

Thương hiệu: kingtony
Giá: 35,000 VNĐ
Tua vít vặn 6.5 x38mm Kingtony 14126514

Tua vít vặn 6.5 x38mm Kingtony 14126514

Thương hiệu: kingtony
Giá: 35,000 VNĐ
Tua vít vặn 6 x 150mm Kingtony 14110206

Tua vít vặn 6 x 150mm Kingtony 14110206

Thương hiệu: kingtony
Giá: 38,000 VNĐ
Tua vít vặn 6.5 x 150mm Kingtony 14126506

Tua vít vặn 6.5 x 150mm Kingtony 14126506

Thương hiệu: kingtony
Giá: 38,000 VNĐ
Tua vít vặn 8 x 150mm Kingtony 14110306

Tua vít vặn 8 x 150mm Kingtony 14110306

Thương hiệu: kingtony
Giá: 56,000 VNĐ
Tua vít vặn 8 x 150mm Kingotny 14120806

Tua vít vặn 8 x 150mm Kingotny 14120806

Thương hiệu: kingtony
Giá: 56,000 VNĐ
Tua vít vặn 8 x 200mm Kingtony 14110308

Tua vít vặn 8 x 200mm Kingtony 14110308

Thương hiệu: kingtony
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít vặn 8 x 200mm Kingtony 14120808

Tua vít vặn 8 x 200mm Kingtony 14120808

Thương hiệu: kingtony
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít vặn 4.5 x 300mm Kingtony 14210112

Tua vít vặn 4.5 x 300mm Kingtony 14210112

Thương hiệu: kingtony
Giá: 74,000 VNĐ
Tua vít vặn 5 x 300mm Kingtony 14220512

Tua vít vặn 5 x 300mm Kingtony 14220512

Thương hiệu: kingtony
Giá: 74,000 VNĐ
Tua vít vặn 6 x 300mm Kingtony 14210212

Tua vít vặn 6 x 300mm Kingtony 14210212

Thương hiệu: kingtony
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít vặn 6.5 x 300mm Kingtony 14226512

Tua vít vặn 6.5 x 300mm Kingtony 14226512

Thương hiệu: kingtony
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít vặn 6 x 400mm Kingtony 14210216

Tua vít vặn 6 x 400mm Kingtony 14210216

Thương hiệu: kingtony
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít vặn 6.5x 400mm Kingtony 14226516

Tua vít vặn 6.5x 400mm Kingtony 14226516

Thương hiệu: kingtony
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít vặn 4 x 10mm Kingtony 14120404

Tua vít vặn 4 x 10mm Kingtony 14120404

Thương hiệu: kingtony
Giá: 41,000 VNĐ
Tua vít vặn PH2 x 200mm Kingtony 14110208E

Tua vít vặn PH2 x 200mm Kingtony 14110208E

Thương hiệu: kingtony
Giá: 49,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 5 x 75mm Kingtony 14810103

Tua vít vặn (đóng) 5 x 75mm Kingtony 14810103

Thương hiệu: kingtony
Giá: 38,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 5.5 x75mm Kingtony 14825503

Tua vít vặn (đóng) 5.5 x75mm Kingtony 14825503

Thương hiệu: kingtony
Giá: 38,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 6 x 100mm Kingtony 14810204

Tua vít vặn (đóng) 6 x 100mm Kingtony 14810204

Thương hiệu: kingtony
Giá: 46,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 6.5 x100mm Kingtony 14826504

Tua vít vặn (đóng) 6.5 x100mm Kingtony 14826504

Thương hiệu: kingtony
Giá: 46,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 8 x 150mm Kingtony 14810306

Tua vít vặn (đóng) 8 x 150mm Kingtony 14810306

Thương hiệu: kingtony
Giá: 66,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 8 x 150mm Kingtony 14820806

Tua vít vặn (đóng) 8 x 150mm Kingtony 14820806

Thương hiệu: kingtony
Giá: 66,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 10 x 300mm Kingtony 14810412

Tua vít vặn (đóng) 10 x 300mm Kingtony 14810412

Thương hiệu: kingtony
Giá: 109,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 10 x 300mm Kingtony 14821012

Tua vít vặn (đóng) 10 x 300mm Kingtony 14821012

Thương hiệu: kingtony
Giá: 109,000 VNĐ
Tua vít vặn (đóng) 6.5 x 150mm Kingtony 14826506

Tua vít vặn (đóng) 6.5 x 150mm Kingtony 14826506

Thương hiệu: kingtony
Giá: 52,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 4mm Kingtony 1450-04

Tua vít đầu lục giác 4mm Kingtony 1450-04

Thương hiệu: kingtony
Giá: 71,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 5mm Kingtony 1450-05

Tua vít đầu lục giác 5mm Kingtony 1450-05

Thương hiệu: kingtony
Giá: 71,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 6mm Kingtony 1450-06

Tua vít đầu lục giác 6mm Kingtony 1450-06

Thương hiệu: kingtony
Giá: 71,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 7mm Kingtony 1450-07

Tua vít đầu lục giác 7mm Kingtony 1450-07

Thương hiệu: kingtony
Giá: 81,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 8mm Kingtony 1450-08

Tua vít đầu lục giác 8mm Kingtony 1450-08

Thương hiệu: kingtony
Giá: 81,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 10mm Kingtony 1450-10

Tua vít đầu lục giác 10mm Kingtony 1450-10

Thương hiệu: kingtony
Giá: 81,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 12mm Kingtony 1450-12

Tua vít đầu lục giác 12mm Kingtony 1450-12

Thương hiệu: kingtony
Giá: 85,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 13mm Kingtony 1450-13

Tua vít đầu lục giác 13mm Kingtony 1450-13

Thương hiệu: kingtony
Giá: 85,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 4.5mm Kingtony 1450-45

Tua vít đầu lục giác 4.5mm Kingtony 1450-45

Thương hiệu: kingtony
Giá: 71,000 VNĐ
Tua vít đầu lục giác 5.5mm Kingtony 1450-55

Tua vít đầu lục giác 5.5mm Kingtony 1450-55

Thương hiệu: kingtony
Giá: 71,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp lùn PH2 x 38mm Kingtony 14210214

Tua vít đầu dẹp lùn PH2 x 38mm Kingtony 14210214

Thương hiệu: kingtony
Giá: 36,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp lùn 6.5 x 38mm Kingtony 14226514

Tua vít đầu dẹp lùn 6.5 x 38mm Kingtony 14226514

Thương hiệu: kingtony
Giá: 36,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp 3.2 x 75mm Kingtony 14220303

Tua vít đầu dẹp 3.2 x 75mm Kingtony 14220303

Thương hiệu: kingtony
Giá: 42,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp 5 x 100mm Kingtony 14225504

Tua vít đầu dẹp 5 x 100mm Kingtony 14225504

Thương hiệu: kingtony
Giá: 49,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp 6 x 150mm Kingtony 14210206

Tua vít đầu dẹp 6 x 150mm Kingtony 14210206

Thương hiệu: kingtony
Giá: 57,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp 6 x 150mm Kingtony 14226506

Tua vít đầu dẹp 6 x 150mm Kingtony 14226506

Thương hiệu: kingtony
Giá: 57,000 VNĐ
Tua vít đầu dẹp 8 x 200mm Kingtony 14220808

Tua vít đầu dẹp 8 x 200mm Kingtony 14220808

Thương hiệu: kingtony
Giá: 80,000 VNĐ
Tua vít (đóng) 5 x 75mm Kingtony 14610103

Tua vít (đóng) 5 x 75mm Kingtony 14610103

Thương hiệu: kingtony
Giá: 67,000 VNĐ
Tua vít (đóng) 6 x 100mm Kingtony 14610204

Tua vít (đóng) 6 x 100mm Kingtony 14610204

Thương hiệu: kingtony
Giá: 74,000 VNĐ
Tua vít (đóng) 6.5 x 100mm Kingtony 14626504

Tua vít (đóng) 6.5 x 100mm Kingtony 14626504

Thương hiệu: kingtony
Giá: 74,000 VNĐ
Tua vít (đóng) 5.5 x 100mm Kingtony 14625504

Tua vít (đóng) 5.5 x 100mm Kingtony 14625504

Thương hiệu: kingtony
Giá: 83,000 VNĐ
Tua vít (đóng) 8 x 150mm kingotny 14610306

Tua vít (đóng) 8 x 150mm kingotny 14610306

Thương hiệu: kingtony
Giá: 106,000 VNĐ
Tua vít đầu chẻ Kingtony 43280212

Tua vít đầu chẻ Kingtony 43280212

Thương hiệu: kingtony
Giá: 60,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tua-vit/tolsen,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111