XE ĐẨY HÀNG MAXKIWI CHÍNH HÃNG

Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0091

Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0091

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 909,000 VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HS-1014

Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HS-1014

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,519,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 bánh Maxkiwi H-0031

Xe đẩy hàng 2 bánh Maxkiwi H-0031

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,699,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0092

Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0092

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,378,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0090 ( nhựa )

Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0090 ( nhựa )

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,200,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 bánh đa năng Maxkiwi H-0036

Xe đẩy hàng 2 bánh đa năng Maxkiwi H-0036

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 880,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0086

Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0086

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,760,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 bánh cao cấp Maxkiwi H-0032

Xe đẩy hàng 2 bánh cao cấp Maxkiwi H-0032

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,219,000 VNĐ
Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1001

Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1001

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,099,000 VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HS-1006

Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HS-1006

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,299,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 bánh Maxkiwi H-0040

Xe đẩy hàng 2 bánh Maxkiwi H-0040

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,369,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0087

Xe đẩy hàng 4 bánh Maxkiwi PT-0087

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,159,000 VNĐ
Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1016

Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1016

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,589,000 VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HT-0080

Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HT-0080

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,839,000 VNĐ
Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1002

Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1002

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,099,000 VNĐ
Xe đẩy hàng công nghiệp MAXKIWI PT–0107 (700Kg)

Xe đẩy hàng công nghiệp MAXKIWI PT–0107 (700Kg)

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,699,000 VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi PT-0096 nhựa

Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi PT-0096 nhựa

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,649,000 VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HT-0081

Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HT-0081

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,899,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 trong 1 Maxkiwi HS-1009

Xe đẩy hàng 2 trong 1 Maxkiwi HS-1009

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,299,000 VNĐ
Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1010

Xe đẩy hàng cao cấp Maxkiwi HS-1010

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 4,300,000 VNĐ
Xe Đẩy Hàng Maxkiwi HS-1017

Xe Đẩy Hàng Maxkiwi HS-1017

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,799,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Maxkiwi HS-1004

Xe đẩy hàng Maxkiwi HS-1004

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,999,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0089

Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0089

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,799,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 bánh Maxkiwi H-0047

Xe đẩy hàng 2 bánh Maxkiwi H-0047

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,049,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0097

Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0097

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,090,000 VNĐ
Xe kéo đẩy hàng gấp gọn Maxkiwi H0043

Xe kéo đẩy hàng gấp gọn Maxkiwi H0043

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,500,000 VNĐ
Xe kéo đẩy hàng Maxkiwi HT-0075

Xe kéo đẩy hàng Maxkiwi HT-0075

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,200,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh cao cấp Maxkiwi PT-0088

Xe đẩy hàng 4 bánh cao cấp Maxkiwi PT-0088

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,999,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Maxkiwi HS-1035

Xe đẩy hàng Maxkiwi HS-1035

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 2,850,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0106

Xe đẩy hàng Maxkiwi PT-0106

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 3,489,000 VNĐ
Xe đẩy hàng nặng Maxkiwi PD-009

Xe đẩy hàng nặng Maxkiwi PD-009

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 1,200,000 VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HS-1013

Xe đẩy hàng đa năng Maxkiwi HS-1013

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 5,100,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 bánh cao cấp Maxkiwi H-0035

Xe đẩy hàng 2 bánh cao cấp Maxkiwi H-0035

Thương hiệu: maxkiwi
Giá: 899,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/xe-day-hang/maxkiwi,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111