XE ĐẨY HÀNG NHẬT BẢN

Xe đẩy hàng, tiền Prestar NB-101

Xe đẩy hàng, tiền Prestar NB-101

Thương hiệu: prestar
Giá: 1,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Prestar FL-363

Xe đẩy hàng Prestar FL-363

Thương hiệu: prestar
Giá: 6,299,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Prestar NG-S401-8

Xe đẩy hàng Prestar NG-S401-8

Thương hiệu: prestar
Giá: 8,200,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NB-114

Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NB-114

Thương hiệu: prestar
Giá: 5,150,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 3 tầng Prestar NB-115

Xe đẩy hàng 3 tầng Prestar NB-115

Thương hiệu: prestar
Giá: 6,400,000 VNĐ
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NB-127

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NB-127

Thương hiệu: prestar
Giá: 9,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NF-302

Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NF-302

Thương hiệu: prestar
Giá: 3,599,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NF-303

Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NF-303

Thương hiệu: prestar
Giá: 4,700,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NF-304

Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NF-304

Thương hiệu: prestar
Giá: 8,150,000 VNĐ
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NF-307

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NF-307

Thương hiệu: prestar
Giá: 9,600,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NF-314

Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NF-314

Thương hiệu: prestar
Giá: 7,600,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 3 tầng Prestar NF-315

Xe đẩy hàng 3 tầng Prestar NF-315

Thương hiệu: prestar
Giá: 9,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ Prestar NF-327

Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ Prestar NF-327

Thương hiệu: prestar
Giá: 14,100,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Prestar FL-361

Xe đẩy hàng Prestar FL-361

Thương hiệu: prestar
Giá: 5,600,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Prestar FL-362

Xe đẩy hàng Prestar FL-362

Thương hiệu: prestar
Giá: 5,500,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NG-401-6

Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NG-401-6

Thương hiệu: prestar
Giá: 7,250,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NG-401-8

Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NG-401-8

Thương hiệu: prestar
Giá: 8,200,000 VNĐ
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NG-407-8

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NG-407-8

Thương hiệu: prestar
Giá: 16,200,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NG-402-8

Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NG-402-8

Thương hiệu: prestar
Giá: 7,900,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PB-104C-P

Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PB-104C-P

Thương hiệu: prestar
Giá: 6,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PB-114C-P

Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PB-114C-P

Thương hiệu: prestar
Giá: 6,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 1 tầng sàn nhựa Prestar PF-302C-P

Xe đẩy hàng 1 tầng sàn nhựa Prestar PF-302C-P

Thương hiệu: prestar
Giá: 4,000,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PF-304C-P

Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PF-304C-P

Thương hiệu: prestar
Giá: 8,600,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 3 tầng sàn nhựa Prestar PF-305C-P

Xe đẩy hàng 3 tầng sàn nhựa Prestar PF-305C-P

Thương hiệu: prestar
Giá: 9,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PF-314C-P

Xe đẩy hàng 2 tầng sàn nhựa Prestar PF-314C-P

Thương hiệu: prestar
Giá: 8,300,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NF-S301

Xe đẩy hàng 1 tầng Prestar NF-S301

Thương hiệu: prestar
Giá: 5,500,000 VNĐ
Xe đẩy hàng Prestar NF-301

Xe đẩy hàng Prestar NF-301

Thương hiệu: prestar
Giá: 3,639,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NB -102

Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NB -102

Thương hiệu: prestar
Giá: 1,749,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NB-104

Xe đẩy hàng 2 tầng Prestar NB-104

Thương hiệu: prestar
Giá: 5,400,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 3 tầng Prestar NB-105

Xe đẩy hàng 3 tầng Prestar NB-105

Thương hiệu: prestar
Giá: 6,700,000 VNĐ
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NB-107

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Prestar NB-107

Thương hiệu: prestar
Giá: 6,200,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/xe-day-hang/nhat-ban,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111