BƠM HÚT CHÂN KHÔNG ULVAC DAU-20

Đơn giá: Liên Hệ
Số lượng:
Danh mục : BƠM HÚT CHÂN KHÔNG,ĐẠI LÝ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG ULVAC

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG ULVAC DAU-20

DAU-20 Diaphragm Vacuum Pump.

Features:

  • High vacuum type diaphragm pump
  • Low vibration

Applications:

  • Backing pump for TMP
  • Analytical equipment
  • Biochemical analysis
  • Gas charging
  • Vacuum drying systems
  • Evaporators
5 (1) vote

Bình Luận