MENU
TRANG CHỦ » DỤNG CỤ THỦY LỰC » KÌM CẮT CÁP (4332 lượt xem)

CHUYÊN BÁN KÌM CẮT CÁP GIÁ RẺ

Thoát
KÌM CẮT CÁP ( Tổng : có 186 sản phẩm )
Kìm cắt cáp cơ 120 mm2 TLP HHD-125

Kìm cắt cáp cơ 120 mm2 TLP HHD-125

Thương hiệu: tlp
Giá: 240,000 VNĐ
Kìm cắt cáp cơ 240 mm2 TLP HHD-250

Kìm cắt cáp cơ 240 mm2 TLP HHD-250

Thương hiệu: tlp
Giá: 500,000 VNĐ
Kìm cắt cáp cơ 120 mm2 TLP HHD-125L

Kìm cắt cáp cơ 120 mm2 TLP HHD-125L

Thương hiệu: tlp
Giá: 560,000 VNĐ
Kìm cắt cáp cơ 400 mm2 TLP HHD-500

Kìm cắt cáp cơ 400 mm2 TLP HHD-500

Thương hiệu: tlp
Giá: 760,000 VNĐ
Kìm cắt cáp cơ 240 mm2 TLP HHD-250L

Kìm cắt cáp cơ 240 mm2 TLP HHD-250L

Thương hiệu: tlp
Giá: 880,000 VNĐ
Kìm cắt cáp cơ 400 mm2 TLP HHD-500L

Kìm cắt cáp cơ 400 mm2 TLP HHD-500L

Thương hiệu: tlp
Giá: 1,700,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 5 tấn max 40mm TLP HHD-40F

Kìm cắt cáp thủy lực 5 tấn max 40mm TLP HHD-40F

Thương hiệu: tlp
Giá: 2,960,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 12 tấn max 50mm TLP HHD-50F

Kìm cắt cáp thủy lực 12 tấn max 50mm TLP HHD-50F

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,080,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 8.5 tấn max 40mm TLP HHD-40

Kìm cắt cáp thủy lực 8.5 tấn max 40mm TLP HHD-40

Thương hiệu: tlp
Giá: 3,480,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 8.5 tấn max 50mm TLP HHD-50

Kìm cắt cáp thủy lực 8.5 tấn max 50mm TLP HHD-50

Thương hiệu: tlp
Giá: 4,200,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 8.5 tấn max 85mm TLP HHD-85F

Kìm cắt cáp thủy lực 8.5 tấn max 85mm TLP HHD-85F

Thương hiệu: tlp
Giá: 5,120,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 7 tấn max 30mm TLP HHD-30

Kìm cắt cáp thủy lực 7 tấn max 30mm TLP HHD-30

Thương hiệu: tlp
Giá: 5,520,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 9 tấn max 40mm TLP HHD-40A

Kìm cắt cáp thủy lực 9 tấn max 40mm TLP HHD-40A

Thương hiệu: tlp
Giá: 9,620,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 6.5 tấn max 40mm TLP HHD-40C

Kìm cắt cáp thủy lực 6.5 tấn max 40mm TLP HHD-40C

Thương hiệu: tlp
Giá: 10,240,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 6.5 tấn max 40mm TLP HHD-40B

Kìm cắt cáp thủy lực 6.5 tấn max 40mm TLP HHD-40B

Thương hiệu: tlp
Giá: 11,000,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 9 tấn max 50mm TLP HHD-50A

Kìm cắt cáp thủy lực 9 tấn max 50mm TLP HHD-50A

Thương hiệu: tlp
Giá: 11,000,000 VNĐ
Kìm cắt cáp chạy pin 6.5 tấn max 40 mm TLP HHYD-40D

Kìm cắt cáp chạy pin 6.5 tấn max 40 mm TLP HHYD-40D

Thương hiệu: tlp
Giá: 21,000,000 VNĐ
Kìm cắt cáp chạy pin 8.5 tấn max 50 mm TLP HHYD-50A

Kìm cắt cáp chạy pin 8.5 tấn max 50 mm TLP HHYD-50A

Thương hiệu: tlp
Giá: 23,640,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 75mm TONNERS DCC-75W

Kìm cắt cáp thủy lực 75mm TONNERS DCC-75W

Thương hiệu: tonner
Giá: 28,980,000 VNĐ
Đầu cắt cáp thủy lực 20 tấn TAC CPC-20B

Đầu cắt cáp thủy lực 20 tấn TAC CPC-20B

Thương hiệu: tac
Giá: 35,790,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 6 tấn 45 độ TAC CPC-40A

Kìm cắt cáp thủy lực 6 tấn 45 độ TAC CPC-40A

Thương hiệu: tac
Giá: 29,530,000 VNĐ
Máy cắt cáp 30 tấn TONNERS DWC-30W

Máy cắt cáp 30 tấn TONNERS DWC-30W

Thương hiệu: tonner
Giá: 52,720,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 6 tấn 5 độ TAC CPC-40A

Kìm cắt cáp thủy lực 6 tấn 5 độ TAC CPC-40A

Thương hiệu: tac
Giá: 30,420,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thủy lực 100mm TONNERS DCC-100W

Kìm cắt cáp thủy lực 100mm TONNERS DCC-100W

Thương hiệu: tonner
Giá: 62,100,000 VNĐ
Đầu cắt cáp thủy lực 6 tấn 45 độ TAC CPC-40B

Đầu cắt cáp thủy lực 6 tấn 45 độ TAC CPC-40B

Thương hiệu: tac
Giá: 17,000,000 VNĐ
Máy cắt cáp 50 tấn TONNERS DWC-50W

Máy cắt cáp 50 tấn TONNERS DWC-50W

Thương hiệu: tonner
Giá: 63,300,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 10 inch Stanley 84-258

Kềm cắt cáp điện 10 inch Stanley 84-258

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 230,000 VNĐ
Kìm cắt cáp 500mm2, 32 inch Stanley 84-632

Kìm cắt cáp 500mm2, 32 inch Stanley 84-632

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 2,930,000 VNĐ
Kìm cắt cáp 10in/ 25cm Stanley 84-258

Kìm cắt cáp 10in/ 25cm Stanley 84-258

Thương hiệu: stanley-2
Giá: 250,000 VNĐ
Kéo cắt dây cáp điện 100 mm LICOTA

Kéo cắt dây cáp điện 100 mm LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 780,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 22 mm2 TAC CC-22

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 22 mm2 TAC CC-22

Thương hiệu: tac
Giá: 210,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 38 mm2 TAC CC-38

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 38 mm2 TAC CC-38

Thương hiệu: tac
Giá: 280,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 60 mm2 TAC CC-60

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 60 mm2 TAC CC-60

Thương hiệu: tac
Giá: 340,000 VNĐ
Lưỡi dao cắt cho kìm cắt cáp TAC CC-100

Lưỡi dao cắt cho kìm cắt cáp TAC CC-100

Thương hiệu: tac
Giá: 560,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 100 mm2 TAC CC-100

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 100 mm2 TAC CC-100

Thương hiệu: tac
Giá: 780,000 VNĐ
Lưỡi dao cắt cho kìm cắt cáp TAC CC-250

Lưỡi dao cắt cho kìm cắt cáp TAC CC-250

Thương hiệu: tac
Giá: 810,000 VNĐ
Lưỡi dao cắt cho kìm cắt cáp TAC CC-500

Lưỡi dao cắt cho kìm cắt cáp TAC CC-500

Thương hiệu: tac
Giá: 1,150,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 250 mm2 TAC CC-250

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 250 mm2 TAC CC-250

Thương hiệu: tac
Giá: 1,340,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thép phi 5 mm TAC MI-60

Kìm cắt cáp thép phi 5 mm TAC MI-60

Thương hiệu: tac
Giá: 1,710,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 400 mm2 TAC CC-400

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 400 mm2 TAC CC-400

Thương hiệu: tac
Giá: 1,880,000 VNĐ
Kìm cắt cáp đồng-nhôm 500 mm2 TAC CC-500

Kìm cắt cáp đồng-nhôm 500 mm2 TAC CC-500

Thương hiệu: tac
Giá: 2,010,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thép phi 10 mm TAC MI-200

Kìm cắt cáp thép phi 10 mm TAC MI-200

Thương hiệu: tac
Giá: 2,350,000 VNĐ
Kìm cắt cáp thép phi 12.7 mm TAC MI-624

Kìm cắt cáp thép phi 12.7 mm TAC MI-624

Thương hiệu: tac
Giá: 3,010,000 VNĐ
Đầu cắt cáp thủy lực 12 tấn 42mm TAC CC-32B+A

Đầu cắt cáp thủy lực 12 tấn 42mm TAC CC-32B+A

Thương hiệu: tac
Giá: 9,860,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN CUNG CẤP KÌM CẮT CÁP GIÁ RẺ

Khái niệm về kìm cắt cáp

Thông thường khi cắt những dây điện ta có thể sử dụng những loại kìm cắt bình thường và việc cắt cũng rất dễ dàng. Nhưng đối với các loại dây cáp được bện từ nhiều sợi cáp nhỏ li ti bằng kim loại có độ bền cao thì việc sử dụng kìm cắt bình thường để cắt là điều không thể thực hiện. Cần phải có loại cáp có 1 hoặc 2 lưỡi dao sắc bén và có lực cắt rất lớn thì mới có thể thao tác được. Vì vậy các chuyên gia nước ngoài đã chế tạo ra một loại kìm có tên gọi là kìm cắt cáp thủy lực, đây là loại kìm chuyên dùng để cắt các loại dây cáp có kích cỡ từ nhỏ đến lớn và dù dây cáp có độ cứng rất cao thì kìm cắt cáp thủy lực vẫn có thể cắt một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kìm cắt cáp thủy lực có những loại nào ?

Dựa vào kích cỡ, độ cứng của dây cáp và đặc tính sử dụng của kìm mà người ta chia kìm cắt cáp thủy lực thành các loại: kìm cắt cáp thủy lực bằng cơ, kìm cắt cáp thủy lực được tích hợp sẵn bơm thủy lực, kìm cắt cáp thủy lực sử dụng bơm thủy lực rời.

Kìm cắt cáp thủy lực bằng cơ

Loại này có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, giá thành rẻ, người sử dụng không cần phải bỏ chi phí để đầu tư thêm bất kì thiết bị hỗ trợ nào. Chủ yếu dựa vào sức người để vận hành nên loại này phù hợp cho các loại dây cáp nhỏ hoặc mềm, dễ đứt.

Sản phẩm có nhiều mẫu mã nên người sử dụng có thể lựa chọn phù hợp cho việc cắt các loại dây cáp có kích cỡ khác nhau. Được đóng gói trong vali chuyên dụng, đi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng. Model cho loại này được diễn tả bằng hình ảnh bên dưới.

Kìm cắt cáp bằng cơ TLP HHD-125, HHD-250, HHD-500.

Kìm cắt cáp bằng cơ TLP HHD-125L, HHD-250, HHD-500L.

Kìm cắt cáp thủy lực tích hợp sẵn bơm thủy lực

Là loại sản phẩm tiện lợi nhất, ít tốn chi phí đầu tư nhất. Cấu tạo khá đơn giản, được tích hợp sẵn bơm tay thủy lực nên người dùng chỉ việc sử dụng mà không cần phải đâu tư thêm bất kì thiết bị nào hỗ trợ. Phù hợp cắt các loại cáp nhỏ và mềm, có thể thao tác ở những vị trí có không gian nhỏ hẹp rất dễ dàng. Có thiết kế nhỏ gọn giúp người sử dụng có thể mang đi trong quá trình làm việc.

Kìm cắt cáp TLP model HHD-30.

Kìm cắt cáp TLP HHD-40A.

Sản phẩm được đóng gói trong vali chuyên dụng rất chắc chắn, có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Kìm cắt cáp thủy lực sử dụng bơm rời

Đây là loại kìm cần chi phí đầu tư cao, người sử dụng cần phải kết hợp với bơm tay thủy lực hoặc bơm điện thủy lực thì mới có thể vận hành được, có thể kết nối bơm thủy lực trực tiếp với kìm hoặc kết nối thông qua ống dây thủy lực, rất đơn giản. Chủ yếu dành cho việc cắt các loại dây cáp có kích thước lớn hoặc có độ cứng cao.

Là sản phẩm bơm rời nên kìm có thể làm việc ở những khu vực có không gian rộng lớn, người sử dụng có thể dễ dàng mang đi trong quá trình làm việc. Đặc biệt khi kết hợp kìm với bơm điện thủy lực thì người sử dụng có thể đứng từ xa điều khiển, không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức mà vẫn đảm bảo được cho việc cắt cáp.

Ảnh các model kìm cắt cáp TLP sử dụng bơm rời.

Ngoài những loại kìm kể trên thì hãng TLP còn có thêm một loại kìm cắt cáp thủy lực nữa rất đặc biệt là kìm cắt cáp thủy lực dùng pin. Loại này thuộc dòng kìm cắt cáp tích hợp sẵn bơm thủy lực, chủ yếu sử dụng pin có nguồn 18V/4Ah, có thể sạc pin. Phù hợp cắt các loại dây cáp có kích cỡ lớn, đây cũng là một sự lựa chọn tốt cho người cần loại kìm cắt cáp có kích cỡ lớn và có tính cơ động cao. Model cho loại kìm này là: HHYD-40D, HHYD-50A.

Ưu điểm khi chọn mua các thiết bị KÌM CẮT CÁP tại DBK Việt Nam:

- Giá dụng cụ KÌM CẮT CÁP mà Công ty DBK bán luôn phải chăng nhất thị trường.

- Mặt hàng đa dạng chủng loại và thương hiệu.

- Thiết bị luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Từ khóa: kìm cắt cáp, kìm cắt cáp điện, kìm cắt cáp thủy lực, kìm cắt dây cáp điện, kìm cắt dây cáp thép, kìm cắt cáp licota, kim cat cap, kìm cắt cáp nhông, kìm cắt cáp asaki, kìm cắt cáp thép, kìm cắt cáp knipex, kìm cắt cáp stanley, kìm cộng lực cắt cáp, kìm cắt cáp tac, kìm cắt cao cấp, kìm cắt cáp tac cc-250, chương trình khung trung cấp nghề cắt gọt kim loại, kìm cắt cáp cộng lực, kìm cắt cap, kim cat cap dien, kim cat cap quang, kìm cắt cáp quang, kìm cắt cáp cơ opt ly-206, kìm cắt cáp cơ opt lk-500, kìm cắt cáp nhông - bánh cóc, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j130, kìm cắt cáp nhông tlp hhd-13j, kìm cắt cáp thủy lực izumi, kìm cắt cáp cơ opt lk-550, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j50, kìm cắt cáp cơ opt ac-7, kìm cắt cáp nhông xlj-95a, kìm cắt cáp nhông tlp hhd-30j, kìm cắt cáp nhông xlj-65a, kìm cắt cáp cán cách điện mcc zcc-0201, kìm cắt cáp tlp hhd-95j, kìm cắt cáp thủy lực hhd, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j35, kìm cắt cáp nhông fasen vc-52a (lk-500b), kìm cắt cáp cơ tac cc-500, kìm cắt cáp cơ opt lk-60a, kìm cắt cáp thủy lực tlp, kìm cắt cáp nhông tlp hhd-40j, kìm cắt cáp cơ, kìm cắt cáp nhông opt sc-32a, kìm cắt cáp nhông kort cc-520, kìm cắt cáp acc-200 fujiya, kìm cắt cáp thép thủy lực, kìm cắt cáp nhông opt sc-30a, kìm cắt cáp bánh cóc cutter-liu j75, kìm cắt cáp nhông opt lk-760l, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j45, kìm cắt cáp nhông tlp hhd-52j, kìm cắt cáp nhông fasen vc-52a, kìm cắt cáp nhông taicheng cs-325, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j76, kim cat cap thuy luc, kìm cắt cáp nhông tlp hhd-75j, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j100, kìm cắt cáp cơ tac cc-100, kìm nhông cắt cáp thép cutter-liu j26, kìm cắt cáp mcc cc-0301, kìm cắt cáp tac cc-22, kìm cắt cáp nhông xlj-120a, máy - kìm cắt cáp thủy lực, kìm cắt cáp mcc cc-0302, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j55, kìm cắt cáp nhông izumi iz-325a, kìm cắt cáp nhông tac cs-325, kìm cắt cáp nhông tac cs-520, kìm cắt cáp tac cc-60, kìm cắt cáp nhông taicheng cs-520, kìm cắt cáp cơ tac cc-250, kìm cắt cáp nhông cutter-liu j95, kìm cắt cáp cơ opt ac-210, kim cat cap nhong – banh coc, kìm cắt cáp cơ opt lk-325, kìm cắt cáp cơ opt ac-110, kìm cắt cáp nhông fasen vc-32a (lk-300b), kìm cắt cáp opt lk-22a, kìm cắt cáp nhông opt lk-320a, kìm cắt cáp nhông opt lk-520a, kìm cắt cáp tac cc-38, kìm cắt cáp nhông opt lk-325a, kìm cắt cáp nhông kort cc-325, kim cat cap co, kìm cắt cáp thủy lực opt, kìm cắt cáp cơ opt lk-95, kìm cắt cáp nhông opt lk-450a, kìm cắt cáp cơ opt lk-38a, kìm cắt cáp thép opt ac-8, kéo cắt cáp điện, kéo cắt cáp, keo cat cap, kéo cắt dây cáp điện, giá kéo cắt cáp điện, kéo cắt cáp stanley, kéo cắt cáp nhông opt lk-300bv, kéo cắt cáp nhông opt lk-500bv

Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.