HOME » THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG (1183) 7,837

THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG

Cờ lê lực 5 - 25 N.m DBK TG25

Cờ lê lực 5 - 25 N.m DBK TG25

Thương hiệu: dbk
Giá: 630,000 VNĐ
Cờ lê lực 20 - 110 N.m DBK TG110

Cờ lê lực 20 - 110 N.m DBK TG110

Thương hiệu: dbk
Giá: 650,000 VNĐ
Cờ lê lực 28 - 210 N.m DBK TG210

Cờ lê lực 28 - 210 N.m DBK TG210

Thương hiệu: dbk
Giá: 750,000 VNĐ
Cờ lê Lực 70 - 350 N.m DBK TG350

Cờ lê Lực 70 - 350 N.m DBK TG350

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,050,000 VNĐ
Cờ lê lực 100 - 500 N.m DBK TG500

Cờ lê lực 100 - 500 N.m DBK TG500

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,800,000 VNĐ
Cờ lê lực 280 - 760 N.m DBK TG760

Cờ lê lực 280 - 760 N.m DBK TG760

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,200,000 VNĐ
Cờ lê lực 200 - 1000 N.m DBK TG1000

Cờ lê lực 200 - 1000 N.m DBK TG1000

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,500,000 VNĐ
Cờ lê lực 500 - 1500 N.m DBK TG1500

Cờ lê lực 500 - 1500 N.m DBK TG1500

Thương hiệu: dbk
Giá: 12,000,000 VNĐ
Cờ lê lực 750 - 2000 N.m DBK TG2000

Cờ lê lực 750 - 2000 N.m DBK TG2000

Thương hiệu: dbk
Giá: 19,500,000 VNĐ
Cờ lê lực 1000 - 3000 N.m DBK TG3000

Cờ lê lực 1000 - 3000 N.m DBK TG3000

Thương hiệu: dbk
Giá: 29,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 30 N.m DBK TS30

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 30 N.m DBK TS30

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,800,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 50 N.m DBK TS50

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 50 N.m DBK TS50

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 100 N.m DBK TS100

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 100 N.m DBK TS100

Thương hiệu: dbk
Giá: 4,500,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 200 N.m DBK TS200

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 200 N.m DBK TS200

Thương hiệu: dbk
Giá: 6,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 500 N.m DBK TS500

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 500 N.m DBK TS500

Thương hiệu: dbk
Giá: 11,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 1000 N.m DBK TS1000

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 1000 N.m DBK TS1000

Thương hiệu: dbk
Giá: 15,000,000 VNĐ
MỎ LẾCH LỰC KANON N50HYK (mã củ N45HYK)

MỎ LẾCH LỰC KANON N50HYK (mã củ N45HYK)

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
MỎ LẾCH LỰC KANON N180HYK

MỎ LẾCH LỰC KANON N180HYK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N6QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N6QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N6TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N6TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N12QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N12QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N12TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N12TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N25QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N25QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N30TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N30TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N50QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N50QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N70TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N70TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N100QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N100QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N200TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N200TOK-G

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N200QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N200QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N420TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N420TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N280QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N280QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N1000TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N1000TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N420QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N420QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N560QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N560QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N700QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N700QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N850QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N850QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N1000QLK-8

CỜ LÊ LỰC KANON N1000QLK-8

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N1500QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N1500QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N2100QLK-8

CỜ LÊ LỰC KANON N2100QLK-8

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN60LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON CN60LTDK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN120LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON CN120LTDK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN200LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON CN200LTDK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN300LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON CN300LTDK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN500LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON CN500LTDK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON N10LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON N10LTDK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN15LTDK-H

TÔ VÍT LỰC KANON CN15LTDK-H

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON CN30LTDK-H

TÔ VÍT LỰC KANON CN30LTDK-H

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
TÔ VÍT LỰC KANON 1.5LTDK

TÔ VÍT LỰC KANON 1.5LTDK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG GIÁ RẺ

Thiết bị chuyên dụng là những loại thiết bị thường được sử dụng cho một mục đích hay một công việc nhất định, đảm bảo cho quá trình làm việc đạt được đúng yêu cầu mà người sử dụng đặt ra ban đầu. Dòng thiết bị chuyên dụng được chế tạo bằng chất liệu có độ bền cao, khả năng chịu lực và chịu mài mòn rất tốt, giúp cho thiết bị hoạt động tốt mà không bị hư hỏng hay gặp trục trặc gì.

Thiết bị chuyên dùng gồm có nhiều loại như: cờ lê lực, tô vít lực, cờ lê nhân lực, bơm thùng phuy, cờ lê thủy lực,.... Được sản xuất bởi các thương hiệu: TLP, DBK, KANON, KINGTONY,.... Chi tiết về từng loại thiết bị sẽ được nói thêm ở phía dưới, cứ thong thả đọc và tham khảo nhé!

Cờ lê lực

Cờ lê lực là thiết bị có công dụng là siết chặt các loại bu lông, được sử dụng rất phổ biền trong các đơn vị công nghiệp. Thiết bị còn được dùng để kiểm tra lực siết của bu lông, đảm bảo cho bu lông được siết chặt với một khoảng lực phù hợp. Thao tác rất dễ dàng, được đóng gói rất kĩ càng giúp người dùng thuận tiện di chuyển.

Thiết bị bao gồm nhiều loại: cờ lê lực điện tử, cờ lê lực đồng hồ, cờ lê lực đầu rời,... với dải lực siết rất đa dạng, từ thấp nhất 5N.m cho đến dải lực rất lớn như: 1500N.m, 2000N.m, 3000N.m. Nhờ dải lực siết đa dạng mà người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn, có thể chọn được loại cờ lê lực phù hợp với nhu cầu siết bu lông mà vẫn đảm bảo tiết kiệm được chi phí đầu tư.

co-le-kiem-tra-luc-kanon-n-12tok-g-.jpeg

Trong quá trình sử dụng cờ lê lực, nếu bạn gặp phải những loại bu lông có kích cỡ không phù hợp với đầu siết của cờ lê, bạn có thể sử dụng thêm đầu chuyển kích thước để hỗ trợ cho công việc. Điều này vừa giúp bạn có thể thao tác dễ dàng với các loại bu lông khác nhau vừa đảm bảo lực siết vẫn đạt đúng theo yêu cầu đưa ra.

Tô vít lực

Tương tự như Cờ lê lực thì Tô vít lực cũng là loại thiết bị dùng để siết và kiểm tra lực siết, được sử dụng để kiểm tra lực siết của các loại ốc vít. Thiết bị được ứng dụng nhiều trong các cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa máy móc, trong các lĩnh vực về điện, điện tử.

Tô vít lực cũng được chế tạo có nhiều loại có mẫu mã và dải đo lực khác nhau, một số loại thường được sử dụng nhiều là tô vít lực cơ và tô vít lực điện tử, được sản xuất bởi thương hiệu KANON/ Nhật Bản có chất lượng rất tốt. Kiểu dáng nhỏ gọn tạo thuận lợi cho người dùng trong việc mang đi. Dải lực đa dạng giúp người dùng có thể làm việc với nhiều loại ốc vít khác nhau mà không gặp phải bất kì khó khăn nào.

Cờ lê nhân lực

Cờ lê nhân lực là loại thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ tăng lực siết lên cờ lê lực khi siết bu lông có lực cần siết lớn hơn lực tối đa của cờ lê lực mà người dùng đang sử dụng.Thiết bị được sử dụng khá phổ biến trong các ngành công nghiệp chế tạo máy móc cỡ lớn, lắp ráp và sửa chữa xe tải.

Thiết bị được chế tạo bằng công nghệ vật liệu hiện đại nên rất chắc chắn, khả năng chịu lực và chịu mài mòn rất tốt. Thường được sử dụng kèm với cờ lê lực nhằm hỗ trợ cho thiết bị trong việc siết các loại bu lông có kích thước lớn và yêu cầu khoảng lực lớn, giúp người dùng có thể siết một cách dễ dàng hơn mà không cần phải đầu tư thêm bất kì loại cờ lê lực nào khác.

Các thương hiệu chuyên sản xuất dòng cờ lê nhân lực gồm có: Gedore/ Đức, Kingtony/ Đài Loan, Licota/ Đài Loan. Với nhiều kiểu dáng, mẫu mã cùng khoảng lực siết khác nhau, người dùng có thể dễ dàng chọn cho mình thiết bị có khoảng lực phù hợp với nhu cầu làm việc mà vẫn tiết kiệm được chi phí trong việc mua hàng.

Cờ lê thủy lực

Cờ lê thủy lực là thiết bị sử dụng hệ thống thủy lực để siết chặt các bu lông cỡ lớn. Thiết bị thuộc loại rời bơm nên phải kết nối với bơm thủy lực mới có thể hoạt động hoàn chỉnh, thường được sử dụng với bơm điện thủy lực. Tốc độ siết tương đối chậm nhưng rất chắc chắn, người dùng có thể quan sát và kiểm tra được quá trình siết bu lông của thiết bị.

Cờ lê thủy lực có hai loại là dạng đầu tròng và dạng đầu chụp, mỗi loại đều có khoảng lực siết riêng, trong đó cờ lê đầu chụp có lực siết lớn hơn so với cờ lê đầu tròng. Các chi tiết có thể thay thế để làm việc với các bu lông có kích cỡ khác nhau, người dùng cũng có thể sử dụng thêm đầu tuýp chuyển đổi kích thước để hỗ trợ cho quá trình siết bu lông.

Súng xén bu lông

Súng xén bu lông là loại thiết bị cũng được sử dụng để siết bu lông, sau khi đã siết với lực vừa đủ thiết bị sẽ tự động cắt đi một đoạn nhỏ của ốc vít, làm cho bề mặt của bản thép lắp ghép trở nên phẳng hơn và có tính thẩm mĩ cao hơn.

Thiết bị còn được gọi với nhiều tên khác nhau như: súng siết cắt bu lông, súng xén đầu bu lông, máy cắt đầu bu lông,.... Sử dụng nguồn điện làm nguồn lực hoạt động chính, có tốc độ siết và cắt khá chậm nhưng rất chắc chắn. Thiết bị có nhiều kiểu dáng khác nhau giúp người dùng thoải mái hơn trong việc lựa chọn loại súng phù hợp với nhu cầu làm việc.

Bơm thùng phuy

Bơm thùng phuy là loại thiết bị giúp người dùng bơm các loại hóa chất, dung môi từ thùng phuy sang các can nhỏ hoặc các vật chứa khác. Thiết bị được thiết kế có kiểu dáng, mẫu mã và chất liệu rất khác nhau, chủ yếu được chế tạo từ chất liệu có khả năng chống chịu được sự ăn mòn từ hóa chất, ống dây bơm được thiết kế đi kèm giúp người dùng dễ dàng bơm hóa chất mà không lo gặp bất kì sự cố nào.

Bơm thùng phuy 8

Thiết bị được chế tạo có cơ chế hoạt động rất đa dạng, có thể vận hành bằng sức tay hoặc sử dụng nguồn điện 220V. Mỗi loại đều cho công suất bơm hóa chất riêng, một số loại giúp người dùng có thể bơm hóa chất từ trong thùng phuy ra chỉ trong 1 đến 2 giờ đồng hồ. Người dùng tùy thuộc vào loại hóa chất và tốc độ cần bơm mà chọn loại bơm thùng phuy có cấu tạo phù hợp với yêu cầu làm việc.

Cờ lê mở nắp thùng phuy

Cờ lê mở nắp thùng phuy là loại thiết bị được sử dụng với công dụng chủ yếu là mở nắp của các loại thùng phuy. Thiết bị được chế tạo bằng chất liệu thép hợp kim rất chắc chắn, chịu lực tốt, giúp cho quá trình mở nắp thùng phuy được đảm bảo an toàn và chắc chắn.

Cân điện tử

Cân điện tử là thiết bị được sử dụng để cân đo khối lượng của vật. Thiết bị được thiết kế có nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau, được chế tạo bằng công nghệ vật liệu hiện đại có khả năng chịu lực cao. Khối lượng vật sau khi đo sẽ được hiển thị trên màn hình điện tử, người dùng có thể theo dõi một cách rất dễ dàng.

Thiết bị còn được thiết kế thành nhiều loại với nhiều mức đo khác nhau, do đó tùy thuộc vào nhu cầu cân đo mà người dùng chọn cho mình loại cân phù hợp để đảm bảo quá trình đo khối lượng vật luôn đạt độ chính xác cao.

các loại cân điện tử

Vì sao nên chọn mua thiết bị tại DBK?

khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Vì sao mua các sản phẩm:

- Giá mặt hàng  DBK Việt Nam phân phối luôn phù hợp nhất thị trư

.

luôn chính hãng.

.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đọc thêm

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-chuyen-dung,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111