KÌM CHẾT

Kìm chết Endura E5610 (7)

Kìm chết Endura E5610 (7")

Thương hiệu: endura
Giá: 69,000 VNĐ
6.5 Kìm chết mũi nhọn Endura E5623

6.5" Kìm chết mũi nhọn Endura E5623

Thương hiệu: endura
Giá: 74,000 VNĐ
Kìm bấm chết Total THT190701 7

Kìm bấm chết Total THT190701 7"

Thương hiệu: total
Giá: 85,000 VNĐ
10 Kìm chết Endura E5611

10" Kìm chết Endura E5611

Thương hiệu: endura
Giá: 87,000 VNĐ
Kìm bấm chết mũi nhọn Total THT19901 9

Kìm bấm chết mũi nhọn Total THT19901 9"

Thương hiệu: total
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm bấm chết Standard 5

Kìm bấm chết Standard 5"

Thương hiệu: standard
Giá: 90,000 VNĐ
Kìm chết Endura E5621 10

Kìm chết Endura E5621 10"

Thương hiệu: endura
Giá: 95,000 VNĐ
Kìm bấm chết Total THT1930701 7

Kìm bấm chết Total THT1930701 7"

Thương hiệu: total
Giá: 95,000 VNĐ
Kìm bấm chết Standard 10

Kìm bấm chết Standard 10"

Thương hiệu: standard
Giá: 100,000 VNĐ
Kìm bấm chết Total THT191005 10

Kìm bấm chết Total THT191005 10"

Thương hiệu: total
Giá: 124,000 VNĐ
10 Kìm chết Endura E5625

10" Kìm chết Endura E5625

Thương hiệu: endura
Giá: 125,000 VNĐ
Kìm bấm chết Total THT191001 10

Kìm bấm chết Total THT191001 10"

Thương hiệu: total
Giá: 134,000 VNĐ
Kìm bấm chết chữ C Total THT111112 11

Kìm bấm chết chữ C Total THT111112 11"

Thương hiệu: total
Giá: 152,000 VNĐ
Kìm bấm chết Toptul DAAQ1A05

Kìm bấm chết Toptul DAAQ1A05

Thương hiệu: toptul
Giá: 155,000 VNĐ
Kìm chết mũi dài Toptul DAAS1A06

Kìm chết mũi dài Toptul DAAS1A06

Thương hiệu: toptul
Giá: 158,000 VNĐ
Kìm chết 10 TTP USA TTP401-10CRV

Kìm chết 10" TTP USA TTP401-10CRV

Thương hiệu: ttp-usa
Giá: 180,290 VNĐ
Kìm chết ( bấm ) mũi cong 10 Sellery 88-829

Kìm chết ( bấm ) mũi cong 10" Sellery 88-829

Thương hiệu: sellery
Giá: 191,180 VNĐ
Kìm chết mũi dài Toptul DAAS1A09

Kìm chết mũi dài Toptul DAAS1A09

Thương hiệu: toptul
Giá: 195,000 VNĐ
Kìm bấm chết Toptul DAAV1A08 8

Kìm bấm chết Toptul DAAV1A08 8"

Thương hiệu: toptul
Giá: 226,000 VNĐ
Kìm bấm chết Total THT1921001 10

Kìm bấm chết Total THT1921001 10"

Thương hiệu: total
Giá: 245,000 VNĐ
Kìm chết ( bấm ) mũi thẳng  10 Sellery 88-830

Kìm chết ( bấm ) mũi thẳng 10" Sellery 88-830

Thương hiệu: sellery
Giá: 259,000 VNĐ
Kìm kẹp chết cong Toptul DAAY1A10

Kìm kẹp chết cong Toptul DAAY1A10

Thương hiệu: toptul
Giá: 287,000 VNĐ
Kìm bấm chết 10 Toptul DAAQ1A10

Kìm bấm chết 10" Toptul DAAQ1A10

Thương hiệu: toptul
Giá: 297,000 VNĐ
Kìm chết mũi cong 10 Korper KP-16421-1-224

Kìm chết mũi cong 10" Korper KP-16421-1-224

Thương hiệu: korper
Giá: 299,000 VNĐ
10 Kìm chết IRWIN T0102EL4

10" Kìm chết IRWIN T0102EL4

Thương hiệu: irwin
Giá: 300,000 VNĐ
Kìm bấm chết mũi cong Toptul DMAD1A09 L=215mm(9)

Kìm bấm chết mũi cong Toptul DMAD1A09 L=215mm(9")

Thương hiệu: toptul
Giá: 310,000 VNĐ
9 Kìm chết mũi nhọn IRWIN T1502EL4

9" Kìm chết mũi nhọn IRWIN T1502EL4

Thương hiệu: irwin
Giá: 380,000 VNĐ
Kìm chết mỏ thẳng KTC 175R (0-37mm, 177mm)

Kìm chết mỏ thẳng KTC 175R (0-37mm, 177mm)

Thương hiệu: ktc
Giá: 399,000 VNĐ
Kìm chết mỏ cong KTC 7R (0-41mm, 175mm)

Kìm chết mỏ cong KTC 7R (0-41mm, 175mm)

Thương hiệu: ktc
Giá: 438,000 VNĐ
Kìm chết mỏ cong KTC 175WR (0-41mm, 177mm)

Kìm chết mỏ cong KTC 175WR (0-41mm, 177mm)

Thương hiệu: ktc
Giá: 450,000 VNĐ
Kìm chết mỏ thẳng KTC 250R

Kìm chết mỏ thẳng KTC 250R

Thương hiệu: ktc
Giá: 499,000 VNĐ
Kìm chết KTC 250WR (Thay thế KTC 10WR)

Kìm chết KTC 250WR (Thay thế KTC 10WR)

Thương hiệu: ktc
Giá: 649,000 VNĐ
300mm Kìm chết 12 Matador

300mm Kìm chết 12" Matador

Thương hiệu: matador
Giá: 1,375,000 VNĐ
10 Kìm chết IRWIN T10LW

10" Kìm chết IRWIN T10LW

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
12 Kìm chết IRWIN T12EL4

12" Kìm chết IRWIN T12EL4

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
6 Kìm chết mũi nhọn IRWIN T14T

6" Kìm chết mũi nhọn IRWIN T14T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
9 Kìm chết mũi nhọn IRWIN T15T

9" Kìm chết mũi nhọn IRWIN T15T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
5 Kìm chết IRWIN T09T

5" Kìm chết IRWIN T09T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
7 Kìm chết IRWIN T07T

7" Kìm chết IRWIN T07T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
10 Kìm chết IRWIN T05T

10" Kìm chết IRWIN T05T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
7 Kìm chết IRWIN T03T

7" Kìm chết IRWIN T03T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
10 Kìm chết IRWIN T01T

10" Kìm chết IRWIN T01T

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
5 Kìm chết IRWIN 4935581

5" Kìm chết IRWIN 4935581

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
6 Kìm chết chữ C IRWIN T18EL4

6" Kìm chết chữ C IRWIN T18EL4

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
4 Kìm chết chữ C IRWIN T165EL4

4" Kìm chết chữ C IRWIN T165EL4

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
11 Kìm chết chữ C IRWIN T19EL4

11" Kìm chết chữ C IRWIN T19EL4

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
18 Kìm chết chữ C IRWIN T18R

18" Kìm chết chữ C IRWIN T18R

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
24 Kìm chết chữ C IRWIN T24R

24" Kìm chết chữ C IRWIN T24R

Thương hiệu: irwin
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/kim-chet,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111