HOME » Thiết Bị Chân Không »

Bơm Hút Chân Không

(237) 46,347

Bơm Hút Chân Không

Bơm hút chân không là loại máy bơm được dùng để loại bỏ các phân tử khí hoặc hơi nước,... nhằm để lại môi trường chân không hoặc gần chân không. Bơm hút chân không (Vacuum pump) được phát minh vào năm 1650 bởi Otto von Guericke. Thiết bị có nhiều loại thiết kế khác nhau với cách hoạt động khác nhau, thực hiện chức năng bơm hút được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS RS-1

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS RS-1

Thương hiệu: hbs
1.050.000 ₫
Bơm hút chân không 4.5CFM HBS RS-2

Bơm hút chân không 4.5CFM HBS RS-2

Thương hiệu: hbs
2.142.000 ₫
Bơm hút chân không 6CFM HBS RS-3

Bơm hút chân không 6CFM HBS RS-3

Thương hiệu: hbs
2.618.000 ₫
Bơm hút chân không 8CFM HBS RS-4

Bơm hút chân không 8CFM HBS RS-4

Thương hiệu: hbs
3.190.000 ₫
Bơm hút chân không 10CFM HBS RS-6

Bơm hút chân không 10CFM HBS RS-6

Thương hiệu: hbs
7.712.000 ₫
Bơm hút chân không 1.5CFM HBS 2RS-0.5

Bơm hút chân không 1.5CFM HBS 2RS-0.5

Thương hiệu: hbs
2.666.000 ₫
Bơm hút chân không 2.5CFM HBS 2RS-1

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS 2RS-1

Thương hiệu: hbs
2.808.000 ₫
Bơm hút chân không 3.5CFM HBS 2RS-1.5

Bơm hút chân không 3.5CFM HBS 2RS-1.5

Thương hiệu: hbs
3.000.000 ₫
Bơm hút chân không 4.5CFM HBS 2RS-2

Bơm hút chân không 4.5CFM HBS 2RS-2

Thương hiệu: hbs
3.236.000 ₫
Bơm hút chân không 6CFM HBS 2RS-3

Bơm hút chân không 6CFM HBS 2RS-3

Thương hiệu: hbs
3.800.000 ₫
Bơm hút chân không 10CFM HBS 2RS-4

Bơm hút chân không 10CFM HBS 2RS-4

Thương hiệu: hbs
4.600.000 ₫
Bơm hút chân không 12CFM HBS 2RS-5

Bơm hút chân không 12CFM HBS 2RS-5

Thương hiệu: hbs
5.140.000 ₫
Bơm hút chân không 2.5CFM HBS HP-1

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS HP-1

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 2.5CFM HBS RS-1-SV

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS RS-1-SV

Thương hiệu: hbs
2.046.000 ₫
Bơm hút chân không 4.5CFM HBS RS-2-SV

Bơm hút chân không 4.5CFM HBS RS-2-SV

Thương hiệu: hbs
3.000.000 ₫
Bơm hút chân không 8CFM HBS RS-4-SV

Bơm hút chân không 8CFM HBS RS-4-SV

Thương hiệu: hbs
3.902.000 ₫
Bơm hút chân không 2.5CFM HBS 2RS-1-SV

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS 2RS-1-SV

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 4.5CFM HBS 2RS-2-SV

Bơm hút chân không 4.5CFM HBS 2RS-2-SV

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 10CFM HBS 2RS-4-SV

Bơm hút chân không 10CFM HBS 2RS-4-SV

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 2.5CFM HBS RS-1-R32

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS RS-1-R32

Thương hiệu: hbs
2.950.000 ₫
Bơm hút chân không 4.5CFM HBS RS-2-R32

Bơm hút chân không 4.5CFM HBS RS-2-R32

Thương hiệu: hbs
3.400.000 ₫
Bơm hút chân không 8CFM HBS RS-4-R32

Bơm hút chân không 8CFM HBS RS-4-R32

Thương hiệu: hbs
4.092.000 ₫
Bơm hút chân không 2.5CFM HBS 2RS-1-R32

Bơm hút chân không 2.5CFM HBS 2RS-1-R32

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 4.5CFM HBS 2RS-2-R32

Bơm hút chân không 4.5CFM HBS 2RS-2-R32

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-2

Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-2

Thương hiệu: hbs
8.330.000 ₫
Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-4

Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-4

Thương hiệu: hbs
9.996.000 ₫
Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-6

Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-6

Thương hiệu: hbs
24.752.000 ₫
Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-8

Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-8

Thương hiệu: hbs
26.894.000 ₫
Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-15

Bơm hút chân không 2 cấp HBS 2XZ-15

Thương hiệu: hbs
33.082.000 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 10m3/h HBS SV-010

Bơm hút chân không 1 cấp 10m3/h HBS SV-010

Thương hiệu: hbs
5.712.000 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 20m3/h HBS SV-020

Bơm hút chân không 1 cấp 20m3/h HBS SV-020

Thương hiệu: hbs
6.188.000 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 40m3/h HBS SV-040

Bơm hút chân không 1 cấp 40m3/h HBS SV-040

Thương hiệu: hbs
21.515.200 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 63m3/h HBS SV-063

Bơm hút chân không 1 cấp 63m3/h HBS SV-063

Thương hiệu: hbs
32.368.000 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 100m3/h HBS SV-100

Bơm hút chân không 1 cấp 100m3/h HBS SV-100

Thương hiệu: hbs
35.842.800 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 160m3/h HBS SV-160

Bơm hút chân không 1 cấp 160m3/h HBS SV-160

Thương hiệu: hbs
67.592.000 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 250m3/h HBS SV-250

Bơm hút chân không 1 cấp 250m3/h HBS SV-250

Thương hiệu: hbs
89.726.000 ₫
Bơm hút chân không 1 cấp 300m3/h HBS SV-300

Bơm hút chân không 1 cấp 300m3/h HBS SV-300

Thương hiệu: hbs
104.720.000 ₫
Bơm hút chân không 6CFM HBS HP-2000V

Bơm hút chân không 6CFM HBS HP-2000V

Thương hiệu: hbs
6.520.000 ₫
Bơm hút chân không 2.4m3/h HBS HP-300V

Bơm hút chân không 2.4m3/h HBS HP-300V

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không 8CFM HBS HP-FB001

Bơm hút chân không 8CFM HBS HP-FB001

Thương hiệu: hbs
Liên hệ
Bơm hút chân không BUSCH R5 RA 0025 F

Bơm hút chân không BUSCH R5 RA 0025 F

Thương hiệu: busch
29.000.000 ₫
Bơm hút chân không BUSCH R5 RA 0040 F

Bơm hút chân không BUSCH R5 RA 0040 F

Thương hiệu: busch
35.000.000 ₫
Bơm hút chân không BUSCH R5 RA0063F

Bơm hút chân không BUSCH R5 RA0063F

Thương hiệu: busch
48.000.000 ₫
Bơm hút chân không BUSCH R5 RA 0100 F

Bơm hút chân không BUSCH R5 RA 0100 F

Thương hiệu: busch
Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT
Nội dung
 1. Bơm hút chân không là gì ?
 2. Phân loại máy bơm hút chân không
  1. 1. Theo chất lỏng công tác:
  2. 2. Theo cấu tạo máy bơm:
  3. 3. Theo áp suất:
 3. Bơm hút chân không mini
 4. Bơm hút chân không công nghiệp
  1. 1. Một số máy bơm hút chân không công nghiệp thường gặp
  2. 2. Một số ứng dụng của bơm hút chân không công nghiệp
 5. Bơm hút chân không Busch
  1. 1. Máy bơm chân không BUSCH R5
  2. 2. Máy bơm chân không BUSCH R5 RA
  3. 3. Máy bơm chân không BUSCH R5 RB/RC
 6. Bơm chân không Edwards
  1. 1. Máy bơm chân không EDWARDS RV
  2. 2. Máy bơm chân không EDWARDS EM
 7. Bơm hút chân không Hanbell
  1. 1. Máy bơm chân không cánh gạt đơn HANBELL PX
  2. 2. Máy bơm chân không cánh gạt kép HANBELL PZ
 8. Bơm hút chân không HBS
  1. 1. Máy bơm chân không HBS RS
  2. 2. Máy bơm chân không HBS 2RS
  3. 3. Máy bơm chân không HBS 2XZ
  4. 4. Máy bơm chân không HBS SV
  5. 5. Máy bơm chân không HBS HP
 9. Bơm hút chân không Becker
  1. 1. Máy bơm chân không BECKER VT
  2. 2. Máy bơm chân không BECKER DVT
  3. 3. Máy bơm chân không BECKER KVT
  4. 4. Máy bơm chân không BECKER VTLF
 10. Bơm hút chân không Ulvac
  1. 1. Máy bơm chân không ULVAC DAP
  2. 2. Máy bơm chân không ULVAC VD
  3. 3. Máy bơm chân không ULVAC GLD
  4. 4. Máy bơm chân không ULVAC DAU/DTU
 11. Bơm hút chân không Pfeiffer
  1. 1. Máy bơm chân không PFEIFFER DUO
  2. 2. Máy bơm chân không PFEIFFER MVP
  3. 3. Máy bơm chân không PFEIFFER OKTA
 12. Bơm hút chân không Varian
  1. 1. Máy bơm chân không VARIAN DS
  2. 2. Máy bơm chân không VARIAN HS
  3. 3. Máy bơm chân không VARIAN SD
 13. Bơm hút chân không dooVAC
 14. Máy bơm chân không Alcatel Adixen
  1. 1. Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN C1
  2. 2. Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN C2
  3. 3. Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN SD
 15. Máy bơm chân không Value
 16. Bơm hút chân không Leybold
  1. 1. Máy bơm chân không LEYBOLD TRIVAC
  2. 2. Máy bơm chân không LEYBOLD SOGEVAC
 17. Tổng kết về bơm hút chân không

Bơm hút chân không là gì ?

Bơm hút chân không có ứng dụng vô cùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp sản xuất bằng hệ thống chân không. Trên thị trường đang tồn tại nhiều loại bơm hút chân không đến từ các thương hiệu như: Busch/Đức, HBS/Trung Quốc, dooVAC/Hàn Quốc,…

Công ty DBK.vn chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng máy bơm hút chân không trên thị trường với nhiều dòng máy đa dạng như bơm hút chân không vòng nước, bơm hút chân không vòng dầu, bơm hút chân không khô,… đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của mọi khách hàng. Chúng tôi nhập khẩu với đầy đủ chứng từ CO, CQ cùng chế độ bảo hành lên đến 1 năm sử dụng, dịch vụ giao hàng miễn phí tận nơi.

Hình ảnh: Bơm hút chân không

Mỗi loại bơm hút chân không đều có ưu và nhược điểm riêng tùy thuộc mục đích sử dụng. Để chọn lựa được loại bơm hút chân không phù hợp với nhu cầu sử dụng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguyên lí hoạt động, đặc tính và công dụng của từng loại.

Phân loại máy bơm hút chân không

Ta có thể phân loại máy bơm hút chân không dựa vào những đặc điểm sau:

1. Theo chất lỏng công tác:

a. Bơm hút chân không vòng nước (Liquid Ring Vacuum Pump)

Bơm hút chân không vòng nước là loại máy bơm cung cấp chân không cho các ứng dụng công nghiệp liên quan đến hóa học, năng lượng điện, môi trường, chế biến thực phẩm, bao bì, dầu khí, dược phẩm, dệt may,… Máy bơm hút chân không vòng nước sử dụng nước hoặc loại chất lòng khác phù hợp để làm chất bịt kín.

Với cơ chế hoạt động đơn giản (không có bộ phận tiếp xúc), máy bơm hút chân không vòng nước là sự lựa chọn an toàn và đáng tin cậy để xử lý khí bẩn, tiềm tàng khả năng gây nguy hiểm.

Bơm hút chân không vòng nước nén khí bằng các xoay một bánh công tác hình cánh gạt được đặt lệch tâm trong vỏ bơm. Chất lỏng được đưa vào bên trong máy bơm và chuyển động theo dạng trụ tròn tạo thành một vòng nước bên trong vỏ bơm nhờ vào việc gia tăng vận tốc ly tâm. Vòng chất lỏng này sẽ giữ không khí được hút vào giữa những cánh gạt như một buồng nén. Độ lệch tâm của trục bánh công tác và vỏ bơm dẫn đến sự biến đổi theo chu kỳ của thể tích khí, điều này giúp cho khí được nén và xả ra bên ngoài.

Bơm hút chân không vòng nước có thiết kế đơn giản vì chỉ có trục và cánh gạt của bánh công tác là những bộ phận chuyển động duy nhất. Bơm hút chân không vòng nước cũng có độ bền cao với phạm vi công suất lớn. Nó có thể cung cấp áp suất lên đến 30 mbar (3000 Pa) khi sử dụng nước ở nhiệt độ 15 độ C và thấp hơn với các chất lỏng khác. Tốc độ bơm của bơm hút chân không vòng nước có phạm vi từ 25 – 30.000 m3/giờ.

Cấu tạo bơm hút chân không vòng nước

Hình 1: Cấu tạo bơm hút chân không vòng nước

Đặc điểm nổi bật của bơm hút chân không vòng nước:
 • Chấp nhận tạp chất: Chất rắn mềm, hơi ẩm, hóa chất,… không gây hại cho máy bơm. Những tập chất này sẽ được rửa sạch khi bơm bằng bơm hút chân không vòng nước.
 • Hoạt động không gây ồn và mát: Bơm hút chân không vòng nước hoạt động nhờ vào sự lưu thông nước bên trong do đó quá trình hoạt động tương đối yên tĩnh và mát.
 • Hoạt động liên tục ở mọi cấp độ chân không: Bơm hút chân không vòng nước có thể hoạt động liên tục ở mọi cấp độ chân không (từ chân không áp thấp đến chân không áp siêu cao).
 • Dễ bảo trì: Bơm hút chân không vòng nước có ít bộ phận và chỉ có rotor (bánh công tác) chuyển động. Do đó, người dùng sẽ được lợi khi không gặp nhiều hao mòn trong quá trình sử dụng, bảo trì đơn giản và tiết kiệm chi phí.
 • Tuổi thọ cao: Bơm hút chân không vòng nước hoạt động mạnh mẽ với chỉ một bộ phận chuyển động duy nhất cho phép máy hoạt động liên tục mà tuổi thọ vẫn được đảm bảo.
 • Thân thiện với môi trường: Bơm hút chân không vòng nước không yêu cầu thay dầu, lọc chảo dầu,…nhờ đó giảm thiểu việc thải dầu ra ngoài môi trường.

b. Bơm hút chân không vòng dầu (Oil Rotary Vane Vacuum Pump )

Bơm hút chân không vòng dầu là máy bơm được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và trong nghiên cứu. Chúng có thể được sử dụng để kết hợp với bơm tăng áp hoặc đồng thời cả bơm tăng áp và bơm thứ cấp (bơm chân không áp cao). Ngoài ra, bơm hút chân không vòng dầu cũng có thể được sử dụng riêng lẻ như một loại bơm chân không áp trung bình khi không cần chân không cao và phải bơm nhanh.

Trong bơm hút chân không vòng dầu, khí qua cổng vào và được bẫy bởi một cánh gạt gắn lệch tâm, sau đó nén khí và đưa vào van xả. Van xả của máy bơm hút chân không vòng dầu được trang bị lò xo và cho phép khí xả ra khi áp suất vượt quá áp suất khí quyển. Dầu được sử dụng để làm mát và niêm phong các cánh gạt. Áp suất đạt được của bơm hút chân không vòng dầu được xác định bởi số cấp (số giai đoạn) và dung sai của chúng. Một máy bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp có thể cung cấp áp suất 4x10-3 mbar và tốc độ bơm giao động từ 0.7 – 275 m3/giờ.

Hình 2: Cấu tạo bơm hút chân không vòng dầu

Để dễ hình dung hơn về nguyên lý hoạt động của bơm hút chân không vòng dầu, chúng tôi tóm gọn chúng bằng 4 giai đoạn:

 • Nạp khí: Vòng quay 180 độ đầu tiên gom khí vào buồng bơm. Điều này làm cho thể tích khí chiếm tăng lên nhờ vào không gian hình lưỡi liền do Rotor tạo nên. Theo định luật Boyle, độ giảm áp suất sẽ tỉ lệ thuận với độ tăng thể tích, do đó khí sẽ được hút vào máy bơm và tạo ra mức chân không cần thiết.
 • Cô lập: Cánh gạt trên cùng đi qua cổng khí vào và bịt kín khí được bơm.
 • Nén: Vòng quay tiếp theo sẽ nén và làm nóng khí phía trước cánh gạt dưới cùng đồng thời làm giảm thể tích khí do khoảng cách giữa Rotor và Stator giảm.
 • Xả: Cánh gạt dưới cùng tiếp tục quay làm cho áp suất phía trước tăng, đủ mạnh để van xả mở ra. Khí được xả ở áp suất cao hơn áp suất không khí.

Hình 3: Bốn giai đoạn trong nguyên lý của bơm hút chân không vòng dầu

c. Bơm hút chân không khô

Bơm hút chân không khô là một dạng bơm không sử dụng bất kỳ chất lỏng nào trong việc tạo ra chân không. Bơm chân không khô cũng tránh tiếp xúc với khí được có thể hòa tan vào khí quyển. Do đó, một máy bơm chân không khô dễ bị nhiệt độ cao trong quá trình hoạt động vì không có chất lỏng để hấp thụ từ hoạt động bơm.

Bơm hút chân không màng chắn

Bơm hút chân không màng chắn là một loại bơm hút chân không khô. Một kết nối trục khuỷu thanh kết nối với cần di chuyển màng ngăn được căng giữa nắp đầu và vỏ. Các khoảng trống giữa nắp đầu và màng ngăn tạo thành buồng hút.

Bơm hút chân không màng chắn đòi hỏi van đầu vào và van đầu ra để đạt được sự dịch chuyển khí. Màn trập điều khiển áp suất van làm bằng vật liệu đàn hồi được sử dụng làm van.

Đầu tiên màng ngăn được kéo xuống, tạo áp suất thấp trong buồng hút. Van đầu vào (van trái) mở ra và khí được hút vào buồng. Do áp suất cao ở phía ống xả (van bên phải), nó vẫn đóng.

Bởi vì buồng hút được niêm phong kín bằng màng ngăn, máy bơm sẽ không thể bị ô nhiễm bởi dầu cũng như các tác nhân mạnh có thể gây ăn mòn cơ học. Các không gian bất lợi giữa van đầu ra và buồng hút chỉ dẫn đến giới hạn tỷ lệ nén. Điều này có nghĩa là áp suất tới hạn cao nhất (khoảng 70 mbar) có thể đạt được với một giai đoạn bơm duy nhất. Kết nối nhiều giai đoạn bơm có thể làm giảm áp suất tới hạn đến 0,5 mbar. Không thể đạt được áp suất thấp hơn, vì trong trường hợp này không còn đủ lực để mở van đầu vào.

Bơm hút chân không khô dạng cuộn

Bơm hút chân không khô dạng cuộn sử dụng hai cuộn không quay, cuộn bên trong đi vào quỹ đạo và bẫy một thể tích khí sau đó nén nó và làm giảm thể tích không ngừng; khí được nén cho đến khi nó đạt đến một thể tích tối thiểu và áp suất tối đa tại trung tâm xoắn ốc, nơi đặt ống xả. Một đầu bịt bằng polymer xoắn ốc (PTFE) cung cấp độ kín dọc trục giữa hai cuộn mà không sử dụng chất bôi trơn trong dòng khí quét. Áp suất tới hạn có thể đạt được là 10-2 mbar. Bơm hút chân không khô dạng cuộn có phạm vi tốc độ bơm từ 5,0 đến 46 m3/giờ.

Xử lý nhiệt cho bơm hút chân không khô bằng cách nào?

Để giảm nhiệt sinh ra, bơm hút chân không khô sử dụng vỏ làm mát trong thiết kế. Nếu không có vỏ làm mát, hoặc bất kỳ cơ chế làm mát nào, sẽ dẫn đến nhiệt độ quá cao trong thiết bị dẫn đến hỏng động cơ.
Chất lỏng duy nhất có trong bơm hút chân không khô là các bể chứa dầu trong bánh răng. Để tránh rò rỉ bất kỳ chất lỏng nào, chỉ có khoảng hở cực nhỏ giữa các cánh gạt và vỏ.

Hơi sẽ không phù hợp với loại máy này

Một trong những thuộc tính tốt nhất của bơm hút chân không khô là khả năng xử lý hơi ăn mòn cũng như các chất chạy qua bơm. Giữ cho bơm khỏi sự có mặt của độ ẩm sẽ ngăn ngừa tình trạng bị ăn mòn.
Một thuộc tính đặc biệt khác của bơm chân không khô là cấu tạo của nó. Thông thường, sắt được sử dụng làm kim loại cơ bản cho bơm chân không khô. Những máy bơm này không được chế tạo từ thép không gỉ hoặc vật liệu hợp kim cao bởi nhiệt độ cao được tạo ra bởi hoạt động của máy bơm. Hợp kim không thể xử lý nhiệt trong quá trình hoạt động, điều này thường dẫn đến phá vỡ cấu trúc tổng thể.

2. Theo cấu tạo máy bơm:

Một số bơm hút chân không đươc phân loại dựa theo cấu tạo như: Bơm hút chân không kiểu cánh gạt, bơm Ion, bơm hút chân không lạnh, bơm hút chân không kiểu piston, bơm hút chân không kiểu rotor kép.

a. Bơm hút chân không kiểu piston (Piston Vacuum Pump)

Bơm hút chân không piston là một trong những thiết bị chân không để loại bỏ khí nói chung hoặc chứa một lượng nhỏ hơi ngưng tụ. Nó được sử dụng trong luyện kim chân không, sấy chân không, ngâm chân không và các ngành công nghiệp chân không khác. Bơm hút chân không kiểu piston có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc như một máy bơm hỗ trợ của các máy bơm chân không cao khác, nhưng nó không được sử dụng để bơm từ thùng này sang thùng khác như một máy bơm vận chuyển.

Hình dạng và cấu trúc của các loại bơm hút chân không piston về cơ bản là giống nhau. Máy bơm được điều khiển bởi một động cơ thông qua một vành đai hình tam giác đến cánh quạt bơm. Động cơ được cố định trên thân bơm với tấm động cơ. Bơm chân không piston bao gồm thân bơm và các bộ phận quay lệch tâm của van trượt, đường ray dẫn hướng van bán tròn, van xả, trục,…

Có một ống van trượt trong bơm chân không piston. Có một bánh xe lệch tâm được cố định trên trục và tấm van trượt được gắn trên ống van trượt. Nó có thể trượt lên xuống trong đường ray trượt hình bán nguyệt đồng thời có thể xoay phải và trái, do đó thân bơm được tách thành hai buồng A và B bằng van trượt và tấm van trượt. Trong quá trình vận hành máy bơm, thể tích của hai buồng A và B thay đổi theo định kỳ, do đó hoàn thành quá trình hút và xả.

Hình 4: Bơm hút chân không piston

b. Bơm Ion (Sputter Ion Pump)

Bơm ion bẫy khí bằng cách sử dụng các nguyên tắc chuyển đổi (nhờ các vật liệu hoạt động hóa học kết hợp với khí để loại bỏ chúng) và ion hóa (các phân tử khí được dẫn điện và chiếm đóng). Từ trường cao kết hợp với điện áp cao (4 đến 7kV), tạo ra một đám mây các ion dương (plasma) được lắng đọng trên một cực âm titan và đôi khi là một cực âm thứ cấp bổ sung gồm tantalum. Cực âm bắt giữ các khí, phủ lên một màng mỏng thu khí. Hiện tượng này được gọi là phún xạ. Cực âm phải được định kỳ thay thế. Những máy bơm này không có bộ phận chuyển động, bảo trì thấp và có thể đạt được áp suất thấp tới 7,5 x 10-12 Torr. Tốc độ bơm tối đa có thể lên đến 1000l/s.

Hình 5: Bơm Ion

c. Bơm hút chân không lạnh (Cyopump)

Bơm hút chân không lạnh hoạt động bằng cách thu giữ và lưu trữ khí và hơi, thay vì chuyển chúng qua máy bơm. Chúng sử dụng công nghệ đông lạnh để đóng băng hoặc bẫy khí ở bề mặt rất lạnh ở 10 ° K đến 20 ° K (âm 260 ° C). Những máy bơm này rất hiệu quả nhưng có khả năng lưu trữ khí hạn chế. Khí / hơi thu thập phải được định kỳ loại bỏ khỏi máy bơm bằng cách làm nóng bề mặt và bơm đi qua một máy bơm chân không khác. Bơm hút chân không lạnh yêu cầu một máy nén lạnh để làm mát các bề mặt. Những máy bơm này có thể đạt được áp suất 7,5 x 10-10 Torr và có phạm vi tốc độ bơm từ 1200 đến 4200 l/s.

Hình 6: Bơm hút chân không lạnh

3. Theo áp suất:

Bơm hút chân không có thể được phân loại theo áp suất dựa vào bảng sau:

Phân loại Áp suất (Pa)
Bơm chân không áp thấp Thấp hơn 10^-5
Bơm chân không áp trung bình 10^-5 - 0.1
Bơm chân không áp cao 0.1 - 100
Bơm chân không áp siêu cao Cao hơn 100

Bơm hút chân không mini

Bơm hút chân không mini chủ yếu sử dụng điện áp từ 12V đến 220V tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Máy bơm hút chân không mini có trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn nhưng có độ bền cực cao trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng và không khí. Kích thước nhỏ gọn của bơm hút chân không mini cho phép nó được đặt ở những nơi chiếm diện tích nhưng vẫn có thể cung cấp năng lượng tối ưu cho máy móc. Bơm hút chân không mini thường được sử dụng trong gia đình với công suất nhỏ vào việc đóng gói sản phẩm, điện áp đặt vào thường là 12V. Ở một số trường hợp như sửa chữa máy lạnh, điều hòa, hút hay nạp gas,… người ta thường sử dụng bơm hút chân không mini có điện áp là 220V. Nhìn chung, bơm hút chân không mini chủ yếu được sử dụng cho các nhân vào các công việc đơn giản.

Bơm hút chân không công nghiệp

Đây là dòng máy hút chân không có công suất lớn sử dụng điện áp 1 pha 220V hoặc 3 pha 380V tùy vào công suất mà người sử dụng lựa chọn. Bơm hút chân không công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đóng gói, bao bì, thực phẩm, y tế, xây dựng, sản xuất, phòng thí nghiệm...

1. Một số máy bơm hút chân không công nghiệp thường gặp

a. Bơm hút chân không vòng nước:

Bơm hút chân không vòng nước là loại bơm hút chân không cánh gạt sử dụng vòng nước để hoạt động, bơm hút chân không vòng nước thường có công suất rất lớn, điện áp sử dụng thường là 3 pha 380V, dùng nhiều trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, bao bì trong các nhà máy sản xuất lớn.

b. Bơm hút chân không vòng dầu:

Bơm hút chân không vòng dầu là máy bơm chân không cánh gạt sử dụng dầu để hoạt động bôi trơn và làm mát có công suất lớn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Bơm hút chân không vòng dầu là loại bơm hút chân không phổ biến nhất trên thị trường hiện nay với nhiều thương hiệu lớn như Busch, Leybold, Edwards, Becker, Ulvac, Doovac, Elmo Rietschle,...

c. Bơm hút chân không khô:

Đây là loại bơm hút chân không đặc biệt vừa mới sử dụng trong những năm gần đây, loại bơm hút chân không này không cần chất lỏng như nước hoặc dầu mà hoạt động độc lập. Ưu điểm là đơn giản dễ sử dụng, tuy nhiên giá thành cao và chỉ sử dụng được trong một số lĩnh vực có yêu cầu đặc biệt.

d. Bơm hút chân không điều hòa máy lạnh:

Đây là một dạng ứng dụng của bơm hút chân không trong lĩnh vực điện lạnh, bơm hút chân không loại này thường nhỏ, có công dụng để hút gas hoặc hỗ trợ nạp gas, vệ sinh ống đồng...Các thương hiệu nổi tiếng sản xuất bơm hút chân không cho máy lạnh là HBS và VALUE. Ngoài ra còn có một số loại bơm hút nữa như bơm hút chân không phòng thí nghiệm, bơm hút chân không cầm tay cũng được sử dụng nhiều.

2. Một số ứng dụng của bơm hút chân không công nghiệp

 • Điện: Xả tụ điện, mồi nước, khử khí thải lưu huỳnh, khử tro tàn, loại bỏ khí địa nhiệt, ngấm áp suất chân không cho máy biến áp (bơm hút chân không vòng dầu, bơm hút chân không vòng nước, hệ thống chân không,…).
 • Công nghiệp hóa học: Phục hồi khí, phục hồi khí metan, tái chế dầu khí, thu khí, nén khí, lọc khí, sản xuất polyester, sản xuất PVC...(bơm hút chân không vòng dầu, bơm hút chân không vòng nước, hệ thống chân không,…).
 • Khai thác mỏ: Lọc chân không, thiết bị bay hơi đa năng, phục hồi khí thải, khai thác khí metan, tăng cường mỏ khí tự nhiên, thu hồi khí metan trong ngành khai thác mỏ (bơm hút chân không vòng nước, bơm chân không Piston quay, bơm hút chân không khô).
 • Dược phẩm: Sấy khô, sấy lò phản ứng, chưng cất, khử khí, kết tinh/bay hơi, khử trùng hơi nước, khử mùi trong ngành dược phẩm (bơm hút chân không vòng chất lỏng, bơm hút chân không Piston quay, bơm hút chân không khô, bơm chân không phun hơi).
 • Nhựa: Máy ép khử khí, tạo chân không, vận chuyển chân không, bơm và nén khí chloroetylen (bơm hút chân không vòng nước).
 • Ngành y tế: Áp dụng cho y học để phẫu thuật, hút đờm,…(bơm hút chân không vòng nước).
 • Công nghiệp môi trường: Xử lý nước thải, nén khí digester, sản xuất khí sinh học, lọc nước thải, oxy hóa bể chứa bùn hoạt tính sục khí, thu hồi khí sinh học, xử lý lãng phí (bơm hút chân không vòng nước, bơm chân không Piston quay, bơm hút chân không khô, bơm chân không phun hơi, bơm chân không cánh gạt quay).
 • Thực phẩm và đồ uống: Khử trùng nước khoáng, khử mùi dầu ăn và chất béo, khử trùng trà và gia vị, sản xuất xúc xích, sản xuất giăm bông, thiết bị bay hơi chân không (bơm hút chân không vòng nước, bơm hút chân không Piston quay, bơm hút chân không khô, bơm chân không phun hơi, bơm chân không cánh gạt quay).
 • Ngành bao bì: Máy đóng gói chân không, máy đóng gói trà,…(bơm hút chân không vòng nước, bơm chân không cánh gạt quay).
 • Ngành luyện kim: Lò luyện chân không, xử lý nhiệt chân không, thấm ion chân không, thiêu kết chân không, nấu chảy chân không, sơn chân không, xử lý nước thải của nhà máy thép. (bơm hút chân không vòng nước, bơm hút chân không Piston quay, bơm chân không cánh gạt quay).

Bơm hút chân không Busch

Busch là một trong những nhà sản xuất máy bơm hút chân không, máy thổi và máy nén lớn nhất trên thế giới. Máy bơm chân không Busch là sự lựa chọn hàng đầu trong công nghệ chân không và áp suất ở tất cả các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Bush có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bơm chân không và sản xuất bơm áp suất thấp.

Công ty được thành lập vào năm 1963. Với hơn 60 chi nhánh tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, chúng có thể cung cấp lời khuyên và hỗ trợ thiết thực cho khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Bơm hút chân không Busch

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có sẵn, đa dạng và có tính năng thiết kế tiên tiến để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, vì vậy khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ các giải pháp phù hợp đồng thời là sự hiệu quả nhất về chi phí. Busch liên tục đánh giá và cải tiến các hoạt động của mình để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất, tiếp tục phát triển không ngừng các công nghệ tiên tiến mà có thể xác định tương lai của các ứng dụng hệ thống chân không.

Trụ sở chính của Busch được đặt tại Maulburg (Đức), là nơi sản xuất cũng như tổ chức bán hàng chính. Busch cũng vận hành các nhà máy sản xuất tại Thụy Sĩ, Anh, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Busch đào tạo hơn 3.500 nhân viên trên toàn thế giới bao gồm nhiều chuyên gia kỹ thuật hóa học, cơ khí và dịch vụ. Với mạng lưới dịch vụ toàn cầu của Busch, chúng tôi cung cấp dịch vụ một cách dễ dàng cho các khách hàng đến từ mọi nơi.

Quy trình sản xuất của Busch sử dụng các kỹ thuật sản xuất, máy móc và thiết bị mới nhất. Quy trình quản lý chất lượng của chúng tôi vượt qua các yêu cầu DIN EN ISO 9001 và cung cấp tất cả các chứng chỉ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tất cả khách hàng.

1. Máy bơm chân không BUSCH R5

 • Áp suất tới hạn: 0,05 - 20 hPa (mbar)
 • Tốc độ bơm 50 Hz: 3 - 1600 m³/h
 • Tốc độ bơm 60 Hz: 4.8 - 1800 m³/h

Sự mạnh mẽ và đáng tin cậy trong hoạt động của máy bơm hút chân không vòng dầu R5 đã khiến Busch trở thành một cái tên chuẩn mực trong ngành này. Mỗi ngày có hơn 3 triệu máy bơm hút chân không R5 trên toàn thế giới đang miệt mài cung cấp chấp lượng tốt nhất cho khách hàng ngay cả trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.

Công nghệ cánh gạt quay đã được Busch liên tục phát triển và tối ưu hóa trong nhiều thập kỷ, luôn đặt độ tin cậy và hiệu quả hoạt động lên đầu. Máy bơm hút chân không vòng dầu R5 đại diện cho thế hệ máy bơm chân không hiện đại và tiết kiệm năng lượng, đồng thời được ứng dụng ở nhiều ngành công nghiệp với khả năng làm việc liên tục.

Bơm hút chân không R5 có thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ với công nghệ cánh gạt quay và dầu bôi trơn. Chúng đảm bảo tạo ra được môi trường chân không cao nhất ở những điều kiện khắc nghiệt nhất. Khi được trang bị van khí nén (tùy chọn), hơi có thể được bơm mà không bị ngưng tụ.

Dòng máy bơm hút chân không R5 cũng được phân ra thành nhiều model, đáp ứng được sự lựa chọn của khách hàng với từng mục đích sử dụng cụ thể. Có thể kể đến một số dòng phụ của dòng máy này như: RA, RB, RC, RD, RE, RU,…

2. Máy bơm chân không BUSCH R5 RA

R5 RA - Chuẩn mực công nghiệp cho vô vàn ứng dụng chân không

Bơm hút chân không Busch R5 RA

Hình 1: Máy bơm chân không BUSCH R5 RA

Dòng máy bơm chân không R5 RA thuộc thương hiệu Busch đã được kiểm định. Chúng được thiết kế cho một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như bao bì chân không, chế biến thực phẩm, vận chuyển khí nén và nhiều hơn nữa.
Chúng tôi sẽ đi sâu vào một vài ứng dụng của R5 RA dưới đây, các bạn hãy từ từ tìm hiểu nhé:

Ngành chế biến nhựa

Do tính năng mạnh mẽ và độ tin cậy cao, máy bơm chân không cánh gạt quay R5 RA được sử dụng trong thực tế tất cả các lĩnh vực chế biến nhựa. Ngoài vận chuyển bằng khí nén, các lĩnh vực ứng dụng quan trọng cho công nghệ cánh quạt quay R5 RA bao gồm khử khí bằng nhựa, ép nóng tấm nhựa,…

Thiết bị y tế và sức khỏe

Máy bơm chân không cánh gạt quay R5 RA cung cấp chân không cho các phòng điều trị của bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Chúng hầu hết được lắp đặt tập trung và cung cấp chân không cho các thiết bị y tế thông qua mạng lưới đường ống. Tính khả dụng cao của máy bơm chân không R5 RA góp phần cải thiện sự an toàn trong lĩnh vực nhạy cảm này.

Ngành chế biến thịt

Máy bơm chân không cánh quạt quay R5 RA được thiết lập tốt trong tất cả các ứng dụng chế biến thịt như nhồi chân không, máy trộn, máy cắt và máy xóc. Dòng máy này phân tán không khí từ các sản phẩm thịt tươi và tránh việc chúng tiếp xúc với oxy, do đó làm tăng thời hạn sử dụng và cải thiện chất lượng thực phẩm.

Điều khiển và nâng

Trong nhiều thập kỷ, máy bơm chân không cánh gạt quay R5 RA đã hoạt động trong nhiều ứng dụng điều khiển và nâng - từ các thiết bị nâng đơn giản đến các hệ thống robot. Chúng được sử dụng để di chuyển an toàn và đáng tin cậy tất cả các loại vật liệu, chẳng hạn như thùng, ván gỗ, thép, thủy tinh hoặc nhựa. Với máy bơm chân không R5 RA, ngay cả những vật thể có bề mặt mỏng, nhám và không đều có thể được vận chuyển cẩn thận và đáng tin cậy.

Hệ thống chân không trung tâm

Máy bơm chân không cánh quạt quay R5 RA là mô-đun chân không riêng biệt hoàn hảo cho nguồn cung cấp chân không tập trung. Cung cấp hệ thống chân không trung tâm là một lĩnh vực mà Busch đã có được kinh nghiệm trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ. Nhờ có bí quyết tích lũy từ hàng ngàn lần lắp đặt, Busch luôn có thể cung cấp giải pháp chân không tốt nhất đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.

3. Máy bơm chân không BUSCH R5 RB/RC

R5 RB/RC – Thiết kế nhỏ gọn cho đa ứng dụng

Bơm hút chân không Busch R5 RB/RC

Hình 2: Máy bơm chân không BUSCH R5 RB

Máy bơm chân không dòng R5 RB/RC thuộc thương hiệu Busch đã nổi tiếng từ lâu vì thiết kế dưới dạng máy bơm chân không kết hợp chặt chẽ, do đó rất nhỏ gọn và hoàn hảo để lắp đặt trong không gian hạn chế.

Bơm chân không Edwards

Edwards là một thương hiệu toàn cầu về lĩnh vực bơm hút chân không, tự hào dẫn đầu ngành, vượt qua ranh giới của khoa học để cung cấp các sản phẩm sáng tạo thực chất cho cuộc sống hàng ngày, hợp tác với khách hàng của chúng tôi và liên tục thiết lập các tiêu chuẩn mới. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, Edwards là đối tác được lựa chọn cho hàng chục ngàn khách hàng trong các ứng dụng quan trọng trên toàn thế giới.

Chân không là cần thiết trong các lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất năng lượng đến sản xuất thép, đến các môi trường đầy thách thức của mô phỏng không gian và nghiên cứu vật lý năng lượng cao. Ở mọi nơi bạn tìm thấy nhu cầu chân không, bạn sẽ tìm thấy Edwards dẫn đầu. Từ thuốc đến điện thoại di động, từ máy tính đến hạt cà phê, đến ô tô và hóa chất, chúng tôi tự hào tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của mọi người. Và chúng tôi làm điều đó một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng chúng tôi đổi mới bền vững, đồng thời giúp khách hàng của chúng tôi duy trì lợi thế cạnh tranh và hoạt động xuất sắc của họ. Edwards là một phần của Tập đoàn Atlas Copco (NASDAQ OMX Stockholm: ATCO A, ATCO B), nhà cung cấp các giải pháp năng suất công nghiệp có trụ sở tại Thụy Điển.

Một số dòng máy tiêu biểu của hãng bơm hút chân không Edwards có thể kể đến như là RV hay EM. Những dòng máy này cũng được phân ra thành nhiều model khác nhau, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể đặc điểm và các tính năng ưu việt của từng dòng máy nhé.

1. Máy bơm chân không EDWARDS RV

Máy bơm chân không cánh gạt RV của chúng tôi chắc chắn cung cấp cho bạn một khoảng chân không tuyệt vời với tốc độ bơm tốt, cũng như khả năng xử lý hơi vượt trội và hoạt động yên tĩnh.
Dòng máy bơm chân không Edwards RV đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp với hơn 300.000 chiếc được bán ra. Thành công này được dựa trên thiết kế đã được chứng minh cùng với độ tin cậy trong một loạt các ứng dụng và môi trường.

Bơm hút chân không Edwards RV

Hình 3: Máy bơm chân không EDWARDS RV

Một loại máy bơm đa năng

RV là loại máy bơm vô cùng linh hoạt để vận hành liên tục các hoạt động của bạn, ứng dụng hoàn hảo vào việc xử lí ướt, khô hay bụi. Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh dòng máy bơm RV của bạn để đáp ứng các yêu cầu cụ thể, bao gồm cả việc trang bị PFPE và ATEX.

Khả năng xử lí hơi tuyệt vời

Dòng máy bơm RV có công suất xử lý hơi cao nhất so với bất kỳ máy bơm cánh gạt quay nào. Điều này là đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng bơm ướt của bạn như sấy đông, chiết, lọc và sấy gel.

An toàn cho quy trình và hệ thống của bạn

Là sự lựa chọn tốt nhất trong việc bảo vệ chống hút ngược lớp ngăn chặn bụi hoặc sương mù dầu xâm nhập vào hệ thống của bạn. Van đầu vào tự động hoạt động nhanh trong vòng 0,4 giây - cung cấp hoạt động đáng tin cậy và an toàn trong hầu hết mọi ứng dụng.

Kích thước phù hợp với tất cả các loại động cơ

Máy bơm bao gồm dải điện áp và tần số rộng nhất được tích hợp trong một động cơ duy nhất.

Thiết kế đơn giản, dễ bảo trì

Bạn có thể bảo dưỡng và thay thế các bộ phận mà không cần tháo dỡ cơ chế bơm. Tất cả các bộ phận tự sắp xếp giúp bạn loại bỏ sự phức tạp trong khâu lắp ráp. Bạn chỉ cần một cờ lê lục giác để tháo dỡ tất cả các bộ phận.

2. Máy bơm chân không EDWARDS EM

Được biết đến với phạm vi chân không cao nhất và tốc độ bơm nhanh, dòng máy bơm chân không EM hiện là tiêu chuẩn công nghiệp trong một loạt các ứng dụng khoa học và phòng thí nghiệm, là sự lựa chọn rất lý tưởng để kết hợp máy bơm phân tử nhỏ.

Dòng máy bơm chân không EM là bơm hút chân không vòng dầu với thiết kế nhỏ gọn và yên tĩnh. Chúng có mạch bôi trơn tiên tiến, độ tin cậy cao và linh kiện phù hợp với nhu cầu ứng dụng cụ thể của bạn.

Lý tưởng để xử lý các môi trường siêu khí như sấy khô dược phẩm hoặc dọn dẹp hệ thống lạnh, dòng máy bơm chân không EM là tiêu chuẩn công nghiệp cho việc vận hành sạch và bôi trơn hiệu quả dưới tải khí cao.

Bơm hút chân không Edwards EM

Hình 4: Máy bơm chân không EDWARDS EM

Dễ lắp đặt

Việc lắp đặt tương đối đơn giản mà không cần hệ thống dây điện của khách hàng - chúng được trang bị đầu nối IEC tích hợp. Cổng kết nối đầu vào bên thay thế cũng cho phép bạn cài đặt trong các khu vực hạn chế chiều cao.

Hệ thống bảo vệ tích hợp

Động cơ được bao quanh và làm mát bằng quạt làm mát động cơ đồng thời bảo vệ quá nhiệt được cung cấp thông qua một thiết bị quá tải nhiệt. Bơm chân không EM cũng rất thông minh. Nó tự động đặt lại và khởi động lại máy bơm khi động cơ nguội mà không cần bất kì tác động thủ công nào.

Dễ bảo trì

Việc trang bị kính ngắm hình tròn khiến cho việc kiểm tra mức dầu và tình trạng máy cũng đơn giản hơn.

Bơm hút chân không Hanbell

Thương hiệu máy hút chân không Hanbell được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 1994 và đã được Bộ Kinh tế Chính phủ Đài Loan phê chuẩn là "Tập đoàn Kỹ thuật Quan trọng".

Dựa trên giá cả cạnh tranh và chất lượng cao, Hanbell cung cấp các sản phẩm hàng đầu và phá vỡ thị trường độc quyền bị chi phối bởi một số nhà sản xuất khác.

Ngày nay, Hanbell là một trong những nhà sản xuất máy bơm chân không lớn và tiên tiến nhất trên thế giới, luôn tập trung vào nghiên cứu và đổi mới công nghệ mới. Một số dòng máy tiêu biểu có thể kể đến là máy bơm chân không cánh gạt đơn PX và máy bơm chân không cánh gạt kép PZ

1. Máy bơm chân không cánh gạt đơn HANBELL PX

Đây là dòng máy bơm được áp dụng kĩ thuật tiên tiến hàng đầu trên thế giới với những đặc tính ưu việt như: Chất lượng và độ bền cao, kết cấu nhỏ gọn, độ rung và độ ồn thấp, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và chi phí cũng như dễ sử dụng.

Máy bơm chân không cánh gạt đơn PX được ứng dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp như: công nghệ thực phẩm, đóng gói chân không, gia nhiệt thành hình, mạ chân không, lọc hút chân không, sử dụng trong phòng thí nghiệm, bệnh viện và có thể kết hợp với các loại máy chân không khác vào các mục đích sử dụng đặc biệt.

Bơm hút chân không cánh gạt đơn Hanbell PX

Hình 5: Máy bơm chân không cánh gạt đơn HANBELL PX

2. Máy bơm chân không cánh gạt kép HANBELL PZ

Máy bơm chân không cánh gạt kép PZ được trang bị van đệm kép rất thiện lợi cho việc điều chỉnh việc tách lượng hơi nước theo yêu cầu cụ thể. Ngoài ra, Bơm chân không PZ còn có hệ thống bôi trơn cưỡng bức giúp cung cấp dầu một cách ổn định đồng thời hoạt động tốt trong điều kiện áp suất cao. Van ngăn đầu được tích hợp ngăn chặn dầu bẩn đọng lại khi máy dừng hoạt động. Cuối cùng, số lượng linh kiện có trong máy khá ít, khiến dễ dàng hơn trong việc sửa chữa và bảo trì.

Máy bơm chân không cánh gạt kép là sự lựa chọn quen thuộc trong ngành công nghiệp điện lạnh, y tế, bán dẫn, chiếu sáng hoặc các loại thiết bị phân tích đặc biệt,…

Bơm hút chân không cánh gạt kép Hanbell PZ

Hình 6: Máy bơm chân không cánh gạt kép HANBELL PZ

Bơm hút chân không HBS

HBS được thành lập vào năm 2006 và được biết đến là nổi tiếng với các sản phẩm bơm hút chân không chất lượng cao. Các sản phẩm bơm chân không của HBS luôn dẫn dầu xu thế công nghệ và kỹ thuật.

HBS có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp bao gồm 2 kĩ sư chính đảm nhiệm việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, 50 nhân viên lao động và đội ngũ 11 nhân viên bán hàng trong và ngoài nước. HBS sở hữu nhà máy với diện tích hơn 3000 m2 với sức chứa hơn 200 nghìn máy bơm hút chân không.

HBS đã nhận được giấy chứng nhận CE, CCC. Nhà máy sẵn sàng thiết kế mọi loại bơm hút chân không dựa vào yêu cầu của khách hàng ở khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, HBS đang nhắm tới việc đưa máy bơm chân không chất lượng cao đến với các nước khác và đã được hợp tác với các công ty hàng đầu về ngành công nghiệp chân không của Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc.

Các dòng bơm hút chân không của HBS có thể kể đến như là: RS, 2RS, XZ, HP, SV,…

1. Máy bơm chân không HBS RS

Dòng máy bơm hút chân không RS vô cùng gọn, nhẹ với thiết kế bắt mắt. Nó sử dụng moment xoắn lớn và thiết kế đặc biệt dành cho nhiệt độ thấp. Máy bơm hút chân không RS được ứng dụng trong việc đóng gói chân không, đông lạnh chân không. Ngoài ra, dòng máy bơm này còn được sử dụng trong việc nghiên cứu khoa học, điều trị y tế, hóa học, điện tử hoặc trong các trường đại học, cao đẳng,…

Bơm hút chân không HBS RS

Hình 7: Máy bơm chân không HBS RS

2. Máy bơm chân không HBS 2RS

Thiết kế cánh gạt quay 2 cấp, máy bơm chân không dòng 2RS cung cấp khả năng hút bụi mạnh mẽ, yên tĩnh, hiệu quả cao và đảm bảo việc loại bỏ độ ẩm, trong khi công suất bơm cao làm giảm thời gian rút khí. Bộ lọc nước ngăn không cho vật lạ xâm nhập vào buồng bơm và bộ lọc khí thải bên trong ngăn cách hơi dầu với dòng khí thải.

Bơm hút chân không HBS 2RS

Hình 8: Máy bơm chân không HBS 2RS

3. Máy bơm chân không HBS 2XZ

Bơm chân không cánh gạt quay dòng 2XZ là một trong những thiết bị chân không chính bơm khí từ bình chứa kín. Nó không chỉ có thể được sử dụng riêng lẻ, mà còn có thể được sử dụng như một máy bơm dự phòng của bơm tăng áp, bơm khuếch tán, bơm quá trình, bơm trước của bơm phân tử turbo và bơm trước của bơm titan. Bơm cánh gạt quay hai cấp 2XZ phù hợp để bơm không khí và các loại khí thông thường khác. Áp suất đầu vào nhỏ hơn 1,33x10-3, ưu điểm là hoạt động liên tục.

Bơm hút chân không HBS 2XZ

Hình 9: Máy bơm chân không HBS 2XZ

4. Máy bơm chân không HBS SV

Máy bơm chân không SV là một loại thiết bị chân không đáng tin cậy, bền, lợi về kinh tế và có nhiều ứng dụng. Trong thân bơm tròn, có van hút khí và van xả khí (stator). Các van được trang bị một khe rotor lệch tâm, các cánh gạt chia buồng bơm thành ba phần. Thể tích của buồng bơm tiếp tục thay đổi theo định kỳ khi vòng quay của rôto kết thúc quá trình hút khí, nén và loại bỏ, để khí từ lỗ đầu vào được hút.

Bơm hút chân không HBS SV

Hình 10: Máy bơm chân không HBS SV

5. Máy bơm chân không HBS HP

Máy bơm chân không dòng HP có nhiều ưu điểm vượt trội như có thể hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp, ngay cả khi trong mùa đông. Ngoài ra, không giống những loại máy bơm chân không truyền thống, máy bơm chân không dòng HP có thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng trong việc vận chuyển, di chuyển. Không những thế, dòng máy này có thiết kế vô cùng độc đáo, bắt mắt, là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho những khách hàng yêu thích sự sang trọng.

Bơm hút chân không HBS HP

Hình 11: Máy bơm chân không HBS HP

Bơm hút chân không Becker

Máy bơm chân không Becker của Canada được sản xuất và phát triển các công nghệ bơm tiên tiến. Bắt đầu kinh doanh từ năm 1885, chúng tôi cung cấp một số dòng máy bơm hút chân không vòng dầu và không dầu. Becker là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho máy bơm chân không cánh gạt quay, máy nén và hệ thống chân không trung tâm.

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cho tất cả các ứng dụng bơm chân không và áp suất thấp trong môi trường y tế, phẫu thuật và công nghiệp. Các dòng máy bơm hút chân không của Becker gồm: VT, DVT, KVT, VTLF,…

1. Máy bơm chân không BECKER VT

Nếu bạn có nhu cầu tìm một máy bơm hút chân không công nghiệp hoạt động sạch sẽ, yên tĩnh, hãy xem xét dòng VT của chúng tôi. Đây là dòng máy bơm hút chân không cánh gạt không dầu, do đó đây là sản phẩm vô cùng thân thiện với môi trường. Máy bơm này hoàn toàn sạch sẽ vì không có bẫy dầu hoặc bộ lọc để duy trì. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn trong việc, bảo trì và sửa chữa.

Bơm hút chân không Becker VT

Hình 12: Máy bơm chân không BECKER VT

Độ linh hoạt và hiệu quả cao

Nếu những ứng dụng máy bơm công nghiệp của bạn có thể có nguy cơ ô nhiễm dầu hoặc chậm, thì dòng máy bơm chân không VT của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Chúng có thể xử lý một lượng lớn khí và ngưng tụ. Ngoài ra, việc thiếu chất lỏng thường có nghĩa là chúng có thể được thiết lập cho hoạt động dọc hoặc ngang, làm tăng tính linh hoạt của chúng hơn nữa. Các máy bơm hút chân không khô trong dòng này cung cấp một loạt các tiện ích sau đây:

 • Độ chân không tối đa là 25.5 inHg
 • Thể tích qua không khí từ 2.8 đến 28 CFM

Những đặc tính nổi bật khác

 • Độ ồn thấp
 • Hoạt động với nhiệt độ mát mẻ
 • Tuổi thọ cánh gạt cao
 • Bộ giảm thanh xả
 • Truyền động trực tiếp
 • Dễ bảo trì

2. Máy bơm chân không BECKER DVT

Máy bơm châm không dòng DVT của Becker Canada là sự kết hợp của bơm áp suất và không dầu. Bởi vì chúng là các máy bơm kết hợp giữa các dòng, nên có thể đáp ứng cả yêu cầu về chân không và áp suất của bạn. Nói cách khác, thiết kế sáng tạo 2 trong 1 này giúp bạn không phải tốn sức để sử dụng 2 máy cùng lúc nữa! Do đó, các khác hàng có thể tiết kiệm ngay lập tức một nửa chi phí bảo trì.

Bơm hút chân không Becker DVT

Hình 13: Máy bơm chân không BECKER DVT

Sự thay đổi lưu lượng chân không và áp suất riêng biệt

Tất cả các máy bơm chân không thuộc dòng DVT cho phép người vận hành thay đổi dòng áp suất và lưu lượng chân không riêng biệt với nhau. Hơn nữa, những thay đổi này sẽ không làm giảm hiệu suất. Các tính năng đặc biệt khác của loại máy bơm hút chân không này bao gồm:

 • Bộ lọc đầu vào riêng biệt cho mỗi cổng
 • Điều hòa chân không
 • Bộ điều áp
 • Hoạt động yên tĩnh
 • Truyền động trực tiếp

3. Máy bơm chân không BECKER KVT

Giống như tất cả các máy bơm hút chân không khô của Becker, dòng máy bơm chân không KVT cũng hoạt động 100% không dầu. Do đó, máy cũng không có bẫy dầu hoặc bộ lọc dầu để chúng ta phải lo lắng về việc bảo trì hay máy hoạt động chậm. Bên cạnh hiệu quả cao, những máy bơm này cũng rất linh hoạt cho nhiều ứng dụng công nghiệp.

Bơm hút chân không Becker KVT

Hình 14: Máy bơm chân không BECKER KVT

Cấu hình máy bơm hút chân không dòng KVT

Các máy bơm chân không cánh gạt quay khô trong dòng này cung cấp một loạt các tùy chọn về chân không và luồng không khí. Máy bơm chân không dòng KVT có thể đáp ứng các ứng dụng yêu cầu chân không từ 22 inHg đến 27 inHg. Lưu lượng không khí thấp nhất có thể tùy chỉnh từ 39 CFM đến 91 CFM. Rõ ràng, các máy bơm chân không thuộc dòng KVT của hãng Becker có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp.

Những đặc điểm ưu việt khác của máy bơm chân không KTV:

 • Hoạt động yên tĩnh va mát mẻ
 • Cánh gạt tuổi thọ cao
 • Bộ giảm thanh xả
 • Chi phí bảo trì thấp
 • Truyền động trực tiếp

4. Máy bơm chân không BECKER VTLF

Dòng máy bơm này của Becker là dòng máy bơm hút chân không cánh gạt quay khô. Bơm hút chân không VTLF hoạt động không sẽ giúp bạn không bị ô nhiễm dầu và mùi dầu, đồng thời tiết kiệm chi phí bảo trì.

Bơm hút chân không Becker VTLF

Hình 15: Máy bơm chân không BECKER VTLF

Những đặc điểm ưu việt khác của máy bơm chân không VTLF:

 • Nhiệt độ hoạt động thấp
 • Bộ giảm thanh xả
 • Bộ điều chỉnh chân không
 • Cánh gạt tuổi thọ cao
 • Truyền động trực tiếp

Để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của nhiều ngành công nghiệp, máy bơm của chúng tôi có khả năng đảm nhận nhiều chức năng. Chẳng hạn, tùy chọn áp suất chân không trong khoảng từ 22 inHg và tăng lên 27 inHg. Các tùy chọn lưu lượng khí nằm trong khoảng từ 128 CFM đến 336 CFM.

Bơm hút chân không Ulvac

ULVAC là chi nhánh của tập đoàn ULVAC thành lập tại Đức vào năm 1987 nhằm hỗ trợ những khách hàng trong nước. Nằm gần Munich, ULVAC thành công với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và văn phòng hỗ trợ khách hàng với dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp cho khách hàng.

Một số dòng máy hút chân không ULVAC có thể kể đến như: DAP, VD, GLD, DAU/DTU,...

1. Máy bơm chân không ULVAC DAP

Máy bơm hút chân không dòng DAP là loại máy bơm hút chân không màng ngăn, tạo ra chân không bằng chuyển động tịnh tiến qua lại của màng cao su.

Kết cấu bơm không dầu và dễ dàng trong việc bảo trì.

Dòng DAP là dòng máy bơm màng nhỏ nhất trong các sản phẩm của chúng tôi với tốc độ bơm ở mức 6l và 12l/phút tại 50Hz.

Bơm hút chân không ULVAC DAP

Hình 16: Máy bơm chân không ULVAC DAP

Ứng dụng của máy bơm chân không ULVAC DAP:

 • Nhíp chân không (thiết bị y tế)
 • Thiết bị in ấn
 • Máy đóng gói tự động
 • Thiết bị quang học
 • Máy sát trùng

2. Máy bơm chân không ULVAC VD

Máy bơm chân không dòng VD là dòng máy bơm hút chân không vòng dầu với độ ồn thấp và truyền động trực tiếp. Máy bơm này phù hợp cho một loạt các ứng dụng như thiết bị bay hơi, phún xạ và chân không.

Những yêu cầu về việc cải thiện môi trường làm việc đang tạo ra thách thức lớn đối với máy bơm hút chân không có độ ồn hơn. Được phát triển để đáp ứng nhu cầu này, máy bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp ULVAC sử dụng động cơ kết hợp trực tiếp với độ ồn thấp. Được thiết kế để bảo trì dễ dàng, dòng VD làm cho việc kiểm tra thường xuyên trở nên cực kỳ đơn giản. Dòng bơm chân không VD có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng - từ phòng thí nghiệm nghiên cứu (trong đó việc hoạt động yên tĩnh là rất quan trọng) đến dây chuyền sản xuất.

Bơm hút chân không ULVAC VD

Hình 17: Máy bơm chân không ULVAC VD

 • Tốc độ bơm từ 14,4 đến 108 m3/phút (240 đến 1800 L/phút)
 • Thiết kế tối ưu hóa để chạy êm
 • Bảo trì dễ dàng
 • Hệ thống tuần hoàn dầu đảm bảo tốc độ bơm ổn định dưới áp suất khí quyển

Ứng dụng của máy bơm chân không ULVAC VD:

 • Bay hơi, phún xạ, mạ ion
 • Thiết bị phân tích, thiết bị kiểm tra rò rỉ
 • Thay thế/cung cấp khí, cách nhiệt chân không
 • Sấy chân không, sấy đông, khử khí chân không, đóng gói chân không, đúc chân không,…

3. Máy bơm chân không ULVAC GLD

Dòng máy bơm chân không GLD có hiệu suất cao, độ rung và tiếng ồn thấp và kèm một số chức năng như van dằn gas, cơ chế ngăn chặn dòng chảy dầu và máy đo mức dầu có kích thước lớn. Dòng này trang bị động cơ đa điện áp và tương ứng với tiêu chuẩn quốc tế.

Bơm hút chân không ULVAC GLD

Hình 18: Máy bơm chân không ULVAC GLD

Ứng dụng của máy bơm chân không ULVAC GLD:

 • Hóa học, thí nghiệm khoa học, hệ thống phân tích và Laser
 • Bơm dự phòng cho kính hiển vi điện tử
 • Thiết bị bán dẫn, thiết bị phún xạ, thiết bị bay hơi chân không
 • Máy sấy chân không, máy sấy đông lạnh

4. Máy bơm chân không ULVAC DAU/DTU

Bơm hút chân không DAU/DTU

Hình 19: Máy bơm chân không ULVAC DAU/DTU

Đặc điểm:

 • Là máy bơm hút chân không khô không dầu
 • Được cải thiện hiệu suất ở áp suất lớn
 • Có thể sử dụng như một máy bơm hỗ trợ cho bơm tuabin
 • Thiết kế an toàn với bộ bảo vệ nhiệt tự động
 • Có thể vận hành ở áp suất không khí
 • Kết cấu đơn giản, dễ bảo hành

Ứng dụng của máy bơm chân không ULVAC DAU/DTU:

 • Bơm hỗ trợ cho bơm tuabin
 • Thiết bị phân tích
 • Phân tích hóa sinh
 • Đổ xăng
 • Hệ thống sấy chân không
 • Thiết bị bay hơi

Bơm hút chân không Pfeiffer

Theo dõi những tin tức mới nhất với điện thoại thông minh của bạn, nhìn rõ hơn nhờ mắt kính chất lượng cao và khám phá thế giới khi đang di chuyển trong xe của bạn - những điều này và nhiều tiện ích khác trong cuộc sống hàng ngày sẽ là không thể nếu không có chân không. Máy hút chân không Pfeiffer cung cấp các giải pháp toàn diện không thể thiếu để sản xuất các sản phẩm này.

Trong hơn 125 năm, thương hiệu của chúng tôi được biết đến như một sự bảo chứng cho công nghệ chân không cao cấp, bên cạnh đó là giải pháp toàn diện chất lượng cao cùng dịch vụ hàng đầu. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng và tập trung liên tục vào nhu cầu của họ, chúng tôi không ngừng tối ưu hóa và mở rộng danh mục đầu tư của mình. Do đó, ngay cả trong tương lai, chúng tôi sẽ luôn có thể cung cấp cho khách hàng của mình giải pháp tốt nhất có thể cho mục đích cụ thể của họ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm mở rộng từ máy bơm chân không thông qua thiết bị đo lường và phân tích cho đến hệ thống chân không hoàn chỉnh.

Pfeiffer có khoảng 3.200 nhân viên trên toàn thế giới và hơn 20 công ty con. Tập đoàn được liệt kê trên sàn chứng khoán TecDAX của Đức. Một số dòng máy bơm chân không nổi bật của Pfeiffer là: DOU, UNO, MVP, OKTA,…

1. Máy bơm chân không PFEIFFER DUO

Với máy bơm hút chân không cánh gạt hai cấp dòng DUO, Pfeiffer đã thành công trong nhiều năm nay. Tuổi thọ và tốc độ bơm của chúng, không phân biệt khí sử dụng, là những đặc tính nổi bật của những máy bơm này. Bơm hút chân không cánh gạt quay hai cấp có thể được sử dụng trong phạm vi áp suất giữa 100 hPa và áp suất cao hơn 10 so với áp suất tới hạn. Các máy bơm thuộc dòng DUO có phạm vi tốc độ bơm từ 1,3 đến 300 m3/giờ. Máy bơm hút chân không dòng DUO với bộ khớp nối từ tính đáp ứng nhu cầu bảo trì vòng đệm trục.

Bơm hút chân không Pfeiffer DOU

Hình 20: Máy bơm chân không PFEIFFER DUO

Ứng dụng của máy bơm chân không PFEIFFER DUO:

 • Phân tích (khối phổ, kính hiển vi điện tử)
 • Công nghệ phủ (bảo vệ bề mặt, màng trang trí, bộ hiển thị, màn hình)
 • Công nghệ y học/dược phẩm (khử trùng huyết tương, đông khô)
 • Luyện kim chân không (hàn chân không, thiêu kết chân không, hợp kim chân không, xây dựng lò)
 • Công nghệ phát hiện rò rỉ (hệ thống chân không, bể chứa ô tô, hộp khí, bao bì)
 • Viện nghiên cứu (vật lý hạt cơ bản, nghiên cứu tổng hợp, ứng dụng laser)
 • Công nghiệp chiếu sáng (sản xuất bóng đèn)

2. Máy bơm chân không PFEIFFER MVP

Máy bơm hỗ trợ lý tưởng cho bơm tuabin. Thông qua sự nhỏ gọn của nó, bơm chân không màng chắn từ Pfeiffer là sự lựa chọn lý tưởng để tích hợp trong các hệ thống bơm tuabin. Khởi đầu với tốc độ bơm 0,25 m3/giờ, bạn có rất nhiều sự lựa chọn máy bơm. Tốc độ cao nhất là dòng máy bơm này có thể đạt được là 4,3 m3/giờ. Những tính năng của bơm chân không màng chắn MVP từ Pfeiffer là rất đa dạng, đồng thời kèm theo sự hiệu quả và độ tin cậy độc nhất.

Bơm hút chân không Pfeiffer MVP

Hình 21: Máy bơm chân không PFEIFFER MVP

Khách hàng được hưởng lợi từ:

 • Hoàn toàn khô, không dầu
 • Tuổi thọ dài của màng chắn
 • Độ rung và độ ồn thấp
 • Độ an toàn khi vận hành cao
 • Bảo trì không phức tạp vì màng và van dễ thay thế
 • Sử dụng khắp thế giới với động cơ điện áp kép

Ứng dụng của máy bơm chân không PFEIFFER MVP:

 • Máy bơm hỗ trợ lý tưởng cho bơm tuabin
 • Hệ thống và trạm bơm
 • Các phòng thí nghiệm
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Phân tích
 • Công nghiệp hóa chất
 • Phát hiện rò rỉ
 • Thiết thực ở các khu vực cần bơm chân không khô, không dầu và bơm khí không bị nhiễm bẩn

3. Máy bơm chân không PFEIFFER OKTA

Các máy bơm Root thuộc dòng máy bơm chân không OKTA của chúng tôi có thể hoạt động trong phạm vi tốc độ bơm rất lớn và được đặc trưng bởi độ nén lớn trong chân không cao. Do có nhiều năm kinh nghiệm với các đối tác, chúng tôi có thể cung cấp nhiều mô hình biến thể và đầy đủ các phụ kiện để cá nhân hóa máy bơm cho mục đích cá nhân của bạn. Không cần tốn nhiều chi phí làm mát bằng nước vì máy bơm được làm mát đối lưu. Dòng máy này có thể tùy chọn trang bị bộ chuyển đổi tần số cho tốc độ bơm cao hơn. Van tràn tích hợp và khớp nối từ tùy chọn đảm bảo tăng cường độ tin cậy của quá trình bơm. Máy bơm chân không dòng OKTA của chúng tôi thường được sử dụng trong các buồng mô phỏng, công nghệ màng mỏng, khử khí thép, kỹ thuật và quy trình hóa học.

Nhờ cơ chế làm mát đối lưu, chi phí vận hành của chúng thấp hơn đáng kể so với máy bơm làm mát bằng nước. Nguyên lý thiết kế của máy bơm Roots của chúng tôi đã được mở rộng để tích hợp các khớp nối từ tính. Nhờ những máy bơm kín này, chúng tôi đạt được tỷ lệ rò rỉ rất thấp. Đối với các quá trình diễn ra trong môi trường có khả năng gây nổ hoặc để sơ tán khí nổ, dòng máy bơm chân không này đã được chúng tôi phát triển và đạt chứng nhận ATEX về việc đáp ứng các yêu cầu cao trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Công nghệ sản xuất có độ chính xác cao giúp dòng máy bơm OKTA đạt được các độ nén rất cao, nhờ đó, cho phép tốc độ bơm tối đa và nhiệt độ khí ra rất thấp. Máy bơm Root OKTA cung cấp chi phí vận hành thấp và tính khả dụng cao, vì tất cả những gì dòng máy này cần là năng lượng điện và (tùy thuộc vào quá trình) một loại khí thanh lọc (như không khí). Không cần làm mát nước tốn nhiều chi phí.

Kết hợp với các máy bơm Root khác hoặc máy bơm hỗ trợ phù hợp, dòng máy bơm OKTA có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng loại ứng dụng cụ thể. Là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp chân không, Pfeiffer có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế các hệ thống tùy chỉnh.

Bơm hút chân không Pfeiffer OKTA

Hình 22: Máy bơm chân không PFEIFFER OKTA

Khách hàng được hưởng lợi từ:

 • Sự linh hoạt và phù hợp tối đa
 • Tốc độ bơm rộng: 250 đến 25.000 m3/h
 • Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn
 • Xả nhanh nhờ tỷ lệ nén cao và van tràn
 • Bảo trì miễn phí, độ tin cậy tối đa và thời gian hoạt động cao nhất nhờ khớp nối từ tính
 • Chi phí vận hành thấp nhờ làm mát đối lưu và khớp nối từ tính
 • Không quá tải nhiệt nhờ van tràn tích hợp
 • Bền và bảo trì tại chỗ đơn giản
 • Dịch vụ tại chỗ trên toàn thế giới
 • Hơn 50 năm kinh nghiệm

Ứng dụng của máy bơm chân không PFEIFFER OKTA:

 • Luyện kim
 • Buồng mô phỏng
 • Ngành bao bì
 • Đóng băng / sấy chân không
 • Công nghệ màng mỏng
 • Hàn chùm tia điện tử
 • Khóa tải
 • Hóa học và công nghệ xử lý
 • Hệ thống phát hiện rò rỉ công nghiệp
 • Khử khí bằng thép

Bơm hút chân không Varian

Bơm khuếch tán Varian thuộc tập đoàn công nghệ Agilent cung cấp cho bạn chi phí sở hữu thấp nhất đồng thời tích hợp cho nhiều ứng dụng bơm chân không cao và nhiều ứng dụng đặc thù. Varian có thể cung cấp các tính năng bổ sung như Halo hoặc vách ngăn tùy chỉnh để loại bỏ dòng ngược bổ sung và tùy chọn cuộn làm mát nhanh để tăng tốc thời gian chu kỳ hệ thống. Duy trì thời gian hoạt động là rất quan trọng vì vậy chúng tôi đã đơn giản hóa cơ chế hoạt động và bảo trì. Kính quan sát cung cấp dấu hiệu trực quan về trạng thái nóng – lạnh và trong chân không. Đồng thời máy bơm được tích hợp một cổng đo tạo điều kiện xử lý sự cố hệ thống.

Các dòng máy bơm hút chân không nỗi bật của hãng này như: DS, HS, SD,…

1. Máy bơm chân không VARIAN DS

Nhờ thiết kế rất đơn giản và có độ tin cậy cao, những máy bơm cánh gạt quay dòng này được chứng minh rằng cung cấp hiệu suất chân không tuyệt vời. Các tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng của Agilent đảm bảo rằng bơm hút chân không cánh gạt dòng DS cung cấp độ ổn định bơm cao cho các loại khí nhẹ, độ ồn thấp, dòng dầu ngược tối thiểu và tuổi thọ hoạt động lâu. Thiết kế hai cấp của máy bơm cho phép nhiệt độ vận hành thấp, dòng dầu ngược tối thiểu ở áp suất thấp và hiệu quả bơm tốt đồng thời chấn lưu khí ở mức thấp 10-2 mbar. Máy bơm chân không cánh gạt dòng DS tuân thủ các tiêu chí của Liên minh châu Âu (CE) và các yêu cầu hạn chế các chất độc hại (RoHS) và tất cả các máy bơm đều được Cơ quan tiêu chuẩn UL và Canada (CSA) phê duyệt.

Bơm hút chân không Varian DS

Hình 23: Máy bơm chân không VARIAN DS

Một vài thông số sơ bản của bơm chân không dòng DS:

 • Hoạt động ở áp suất thấp 10-3 mbar
 • Nhiệt độ hoạt động thấp
 • Dòng ngược tối thiếu ở áp suất thấp
 • Hiệu quả bơm tốt

2. Máy bơm chân không VARIAN HS

Máy bơm cánh gạt quay hai cấp dòng HS của Agilent sử dụng công nghệ biến tần tiên tiến mang lại hiệu suất tối ưu và nhất quán ở mọi điều kiện điện áp và tần số trên toàn thế giới. Công nghệ của dòng máy bơm HS giải quyết các vấn đề phổ biến vốn có trong động cơ một pha bằng cách bắt đầu với dòng điện vào thấp hơn khoảng 7 lần so với máy bơm truyền thống tương đương.

Đi vào chi tiết hơn, dòng mày bơm chân không HS có bộ biến tần được điều khiển bằng vi xử lý, kết hợp với động cơ 3 pha, có khả năng cung cấp lực quay khởi động cao cần thiết cho bơm hút chân không kín dầu 2 cấp.

Không giống như máy bơm truyền thống, quy trình khởi động được điều khiển bằng phần mềm trong máy bơm thông minh dòng HS sẽ cảm nhận được ngay lập tức nếu máy bơm bị lỗi, tránh các điều kiện tải không được kiểm soát và cung cấp sự tích hợp bơm một cách dễ dàng.

Đầu ra biến tần 3 pha không đổi đồng thời độc lập với tần số và điện áp đầu vào một pha, nhờ đó cung cấp hiệu suất động cơ và hệ số công suất tối ưu.

Có thể được điều khiển và điều chỉnh từ xa thông qua các ứng dụng cụ thể.

Bơm hút chân không Varian HS

Hình 24: Máy bơm chân không VARIAN HS

3. Máy bơm chân không VARIAN SD

Máy bơm chân không cánh gạt quay 2 cấp dòng SD được thiết kế và sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các ứng dụng khoa học và công nghiệp khác nhau. Nhờ thiết kế rất đơn giản và có độ tin cậy cao, máy bơm chân không cánh gạt quay 2 cấp dòng SD cung cấp hiệu suất tuyệt vời với độ ổn định bơm cao. Được sử dụng cho các loại khí nhẹ, chúng tạo ra tiếng ồn thấp với dòng ngược dầu tối thiểu và có tuổi thọ hoạt động dài. Các máy bơm chân không dòng SD này có độ dịch chuyển tốc độ bơm là 14,6 CFM.

Bơm chân không SD được sử dụng nhiều trong các ứng dụng như: dụng cụ phân tích, phát hiện rò rỉ, kính hiển vi điện tử, hút chân không công nghiệp, nghiên cứu năng lượng vật lý,...

Bơm hút chân không Varian SD

Hình 25: Máy bơm chân không VARIAN SD

Bơm hút chân không dooVAC

DooVAC cung cấp các máy bơm chân không tiên tiến nhất với các công nghệ độc quyền đã kiểm định. Các hoạt động nghiên cứu và cải tiến liên tục trong suốt hai mươi năm qua hiện đang tạo ra các ứng dụng mới và các sản phẩm sáng tạo. Trong lĩnh vực giải pháp không khí, máy bơm và máy nén chân không của chúng tôi được công nhận là có hiệu suất và công nghệ tốt nhất và chúng tôi đang thiết lập vị thế vững chắc là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp chân không. dooVAC đã và đang tiếp tục đổi mới và cống hiến cho khách hàng, nhưng không giới hạn ở thị trường Hàn Quốc.

DooVAC đã đạt được chứng nhận ISO về máy bơm chân không, máy nén, phụ tùng và phụ kiện ở Châu Âu, Châu Á, Canada và Bắc & Nam Mỹ, đồng thờ đã đáp ứng nhu cầu sử dụng ở những vùng lãnh thổ đó. Bây giờ dooVAC đã phát triển như là nhà cung cấp giải pháp chân không quan trọng trên thị trường toàn cầu. Đầu tiên, trong các ngành công nghiệp chân không, máy bơm và máy nén chân không dooVAC đang dẫn đầu thị trường với hiệu suất và công nghệ tốt nhất. dooVAC sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục nỗ lực phát triển các ứng dụng mới, thông qua phát triển liên tục các công nghệ mới và không để bản thân bị giới hạn. Các hoạt động nghiên cứu và cải tiến liên tục của dooVAC sẽ được tích hợp trong các sản phẩm sáng tạo dành cho bạn.

Một số dòng bơm hút chân không dooVAC có thể kể đến như là: MVO, SML, MOT, DEN, DWV,… Các dòng máy này đều có chung một số đặc điểm nổi bật như sau

Bơm hút chân không dooVAC MVO

Hình 26: Bơm hút chân không dooVAC

Đáng tin cậy

Nguyên liệu chất lượng cao, chất lượng sản phẩm được bảo chứng bởi ISO9001, CE, được ghi nhận về tiêu chuẩn, cơ sở tự động hóa và quá trình điều khiển bằng máy tính,.. đảm bảo chất lượng sản phẩm chuẩn và chính xác.

Bảo vệ môi trường

Hoạt động mát mẻ, độ rung và độ ồn thấp khiến cho máy bơm chân không dooVAC hoạt động ở mọi loại môi trường.

Dễ sử dụng

Thiết kế gọn nhẹ, mát mẻ và dễ vận hành nhanh chóng và đơn giản với tuổi thọ lâu dài. Không cần thiết phải thay thế các phụ kiện khác ngoài dầu.

Ứng dụng của máy bơm chân không dooVAC

Máy bơm chân không dooVAC được ứng dụng nhiều trong máy đóng gói chân không, đóng gói thực phẩm, phòng thì nghiệm, y học, sấy chân không,…

Máy bơm chân không Alcatel Adixen

Pfeiffer (trước đây là Alcatel Adixen) là một công ty của Pháp chuyên sản xuất máy bơm chân không, máy dò rò rỉ và cảm biến plasma. Công ty được thành lập vào năm 1952, ban đầu phát triển các sản phẩm cho ngành công nghiệp hạt nhân và sau đó là các ngành công nghiệp bán dẫn, ô tô và R&D. Kể từ tháng 1/2011, bơm hút chân không Alcatel Adixen thuộc quyền sở hữu của công ty Pfeiffer.

Một số dòng máy bơm hút chân không tiêu biểu của hãng này bao gồm: C1, C2, SD,… Mỗi dòng sẽ có các đặc điểm nỗi bật tiêng biệt, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé !!!

1. Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN C1

Máy bơm chân không dòng C1 được thiết kế đặc biệt để bơm khí ăn mòn trong ngành hóa chất và R&D, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khả năng tương thích vật liệu và khả năng chống ăn mòn.

Bơm hút chân không cánh gạt xoay dòng C1 được điều chỉnh cho các ứng dụng khác nhau liên quan đến ăn mòn không có vật liệu cảm biến, chúng cung cấp hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Thiết kế của máy bao gồm thép không gỉ, gang xám, nhôm, con dấu FPM, kính cường lực cao đồng thời tích hợp chống hút bởi bơm dầu, cung cấp tính toàn vẹn chân không.

Bơm hút chân không ALCATEL ADIXEN C1

Hình 27: Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN C1

2. Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN C2

Những máy bơm này chia sẻ các tính năng kháng hóa chất của dòng C1 nhưng khác nhau về cách tăng khả năng chống lại các loại khí có chứa chloro và fluoro được tìm thấy trong chế biến chất bán dẫn.

 • Van trong cả hai cấp được làm từ vật liệu composite cung cấp khả năng kháng hóa chất cao.
 • Phần cứng cổng hút và cổng xả được làm bằng thép không gỉ.
 • Ống ngắm mức dầu được làm từ Lexan® để tránh ăn mòn HF.
 • Một hệ thống bọt khí trơ, thay cho ballast không khí, hoạt động cả để làm mát và khử dầu.
 • Một loại sơn epoxy đặc biệt bao bọc vỏ để bảo vệ thêm cho máy bơm.

Bơm hút chân không ALCATEL ADIXEN C2

Hình 28: Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN C2

3. Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN SD

Model: 1005, 1015: một cấp

Model: 2005, 2010, 2015 và 2021: Bơm cánh gạt tiêu chuẩn cỡ trung bình, độ tin cậy tốt cho tất cả các ứng dụng chân không nói chung

Bơm hút chân không ALCATEL ADIXEN SD

Hình 29: Máy bơm chân không ALCATEL ADIXEN SD

Đặc điểm:

 • Máy bơm chân không dòng SD của Adixen gồm những model 1 cấp và 2 cấp, truyền động trực tiếp.
 • Các con dấu quan trọng trên vỏ máy được chế tạo bằng vòng chữ O, đảm bảo không có khí hoặc dầu nguy hiểm nào thoát ra ngoài.
 • Cấu tạo ổ trục trước bao gồm ống trục, vành đệm và giá đỡ con dấu có thể dễ dàng thay thế mà không cần tháo dỡ máy bơm.

Máy bơm chân không Value

Công ty VALUE chuyên nghiên cứu và sản xuất thiết bị chân không với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm. Với ba tiêu chí cốt lõi trong việc cạnh tranh: khả năng đổi mới kỹ thuật liên tục, khả năng tích hợp các nguồn lực xã hội và mạng lưới phân phối trên toàn thế giới, VALUE đang ở vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp chân không toàn cầu.

Chúng tôi vinh hạnh cung cấp cho quý khách dòng bơm hút chân không Value FY-4C-N với những đặc tính nổi bật như sau. Đây là loại máy bơm chân không một cấp, có công suất hoạt động tương đối nhỏ. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, có chất lượng và độ bền rất cao, máy có kết cấu nhỏ gọn, dễ di chuyển, độ rung và độ ồn thấp, khí thải sạch.

Bơm hút chân không Value FY-4C-N

Hình 30: Bơm hút chân không FY-4C-N

Ngoài ra trong thiết kế, bơm hút chân không Value FY-4C-N còn có những đặc điểm:

 • Thiết kế miệng dầu dễ quan sát, ngăn chặn tình trạng thiếu dầu
 • Chỉ cần bơm một nữa dầu là đủ, khi dầu đạt mức một nửa, cần tránh bơm thêm.
 • Cửa sổ tản nhiệt an toàn và tránh máy bơm hư hỏng
 • Chân chống chịu va đập ở bên dưới sản phẩm

Bơm hút chân không Leybold

Máy bơm hút chân không LEYBOLD được sản xuất bởi thương hiệu LEYBOLD/ Đức. Máy có rất nhiều dòng, chủng loại với kiểu dáng, cấu tạo, lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên đa số máy bơm chân không của LEYBOLD đều được ứng dụng cho các lĩnh vực như: nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kỹ thuật laser, công nghệ y học,.... Hầu hết các model bơm chân không của LEYBOLD đều là máy bơm chân không vòng dầu, có thiết kế khá nhỏ gọn, dễ thao tác. Một số dòng máy thông dụng trên thị trường hiện nay của LEYBOLD có thể kể đến như: TRIVAC, SOGEVAC, DIVAC, SCROLLVAC.

1. Máy bơm chân không LEYBOLD TRIVAC

Dòng máy bơm chân không TRIVAC này thuộc loại bơm sử dụng cánh gạt, kín dầu. Máy có ưu điểm là có thiết kế nhỏ gọn, độ tin cậy cao, hoạt động yên tĩnh (độ ồn thấp), có thể hoạt động liên tục tại áp suất 1000mbar, khả năng chịu hơi nước cao, dễ bảo quản và dễ sử dụng.

Trong dòng TRIVAC này cũng được phân ra thành rất nhiều model, mỗi model tuy được chế tạo và có một số ứng dụng khác nhau nhất định song chúng đều có những ưu điểm mà chúng tôi đã kể ra ở trên. Và một số model điển hình cho dòng máy này là: D4B, D8B, D16B, D25B, D40B, D65B,....

Bơm hút chân không LEYBOLD TRIVAC

Hình 31: Máy bơm chân không LEYBOLD TRIVAC

2. Máy bơm chân không LEYBOLD SOGEVAC

Giống với dòng máy TRIVAC, máy bơm chân không SOGEVAC cũng thuộc loại bơm chân không vòng dầu sử dụng cánh gạt, đều phù hợp cho cả lĩnh vực sản xuất công nghiệp và ứng dụng nghiên cứu, và được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật chân không. Máy cũng được thiết kế vượt trội đến mức vẫn đạt độ ồn thấp khi máy hoạt động ở điều kiện áp suất cao và rất trơn tru. Với những phát triển mới nhất trong công nghệ bơm, dòng SOGEVAC có khả năng thích ứng với các yêu cầu của cả công nghiệp và môi trường ở phạm vi toàn diện (bơm với tốc độ từ 10 đến 1200m3/h (59 đến 707cfm)).

Bơm hút chân không LEYBOLD SOGEVAC

Hình 32: Máy bơm chân không LEYBOLD SOGEVAC

Những ưu điểm mà dòng SOGEVAC mang lại cho người dùng cũng khá giống với dòng máy TRIVAC với thiết kế nhỏ gọn, độ ồn và rung thấp, có thể hoạt động liên tục khi ở áp suất cao,... Do dó mà bơm chân không SOGEVAC cũng được ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu như: công nghệ ô tô, công nghệ thực phẩm, công nghệ làm thuốc, luyện kim, mô phỏng khộng gian. Bên cạnh đó dòng máy bơm SOGEVAC còn được nhà sản xuất thiết kế thêm một số điểm để trở nên ưu việt hơn gồm:

 • Tốc độ bơm vẫn cao khi ở điều kiện áp suất thấp.
 • Được tích hợp bộ lọc khí thải, hiệu quả đến 99%.
 • Không bị mất dầu do được tích hợp đường hồi dầu.
 • Khí thải không có sương mù dầu.
 • Có thêm các phụ kiện đi kèm để thích ứng tốt với các điều kiện làm việc khác nhau.

Model cho dòng SOGEVAC này khá nhiều, ở đây chúng tôi sẽ chỉ kể một số model tầm trung và được sử dụng phổ biến, các model ấy gồm: SV10B, SV16B, SV25B, SV40B, SV65B,...

Tổng kết về bơm hút chân không

Qua bài viết này, các bạn đã phần nào hiểu rõ vai trò của bơm hút chân không trong đời sống và trong công nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng của bạn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên của DBK Việt Nam sẽ nhiệt tình hỗ trợ để giúp bạn tìm ra sản phẩm tối ưu nhất. Ngoài bơm hút chân không, chúng tôi còn hân hạnh cung cấp đến quý khách hàng các thiết bị chân không như dầu chân không, lọc dầu, lọc gió, lọc tách nhớt, cánh gạt bơm chân không,...

Đọc thêm

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.