x Đóng
TRANG CHỦ » THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG » CỜ LÊ THỦY LỰC (44)
Bơm điện thủy lực Torc HYFLOW 230

Bơm điện thủy lực Torc HYFLOW 230

Thương hiệu: torc-llc
Giá: Liên hệ
Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 2LOW

Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 2LOW

Thương hiệu: wren
Giá: 59,800,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 451-4512 N.m TLP HHBS-3

Cờ lê thủy lực dạng chụp 451-4512 N.m TLP HHBS-3

Thương hiệu: tlp
Giá: 62,380,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 4LOW

Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 4LOW

Thương hiệu: wren
Giá: 66,424,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-1 LỰC XIẾT 228 - 1,674 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-1 LỰC XIẾT 228 - 1,674 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 69,000,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-3 LỰC XIẾT 605 - 4,203 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-3 LỰC XIẾT 605 - 4,203 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 75,486,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 752-7528 N.m TLP HHBS-5

Cờ lê thủy lực dạng chụp 752-7528 N.m TLP HHBS-5

Thương hiệu: tlp
Giá: 78,820,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-2 LỰC XIẾT 351- 2,450 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-2 LỰC XIẾT 351- 2,450 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 80,000,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-4 LỰC XIẾT 888 - 6,152 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-4 LỰC XIẾT 888 - 6,152 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 90,000,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-5 LỰC XIẾT 1,211 - 8,461 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-5 LỰC XIẾT 1,211 - 8,461 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 92,000,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1078-10780 N.m TLP HHBS-8

Cờ lê thủy lực dạng chụp 1078-10780 N.m TLP HHBS-8

Thương hiệu: tlp
Giá: 98,460,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 8LOW

Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 8LOW

Thương hiệu: wren
Giá: 101,200,000 VNĐ
BƠM CHO CỜ LÊ THỦY LỰC WREN LP3

BƠM CHO CỜ LÊ THỦY LỰC WREN LP3

Thương hiệu: wren
Giá: 105,800,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-8 LỰC XIẾT 1,629 - 11,264 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-8 LỰC XIẾT 1,629 - 11,264 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 109,572,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1551-15516 N.m TLP HHBS-10

Cờ lê thủy lực dạng chụp 1551-15516 N.m TLP HHBS-10

Thương hiệu: tlp
Giá: 111,600,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-7 LỰC XIẾT 1,597 - 11,493 NM

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-7 LỰC XIẾT 1,597 - 11,493 NM

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 113,022,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 14LOW

Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 14LOW

Thương hiệu: wren
Giá: 128,800,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-11 LỰC XIẾT 2,142 - 14,833 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-11 LỰC XIẾT 2,142 - 14,833 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 131,928,000 VNĐ
BƠM CHO CỜ LÊ THỦY LỰC WREN KLW4100

BƠM CHO CỜ LÊ THỦY LỰC WREN KLW4100

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 140,000,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-14 LỰC XIẾT 2,795 - 19,762 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-14 LỰC XIẾT 2,795 - 19,762 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 140,000,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 2666-26664 N.m TLP HHBS-20

Cờ lê thủy lực dạng chụp 2666-26664 N.m TLP HHBS-20

Thương hiệu: tlp
Giá: 144,460,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-21 LỰC XIẾT 19,116 - 25,917 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-21 LỰC XIẾT 19,116 - 25,917 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 173,466,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 3472-34725 N.m TLP HHBS-25

Cờ lê thủy lực dạng chụp 3472-34725 N.m TLP HHBS-25

Thương hiệu: tlp
Giá: 177,240,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-20 LỰC XIẾT 4,176 - 26,680 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-20 LỰC XIẾT 4,176 - 26,680 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 180,000,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 30LOW

Cờ lê thủy lực dạng tròng WREN 30LOW

Thương hiệu: wren
Giá: 184,000,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp 4866-48666 N.m TLP HHBS-35

Cờ lê thủy lực dạng chụp 4866-48666 N.m TLP HHBS-35

Thương hiệu: tlp
Giá: 210,120,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-30 LỰC XIẾT 6,029 - 40,194 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTX-30 LỰC XIẾT 6,029 - 40,194 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 230,000,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-30 LỰC XIẾT 7,313 - 49,862 Nm

CỜ LÊ THỦY LỰC TORC TTZ-30 LỰC XIẾT 7,313 - 49,862 Nm

Thương hiệu: torc-llc
Giá: 240,000,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 3IBT

Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 3IBT

Thương hiệu: wren
Giá: 75,486,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 5IBT

Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 5IBT

Thương hiệu: wren
Giá: 92,046,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 8IBT

Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 8IBT

Thương hiệu: wren
Giá: 113,022,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 10IBT

Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 10IBT

Thương hiệu: wren
Giá: 131,928,000 VNĐ
Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 20IBT

Cờ lê thủy lực dạng chụp WREN 20IBT

Thương hiệu: wren
Giá: 173,466,000 VNĐ
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP WREN IBT

CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP WREN IBT

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ỐNG DÂY CHO CỜ LÊ THỦY LỰC

ỐNG DÂY CHO CỜ LÊ THỦY LỰC

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG WREN XLCT

CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG WREN XLCT

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG WREN LOW

CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG WREN LOW

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TRÒNG CHO CỜ LÊ THỦY LỰC WREN

ĐẦU TRÒNG CHO CỜ LÊ THỦY LỰC WREN

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
TẤM LÓT CHO CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG WREN

TẤM LÓT CHO CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG WREN

Thương hiệu: wren
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP CHO CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP

ĐẦU TUÝP CHO CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP

CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG

CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG TRÒNG

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CHO CỜ LÊ THỦY LỰC

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CHO CỜ LÊ THỦY LỰC

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP WREN MXTA

CỜ LÊ THỦY LỰC DẠNG CHỤP WREN MXTA

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN CUNG CẤP CỜ LÊ THỦY LỰC GIÁ RẺ

Cờ lê thủy lực là gì ?

Cờ lê thủy lực là loại cờ lê chuyên dùng để siết chặt các loại bu lông có kích cỡ lớn và cần lực siết cao mà các loại cờ lê thông thường không thể thực hiện được.

Cờ lê hoạt động dựa vào hệ thống thủy lực nên cần kết hợp với bơm điện thủy lực thì mới tạo thành bộ nguồn hoạt động hoàn chỉnh, chính vì vậy mà loại cờ lê này mới có tên gọi cờ lê thủy lực. Cờ lê thủy lực được chia làm hai loại sau:

+ Cờ lê thủy lực dạng tròng: Loại này có ưu điểm là lực siết lớn, giá thành tương đối rẻ hơn các loại cờ lê khác. Nhược điểm của loại này là kích cỡ tròng dùng để siết bu lông thường cố định, khó thay đổi. Nếu siết các loại bu lông có cùng một kích cỡ thì loại cờ lê thủy lực này sẽ là lựa chọn phù hợp nhất, còn nếu làm việc với bu lông có nhiều kích cỡ khác nhau thì buộc phải thay cả phần đầu tròng hoặc sử dụng một loại cờ lê khác.

+ Cờ lê thủy lực dạng chụp: Loại này thường sử dụng kèm với đầu chụp lục giác để siết bu lông, do đó loại cờ lê thủy lực này có thể siết bu lông có kích cỡ khác nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng nhờ vào việc thay đổi đầu chụp cho phù hợp. Tuy nhiên giá thành của cờ lê thủy lực dạng chụp này thường cao hơn so với cờ lê thủy lực dạng tròng.

Tại sao nên chọn sử dụng cờ lê thủy lực ?

Trong quá trình lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, việc bắt gặp những bu lông có kích thước lớn là việc rất bình thường đối với người thi công, nếu chỉ sử dụng sức người hoặc động cơ điện, khí nén mà vẫn không siết chặt được những loại bu lông đó thì chỉ còn một giải pháp là sử dụng cờ lê thủy lực. Với cấu tạo cho dải lực lớn cùng với việc sử dụng hệ thống thủy lực để vận hành cờ lê thì việc siết chặt các loại bu lông có kích thước lớn ấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, giúp người thi công tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Người sử dụng cũng có thể điều chỉnh lực siết của cờ lê thủy lực thông qua điều khiển áp suất của hệ thống bơm thủy lực.

Một số hình ảnh khác của sản phẩm cờ lê thủy lực

Các chi tiết nhỏ lẻ, cách lắp ráp của cờ lê thủy lực đầu tròng và cờ lê thủy lực đầu chụp

Các model của cờ lê thủy lực đầu tròng

Các model của cờ lê thủy lực đầu chụp

Ưu điểm khi tin tưởng các mặt hàng CỜ LÊ THỦY LỰC tại Công ty DBK:

- Giá thiết bị CỜ LÊ THỦY LỰC mà DBK.VN phân phối luôn hợp lý nhất thị trường.

- Dụng cụ có nhiều mẫu mã và thương hiệu.

- Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của hãng.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.