PA LĂNG CÂN BẰNG

Pa lăng cân bằng hay còn gọi là ròng rọc cân bằng giúp cân bằng tải trọng nhờ hệ thống đàn hồi bên trong pă lăng. Nhờ đặc tính đó mà Pa lăng cân bằng được sử dụng nhiều trong việc treo các thiết bị dụng cụ trong các dây chuyền sản xuất giúp cho người vận hành ít tốn sức và thao tác nhẹ nhàng.

Pa lăng cân bằng 1 - 3 Kg DBK EW-3

Pa lăng cân bằng 1 - 3 Kg DBK EW-3

Thương hiệu: dbk
Giá: 798,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 3 - 5 Kg DBK EW-5

Pa lăng cân bằng 3 - 5 Kg DBK EW-5

Thương hiệu: dbk
Giá: 861,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 5 - 9 Kg DBK EW-9

Pa lăng cân bằng 5 - 9 Kg DBK EW-9

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,659,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 9 - 15 Kg DBK EW-15

Pa lăng cân bằng 9 - 15 Kg DBK EW-15

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,729,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 15 - 22 Kg DBK EW-22

Pa lăng cân bằng 15 - 22 Kg DBK EW-22

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,394,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 22 - 30 Kg DBK EW-30

Pa lăng cân bằng 22 - 30 Kg DBK EW-30

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,457,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 30 - 40 Kg DBK EW-40

Pa lăng cân bằng 30 - 40 Kg DBK EW-40

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,192,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 40 - 50 Kg  DBK EW-50

Pa lăng cân bằng 40 - 50 Kg DBK EW-50

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,192,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 50 - 60 Kg DBK EW-60

Pa lăng cân bằng 50 - 60 Kg DBK EW-60

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,192,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 60 - 70 Kg DBK EW-70

Pa lăng cân bằng 60 - 70 Kg DBK EW-70

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,458,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 70 - 80 Kg DBK EW-80

Pa lăng cân bằng 70 - 80 Kg DBK EW-80

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,521,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 80 - 100 Kg DBK EW-100

Pa lăng cân bằng 80 - 100 Kg DBK EW-100

Thương hiệu: dbk
Giá: 6,650,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 100 - 120 Kg DBK EW-120

Pa lăng cân bằng 100 - 120 Kg DBK EW-120

Thương hiệu: dbk
Giá: 7,980,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 120 - 140 Kg DBK EW-140

Pa lăng cân bằng 120 - 140 Kg DBK EW-140

Thương hiệu: dbk
Giá: 9,310,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 140 - 160 Kg DBK EW-160

Pa lăng cân bằng 140 - 160 Kg DBK EW-160

Thương hiệu: dbk
Giá: 10,640,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 160 - 180 Kg DBK EW-180

Pa lăng cân bằng 160 - 180 Kg DBK EW-180

Thương hiệu: dbk
Giá: 11,970,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 180 - 200 Kg DBK EW-200

Pa lăng cân bằng 180 - 200 Kg DBK EW-200

Thương hiệu: dbk
Giá: 13,300,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/pa-lang-can-bang,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111