Cờ lê lực 5 - 25 N.m DBK TG25

Cờ lê lực 5 - 25 N.m DBK TG25

Thương hiệu: dbk
Giá: 630,000 VNĐ
Cờ lê lực 20 - 110 N.m DBK TG110

Cờ lê lực 20 - 110 N.m DBK TG110

Thương hiệu: dbk
Giá: 650,000 VNĐ
Cờ lê lực 28 - 210 N.m DBK TG210

Cờ lê lực 28 - 210 N.m DBK TG210

Thương hiệu: dbk
Giá: 750,000 VNĐ
Cờ lê Lực 70 - 350 N.m DBK TG350

Cờ lê Lực 70 - 350 N.m DBK TG350

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,050,000 VNĐ
Cờ lê lực 100 - 500 N.m DBK TG500

Cờ lê lực 100 - 500 N.m DBK TG500

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,800,000 VNĐ
Cờ lê lực 280 - 760 N.m DBK TG760

Cờ lê lực 280 - 760 N.m DBK TG760

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,200,000 VNĐ
Cờ lê lực 200 - 1000 N.m DBK TG1000

Cờ lê lực 200 - 1000 N.m DBK TG1000

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,500,000 VNĐ
Cờ lê lực 500 - 1500 N.m DBK TG1500

Cờ lê lực 500 - 1500 N.m DBK TG1500

Thương hiệu: dbk
Giá: 12,000,000 VNĐ
Cờ lê lực 750 - 2000 N.m DBK TG2000

Cờ lê lực 750 - 2000 N.m DBK TG2000

Thương hiệu: dbk
Giá: 19,500,000 VNĐ
Cờ lê lực 1000 - 3000 N.m DBK TG3000

Cờ lê lực 1000 - 3000 N.m DBK TG3000

Thương hiệu: dbk
Giá: 29,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 50 N.m DBK TS50

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 50 N.m DBK TS50

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 30 N.m DBK TS30

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 30 N.m DBK TS30

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,800,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 100 N.m DBK TS100

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 100 N.m DBK TS100

Thương hiệu: dbk
Giá: 4,500,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 200 N.m DBK TS200

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 200 N.m DBK TS200

Thương hiệu: dbk
Giá: 6,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 500 N.m DBK TS500

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 500 N.m DBK TS500

Thương hiệu: dbk
Giá: 11,000,000 VNĐ
Cờ lê lực đồng hồ 0 - 1000 N.m DBK TS1000

Cờ lê lực đồng hồ 0 - 1000 N.m DBK TS1000

Thương hiệu: dbk
Giá: 15,000,000 VNĐ
MỎ LẾCH LỰC KANON N50HYK (mã củ N45HYK)

MỎ LẾCH LỰC KANON N50HYK (mã củ N45HYK)

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
MỎ LẾCH LỰC KANON N180HYK

MỎ LẾCH LỰC KANON N180HYK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N6QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N6QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N6TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N6TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N12QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N12QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N12TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N12TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N25QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N25QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N30TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N30TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N50QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N50QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N70TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N70TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N100QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N100QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N200TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N200TOK-G

Thương hiệu: kanon
Giá: 8,500,000 VNĐ
CỜ LÊ LỰC KANON N200QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N200QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N420TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N420TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N280QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N280QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N1000TOK-G

CỜ LÊ KIỂM TRA LỰC KANON N1000TOK-G

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N420QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N420QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N560QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N560QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N700QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N700QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N850QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N850QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N1000QLK-8

CỜ LÊ LỰC KANON N1000QLK-8

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N1500QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N1500QLK

Thương hiệu: kanon
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ LỰC KANON N2100QLK

CỜ LÊ LỰC KANON N2100QLK

Thương hiệu: kanon1
Giá: Liên hệ
Cờ lê lực ngắn 1/4 inch 25-250 in. lb Kingtony 34223-1B

Cờ lê lực ngắn 1/4 inch 25-250 in. lb Kingtony 34223-1B

Thương hiệu: kingtony
Giá: 770,000 VNĐ
Cờ lê lực ngắn 1/4 inch 25-250 N.M Kingtony 34223-1C

Cờ lê lực ngắn 1/4 inch 25-250 N.M Kingtony 34223-1C

Thương hiệu: kingtony
Giá: 770,000 VNĐ
Cờ lê lực 3/8 inch 5-25 N.M Kingtony 34323-1A

Cờ lê lực 3/8 inch 5-25 N.M Kingtony 34323-1A

Thương hiệu: kingtony
Giá: 770,000 VNĐ
Cờ lê lực 3/8 inch 25-250 IN-LB Kingtony 34323-1B

Cờ lê lực 3/8 inch 25-250 IN-LB Kingtony 34323-1B

Thương hiệu: kingtony
Giá: 770,000 VNĐ
Cờ lê lực 3/8 inch 20-110 N.M Kingtony 34323-2A

Cờ lê lực 3/8 inch 20-110 N.M Kingtony 34323-2A

Thương hiệu: kingtony
Giá: 833,000 VNĐ
Cờ lê lực 3/8 inch 5-80 FT-LB Kingtony 34323-2B

Cờ lê lực 3/8 inch 5-80 FT-LB Kingtony 34323-2B

Thương hiệu: kingtony
Giá: 833,000 VNĐ
Cờ lê lực ngắn 1/2 inch 42-210 N.M Kingtony 34423-1A

Cờ lê lực ngắn 1/2 inch 42-210 N.M Kingtony 34423-1A

Thương hiệu: kingtony
Giá: 958,000 VNĐ
Cờ lê lực 1/2 inch 10-150 FT-LB Kingtony 34423-1B

Cờ lê lực 1/2 inch 10-150 FT-LB Kingtony 34423-1B

Thương hiệu: kingtony
Giá: 958,000 VNĐ
Cờ lê lực ngắn 1/4 inch 5-25 N.M Kingtony 34223-1A

Cờ lê lực ngắn 1/4 inch 5-25 N.M Kingtony 34223-1A

Thương hiệu: kingtony
Giá: 770,000 VNĐ
NỘI DUNG CHÍNH
 1. Cờ lê lực là gì ?
 2. "Lực" ở đây có ý nghĩa như thế nào ?
 3. Ứng dụng của cờ lê lực
 4. Phân loại cờ lê lực
  1. 1. Cờ lê lực đầu liền
  2. 2. Cờ lê lực đầu rời
  3. 3. Cờ lê lực điện tử
  4. 4. Cờ lê lực đồng hồ
  5. 5. Cờ lê lực công nghiệp
   1. Một số ứng dụng nổi bật của cờ lê lực công nghiệp
 5. Những điều bạn nên biết về cách sử dụng cờ lê lực
  1. 1. Nơi bảo quản cờ lê lực
  2. 2. Để cờ lê lực hoạt động hiệu quả, 1 cú nổ là đủ
  3. 3. Sử dụng cờ lê lực để vặn ngược chiều kim đồng hồ
  4. 4. Điều chỉnh cờ lê lực
  5. 5. Sử dụng cờ lê lực để nới lỏng
  6. 6. Kéo dài phần tay cầm của cờ lê lực
  7. 7. Khóa cờ lê lực của bạn
  8. Bảng tra cứu lực xiết của cờ lê lực
 6. Cờ lê lực DBK
  1. 1. Cờ lê lực DBK TG
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực DBK TG
  2. 2. Cờ lê lực DBK TS
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực DBK TS
 7. Cờ lê lực Kanon
  1. 1. Cờ lê lực KANON SPK
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON SPK
   2. b. Thông số của cờ lê lực KANON SPK
  2. 2. Cờ lê lực KANON QLK
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON QLK
   2. b. Thông số của cờ lê lực KANON QLK
  3. 3. Cờ lê lực KANON LCK
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON LCK
   2. b. Thông số của cờ lê lực KANON LCK
  4. 4. Cờ lê lực KANON DLT
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON DLT
   2. b. Thông số của cờ lê lực KANON DLT
  5. 5. Cờ lê lực KANON TOK
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON TOK
   2. b. Thông số của cờ lê lực KANON TOK
  6. 6. Cờ lê lực KANON TMK
   1. a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON TMK
   2. b. Thông số của cờ lê lực KANON TMK
 8. Cờ lê lực Kingtony
  1. 1. Cờ lê lực công nghiệp Kingtony
   1. Cờ lê lực công nghiệp 34462 CG
   2. Cờ lê lực công nghiệp 34462 DG
   3. Cờ lê lực công nghiệp 34462 EG
   4. Cờ lê lực công nghiệp 34462 FG
   5. Cờ lê lực công nghiệp 34462 GG
  2. 2. Cờ lê lực dài Kingtony
   1. Cờ lê lực dài 34862-2C
   2. Cờ lê lực dài 34862-2D
   3. Cờ lê lực dài 34862-2E
   4. Cờ lê lực dài 34862-2F
   5. Cờ lê lực dài 34862-2GG
   6. Cờ lê lực dài 34862-3xF
  3. 3. Cờ lê lực Kingtony 72PT
   1. Cờ lê lực 3446A-DG
   2. Cờ lê lực 3446A-DG
  4. 4. Cờ lê lực chuyên nghiệp Kingtony
   1. Cờ lê lực 34423-A
   2. Cờ lê lực 34423-B
   3. Cờ lê lực 34423-C
   4. Cờ lê lực 34464-FG
  5. 5. Cờ lê lực điện tử Kingtony
   1. Cờ lê lực 34467-AG
   2. Cờ lê lực 34487-AG

Cờ lê lực là gì ?

Cờ lê lực (Torque Wrench) là một công cụ được sử dụng để thắt chặt các đai ốc và bu lông đồng thời đo lực siết để biết lực cần thiết có thể siết chặt được các loại bu lông đai ốc đó. Do đó, thiết bị này cho phép các ốc vít được thắt chặt với độ căng thích hợp, giúp tránh thiệt hại do quá chặt hoặc các khớp nối bị tách rời do quá lỏng. Cờ lê lực là công cụ rất quan trọng đảm bảo sự an toàn và hiệu suất của thiết bị.

Cờ lê lực sử dụng trong sửa chữa, bảo trì ô tô

Hình 1: Cờ lê lực sử dụng trong sửa chữa, bảo trì ô tô

Sản phẩm còn có các tên gọi khác như: cần siết lực, cần chỉnh lực hoặc cần nổ. Lý do người ta gọi là cần nổ là khi người sử dụng siết lực với khoảng lực đã được cài sẵn trên thân cờ lê thì khi đã đạt đến lực cài đặt, cờ lê sẽ phát ra tiếng nổ cho nên người dùng mới đặt tên như vậy để dễ phân biệt với các loại khác, khi ta nghe được tiếng nổ phát ra thì cũng là lúc lực siết đã được chặt. Loại này được ứng dụng rất nhiều trong cơ khí chế tạo máy, cơ khí chế tạo ô tô, trong xây dựng,...

Công cụ tuyệt vời này đã được sử dụng từ đầu thế kỷ 20 và được phát minh vào năm 1918 bởi Conrad Bahr người làm việc cho bộ phận nước ở thành phố New York và cần một phương pháp siết chặt bu lông trên ống nước. 

Khi nói đến cờ lê lực hoặc bất kỳ công cụ nào, tuổi thọ và độ bền của công cụ là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xác định chất lượng sản phẩm. Ví dụ, sản phẩm sẻ có tuổi thọ bao lâu? Cờ lê lực có chính xác như ban đầu sau 500, 1000 hoặc 5000 lần sử dụng không? Tổng chi phí sở hữu sẽ là bao nhiêu cho một sản phẩm cờ lê lực và chi phí sửa chữa sẽ như thế nào? Về chất lượng, cờ lê lực thường được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Úc hoặc Quốc tế. Hầu hết các sai số của cờ lê lực sẽ được nhà phát hành đính kèm. Sai số của cờ lê lực thường là ± 4%, ± 2% hoặc thậm chí ± 1%. Sai số càng thấp thì việc đọc kết quả sẽ càng chính xác.

Sự đa dạng của cờ lê lực

Hình 2: Sự đa dạng của cờ lê lực

Đọc đến đây có lẽ các bạn đang không khỏi hoang mang đúng không. Đừng lo, không chỉ bạn mà đây còn là trăn trở của rất nhiều khách hàng trong việc lựa chọn loại cờ lê lực phù hợp. DBK Việt Nam hân hạnh nhập khẩu và phân phối các dòng cờ lê lực đến thị trường Việt Nam từ các hãng như DBK, Kanon, Kingtony,...Chúng tôi nhập khẩu với đầy đủ chứng từ CO, CQ cùng chế độ bảo hành lâu dài, dịch vụ giao hàng miễn phí tận nơi, đảm bảo sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng đến với DBK Việt Nam sẽ được đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản hướng dẫn cách để tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu kèm theo mức giá phải chăng. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm nhiều thông tin về cờ lê lực qua đó dễ dàng hơn trong việc lựa chọn.

"Lực" ở đây có ý nghĩa như thế nào ?

"Lực" trong cờ lê lực là cách gọi tắt của momen xoắn (lực xoắn) là đại lượng đo mức độ một lực tác dụng lên một vật thể khiến nó quay, với điểm trục là trục mà vật thể quay.

Mô-men xoắn được đo bằng đơn vị lb.ft (pound.foot), lb.in (pound.inch) hoặc Nm (newton mét). Đơn vị thường được sử dụng nhất là Nm.

Lực moment xoắn

Hình 3: Lực moment xoắn

Ứng dụng của cờ lê lực

Cờ lê lực được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp như sửa chữa, bảo trì nhà cửa, ô tô và xây dựng.

Trong quá trình lắp ráp chế tạo máy móc hoặc trong các công trình xây dựng, nếu người lao động sử dụng những loại cờ lê thường để siết các loại bu lông đai ốc thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, chưa kể đến lực siết bu lông sẽ không đủ chặt.

Ví dụ: Trong ngành công nghiệp ô tô, cờ lê lực vô cùng quan trọng để xử lí các ốc vít trên xe, điều này đảm bảo sự an toàn của người sử dụng. Chỉ có sản phẩm cờ lê lực mới có thể giúp người sử dụng cảm thấy an tâm trong việc thi công với các loại bu lông đai ốc. Với cấu tạo đặc biệt từ chất liệu cường lực, chịu được các lực siết rất cao, chắc chắn sản phẩm cờ lê lực này sẽ là giải pháp tối ưu cho người hay làm việc với các loại bu lông.

Ứng dụng của cờ lê lực

Hình 4: Ứng dụng của cờ lê lực

Nắm bắt được nhu cầu của thời đại, DBK Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng cờ lê lực từ các thương hiệu: DBK/Việt Nam, KINGTONY/Đài Loan, KANON/Nhật Bản,...

Sản phẩm có chất lượng rất tốt, tuổi bền cao, làm việc ổn định và hiệu quả ở cường độ cao, khẩu đầu ra có nhiều loại và kích thước khác nhau giúp cho việc siết các loại bu lông có kích cỡ khác nhau trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt sản phẩm ở DBK.VN có giá cả rất phải chăng sẽ giúp cho người sử dụng lựa chọn cho mình một loại cờ lê lực phù hợp. Chúng tôi nhập khẩu với đầy đủ chứng từ CO, CQ cùng chế độ bảo hành lên tới 1 năm sử dụng, dịch vụ giao hàng miễn phí tận nơi chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng thất vọng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị chuyên dụng khác như bơm thùng phuytô vít lực, cờ lê nhân lực, cờ lê mở nắp thùng phuy,...

Việc lựa chọn loại cờ lê lực phù hợp với bản thân luôn là vấn đề khiến khách hàng đau đầu. Bài viết này chính là chìa khóa giải quyết những băn khoăn của các bạn, còn chần chờ gì nữa mà không cùng chúng tôi tìm hiểu. Bắt đầu thôi !!!

Phân loại cờ lê lực

1. Cờ lê lực đầu liền

 • Đây là loại cờ lê lực có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng.
 • Cờ lê lực đầu liền tạo lực trực tiếp trên cần lực.
 • Có thể sử dụng ngay mà không cần phải điều chỉnh gì thêm.

co-le-luc-kanon-n700qlk-4.jpeg

Hình 5a: Cờ lê lực đầu liền

Cờ lê lực đầu liền Kanon

Hình 5b: Cờ lê lực đầu liền Kanon

2. Cờ lê lực đầu rời

 • Cờ lê lực đầu rời tạo lực trực tiếp trên cần lực.
 • Thiết kế đầu rời đi kèm có nhiều kiểu dáng và mẫu mã có thể thay thế giúp cho việc siết và đo lực trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.
 • Phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều ứng dụng.
 • Thiết kế thông minh, tiết kiệm chi phí.
 • Là sự lựa chọn ưu thích của nhiều người.

Cờ lê lực đầu rời Kanon

Hình 6a: Cờ lê lực đầu rời Kanon

mo-lech-luc-kanon-n180hyk-.jpeg

Hình 6b: Cờ lê lực đầu rời DBK

Dưới đây là video hướng dẫn sử dụng cờ lê lực đầu rời Kanon N200HYK:

3. Cờ lê lực điện tử

 • Như tên gọi, cờ lê lực điện tử hoạt động nhờ vào một cảm biến điện được tích hợp trong thiết bị.
 • Được sử dụng chủ yếu trong việc test lực (kiểm tra lực).
 • Cảm biến này đo được lực xoắn cần thiết để áp dụng và hiển thị cho người dùng biết thông qua màn hình kỹ thuật số.
 • Được tích hợp thẻ nhớ để lưu các số liệu đo được nhờ vào cảm biến.
 • Một số loại hiện đại có thể được truy cập trên máy tính.

Ứng dụng của cờ lê lực điện tử

Hình 7: Ứng dụng của cờ lê lực điện tử

4. Cờ lê lực đồng hồ

 • Cờ lê lực đồng hồ được xem là một trong những công cụ chính xác nhất để sử dụng.
 • Cờ lê lực đồng hồ có thể có kích thước lớn hơn các loại cờ lê lực khác, do đó khó sử dụng trong các không gian chật hẹp.
 • Không những được sử dụng thường xuyên trong ngành công nghiệp ô tô, loại này còn được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.

co-le-luc-dong-ho-0-200-n-m-dbk-ts200-.jpeg

Hình 8a: Cờ lê lực đồng hồ DBK

co-le-kiem-tra-luc-kanon-n-1000tok-g-1.jpeg

Hình 8b: Mặt đồng hồ của của cờ lê lực đồng hồ DBK

Dưới đây là video hướng dẫn sử dụng cờ lê lực đồng hồ Kanon N30TOK-G:

5. Cờ lê lực công nghiệp

Trong các ngành công nghiệp, để dễ dàng hơn trong việc sản xuất và lắp ráp thì các thiết bị chuyên dụng như súng xén bu lông, tua vít lực,... Có 4 loại cờ lê lực công nghiệp chính:

► Cờ lê thủy lực

 • Sử dụng một máy bơm chạy bằng điện hoặc khí nén và có thể tạo ra một lực xoắn mạnh mẽ cho các đầu bu lông lớn.
 • Bởi vì nguồn năng lượng của nó là ở máy bơm, cờ lê lực có thể vừa với không gian nhỏ.

► Cờ lê khí nén:

 • Là những công cụ bền bỉ, hoạt động tốt trong các ứng dụng có chất lỏng hoặc khí dễ cháy, như mỏ hoặc đường ống dẫn khí và dầu.
 • Cờ lê khí nén là công cụ tốt khi bạn cần làm việc nhanh chóng.

► Cờ lê điện:

 • Chính xác hơn so với cờ lê khí nén, cờ lê điện sẽ làm việc ở bất cứ nơi nào có nguồn điện.
 • Chúng cũng có tính năng đọc dữ liệu, cung cấp cho người dùng bản in chi tiết từng công việc mà cờ lê đã thực hiện.

► Cờ lê sử dụng pin:

 • Cờ lê này đã có những bước tiến dài trong vài năm qua. Cờ lê pin cho phép người dùng làm việc mà không cần dây nguồn và đi kèm với các tính năng điện tử không có trên các cờ lê khác.
 • Ngoài ra, chúng còn nhẹ hơn, với động cơ và pin lâu hơn.

Một số ứng dụng nổi bật của cờ lê lực công nghiệp

► Năng lượng gió

 • Phải mất hơn một ngàn bu lông để giữ một tuabin gió, đó là lý do tại sao cờ lê điện là lựa chọn của các chuyên gia trong ngành công nghiệp này.
 • Ngoài ra, cờ lê thủy lực cũng đang được sử dụng trong ngành công nghiệp gió. Chúng cũng rất hữu ích trong việc bắt vít bu lông trên lưỡi tuabin và hộp giảm tốc.
 • Tốc độ gió được dự đoán sẽ tăng trong vài thập kỷ tới, đó là tin tốt cho ngành công nghiệp gió và cho các nhà sản xuất cờ lê công nghiệp.

Khai thác đá

 • Theo dõi bảo trì máy ủi đá.
 • Bảo dưỡng động cơ và hộp số cho các hệ thống băng tải.
 • Bảo dưỡng theo dõi cho máy đào thủy lực.
 • Vì cờ lê lực được thiết kế để làm việc trong không gian nhỏ hơn, chúng là một công cụ lý tưởng cho các ứng dụng khai thác.

Sản xuất điện và công nghiệp ống nước

 • Cả hoạt động thăm dò và khai thác dầu đều dựa vào các cờ lê thủy lực cho các kết nối đầu giếng, bao gồm BOP, van và dòng chảy.
 • Cờ lê lực công nghiệp được sử dụng để lắp ráp các khớp nối mặt bích, đường ống và van tại các trạm bơm và trạm nén, cũng như để bảo trì chung.
 • Các nhà máy điện hạt nhân sử dụng cờ lê lực cho những hoạt động bảo trì chung.
 • Những ứng dụng bắt vít tại nhà máy lọc dầu: siết chặt hoặc nới lỏng bu lông trên các thiết bị như (bộ trao đổi nhiệt, nắp lò phản ứng, van và bình áp suất của lò phản ứng,..).

co-le-luc-kanon-n2100qlk-6.jpeg

Hình 9a: Thân cờ lê lực công nghiệp

co-le-luc-750-2000-n-m-dbk-tg2000-1.jpeg

Hình 9b: Cờ lê lực công nghiệp

Ngoài ra, còn có một số loại thiết bị dùng để hỗ trợ việc siết như cờ lê nhân lực dùng cho các ứng dụng cần lực siết lớn, tô vít lực dùng nhiều trong các ngành công nghiệp,... 

Những điều bạn nên biết về cách sử dụng cờ lê lực

1. Nơi bảo quản cờ lê lực

 • Cờ lê lực được sử dụng thường xuyên thì không cần phải reset.
 • Tuy nhiên, khi lưu trữ cờ lê lực trong một khoảng thời gian dài, người dùng nên reset cờ lê lực về giá trị tối thiểu.

2. Để cờ lê lực hoạt động hiệu quả, 1 cú nổ là đủ

 • Một số người dùng thường vặn cờ lê lực đến nỗi nghe tiếng nổ nhiều lần.
 • Để vận hành cờ lê lực của bạn một cách trơn tru và ổn định và hãy nhớ rằng một cú nổ là đủ.

3. Sử dụng cờ lê lực để vặn ngược chiều kim đồng hồ

 • Nhiều cờ lê lực sẽ chỉ vận hành theo chiều kim đồng hồ.
 • Do đó, người dùng cần phải luôn kiểm tra thông số kỹ thuật của cờ lê trước khi sử dụng khi văn ngược chiều kim đồng hồ để đảm bảo công cụ phù hợp và, tránh mất kiểm soát lực xoắn.
 • Ví dụ về bu lông, đai ốc vặn trái tay có thể kể đến là một số đai ốc bánh xe bên trái của một số phương tiện nhất định và bàn đạp trái của xe đạp.

4. Điều chỉnh cờ lê lực

 • Các nhà sản xuất thiết bị sẽ luôn cung cấp thông số về lực xoắn cần thiết cho bất kỳ thiết bị nào và vì vậy khi điều chỉnh cờ lê lực của bạn, hãy đảm bảo rằng các thông số này được tuân theo.
 • Hãy nhớ luôn luôn điều chỉnh cờ lê lực theo theo lực xoắn được chỉ định để đảm bảo cài đặt chính xác nhằm hoạt động hiệu quả.

5. Sử dụng cờ lê lực để nới lỏng

 • Miễn là người dùng vận hành thận trọng và không vượt quá lực xoắn tối đa, hầu hết các cờ lê lực đều có thể được sử dụng để nới lỏng.
 • Nếu lực nới lỏng bu-lông không nằm trong lực xoắn tối đa của cờ lê lực, bạn nên xem xét sử dụng một công cụ khác. Việc sử dụng vượt quá lực xoắn tối đa có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của cờ lê, gây ra vấn đề cho việc sử dụng trong tương lai. Nếu có nghi ngờ, hãy sử dụng một công cụ thay thế khác để nới lỏng bu lông.
 • Tuy nhiên, việc nơi lỏng bằng cờ lê lực không bao giờ được khuyến khích.

6. Kéo dài phần tay cầm của cờ lê lực

 • Người dùng không bao giờ nên lắp thêm ống hoặc bất kỳ loại thiết bị mở rộng tay cầm nào khác lên cờ lê lực.
 • Việc này có thể làm hỏng công cụ nghiêm trọng và khiến nó không chính xác, chưa kể đến khả năng gây nguy hiểm.

7. Khóa cờ lê lực của bạn

 • Trong quá trình sử dụng có thể rất dễ dàng vô tình điều chỉnh các cài đặt không mong muốn của cờ lê lực.
 • Nếu cờ lê lực của bạn được trang bị khóa điều chỉnh, bạn luôn nên áp dụng khóa trước khi vận hành cờ lê lực để tránh mọi thay đổi ngoài ý muốn.

Bảng tra cứu lực xiết của cờ lê lực

Bảng tra cứu lực xiết của cờ lê lực

Hình 10: Bảng tra cứu lực xiết của cờ lê lực

Cờ lê lực DBK

DBK Việt Nam không chỉ là nơi nhập khẩu và phân phối, cờ lê lực DBK là sản phẩm được chúng tôi bắt tay hợp tác với các nhà máy sản xuất tiên tiến hàng đầu tại Đài Loan, tự hào đem đến cho thị trường Việt Nam loại thiết bị chuyên dụng thương hiệu Việt chất lượng quốc tế. Cờ lê lực DBK là sản phẩm độc quyền của công ty chúng tôi, đây là loại cờ lê lực mới đồng thời nắm bắt được nhu cầu sử dụng của người dùng Việt, đây là sản phẩm không thể thiếu trong mọi lĩnh vực sản xuất và sữa chữa.

Ngoài ra DBK Việt Nam còn hỗ trợ bảo hành lên đến 1 năm cho một số sản phẩm của công ty kèm theo chính sách miễn phí vận chuyển ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất.

Một số dòng cờ lê lực nổi bật của công ty chúng tôi có thể kể đến như là: TS, TG,...

1. Cờ lê lực DBK TG

a. Đặc điểm của cờ lê lực DBK TG

 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép và xử lí bằng cách phương pháp hiện đại.
 • Dòng sản phẩn DBK TG có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Có thiết kế tay cầm tinh tế, một số model có bọc nhựa giúp giảm độ trơn trượt, dễ dàng đồng thời cách điện trong quá trình sử dụng.
 • Một số model có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển linh hoạt, tiện lợi.
 • Một số model cần đầu chuyển đổi kích thước để xoắn, vặn các loại bu lông, đinh vít có kích thước lớn.
 • Có dải lực được khắc trực tiếp rõ nét lên thân dụng cụ, đảm bảo việc xác định chính xác lực xoắn cần áp dụng.
 • Đa dạng về mẫu mã (TG25, TG110,..., TG2000, TG3000), thích hợp với từng mục đích sử dụng đặc thù của khách hàng.
 • Tính đa dụng của dòng cờ lê lực DBK đã được kiểm chứng và đánh giá tốt từ nhiều khách hàng đến từ các nhà máy chế tạo, xưởng cơ khí, công trình,...

Cờ lê lực DBK TG

Hình 1.1: Cờ lê lực DBK TG

2. Cờ lê lực DBK TS

a. Đặc điểm của cờ lê lực DBK TS

 • Là cờ lê lực đồng hồ, sử dụng trong siết bu lông hoặc kiểm tra lực.
 • Việc trang bị đồng hồ giúp quá trình quan sát trở nên trực quan và dễ dàng hơn.
 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép và xử lí bằng cách phương pháp hiện đại.
 • Dòng sản phẩn DBK TS có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Sự tiện lợi của cờ lê lực đồng hồ DBK TS giúp người dùng tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí lao động.
 • Thiết kế tay cầm bọc nhựa tinh tế giúp cho người dùng cảm thấy thoải mái trong quá trình sử dụng, ngoài ra còn giúp việc vận hành trở nên hiệu quả hơn.
 • Một số model có trọng lượng vô cùng gọn nhẹ, thích hợp để di chuyển và làm việc linh động, không hề gây trở ngại cho người sử dụng.
 • Đa dạng về mẫu mã (TS30, TS50,..., TS500, TS1000), giúp người dùng không quá khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm.
 • Có thể thay đổi đầy chuyển đổi kích thước với các loại bu lông kích thước lớn.

Cờ lê lực DBK TS

Hình 1.2: Cờ lê lực DBK TS

Cờ lê lực Kanon

Kanon là công ty sản xuất cờ lê lực đến từ Nhật Bản được thành lập vào năm 1938. Qua gần 9 thập kỉ cống hiến các sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng, danh tiếng của công ty Kanon là không thể phủ nhận.

Kanon xuất phát từ một từ trong tiếng Latin, có nghĩa là "tiêu chuẩn". Cái tên này là sự bảo chứng cho chất lượng tuyệt vời và xuất sắc cờ lê lực Kanon mang lại cho thị trường Nhật Bản và quốc tế. Đó là lý do vì sao DBK Việt Nam nhập khẩu và phân phối cờ lê lực Kanon cho thị trường Việt Nam với mong muốn mang cho người dùng trong nước trải nghiệm sử dụng sản phẩm danh tiếng với chất lượng sản phẩm tốt cùng với chất lượng dịch vụ chu đáo, nhiệt tình.

Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số dòng cờ lê lực nổi bật của Kanon như: SPK, QLK, LCK, DLT, TOK, TMK,...

1. Cờ lê lực KANON SPK

Cờ lê lực KANON SPK

Hình 2.1: Cờ lê lực KANON SPK

a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON SPK

 • Đây là loại cờ lê lực cố định đơn giản, dễ sử dụng.
 • Có trọng lượng vô cùng nhẹ, thích hợp để di chuyển linh hoạt, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.
 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Được ứng dụng rất nhiều trong các ngành về ô tô, container, lắp đặt và tháo rời máy móc,...
 • Đa dạng về mẫu mã, khiến cho khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp.
 • Có thể đảo chiều quay (xiết chặt hoặc nới lỏng) theo ý muốn.
 • Sai số: 3%.

Cấu tạp cờ lê lực KANON SPK

Hình 2.1a: Cấu tạp cờ lê lực KANON SPK

b. Thông số của cờ lê lực KANON SPK

Thông số cờ lê lực KANON SPK

Hình 2.1b: Thông số cờ lê lực KANON SPK

2. Cờ lê lực KANON QLK

Cờ lê lực KANON QLK

Hình 2.2: Cờ lê lực KANON QLK

a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON QLK

 • Có trọng lượng vô cùng nhẹ, thích hợp để di chuyển linh hoạt, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.
 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Được ứng dụng rất nhiều trong các ngành về ô tô, container, lắp đặt và tháo rời máy móc,...
 • Đa dạng về mẫu mã, khiến cho khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp.
 • Có thể đảo chiều quay (xiết chặt hoặc nới lỏng) theo ý muốn.
 • Sai số: 3%.

Cấu tạo cờ lê lực KANON QLK

Hình 2.2a: Cấu tạo cờ lê lực KANON QLK

b. Thông số của cờ lê lực KANON QLK

Thông số cờ lê lực KANON QLK

Hình 2.2b: Thông số cờ lê lực KANON QLK

3. Cờ lê lực KANON LCK

Cờ lê lực KANON LCK

Hình 2.3: Cờ lê lực KANON LCK

a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON LCK

 • Là loại cờ lê lực đầu rời có thể tự do thay thế đầu tùy vào mục đích sử dụng.
 • Sự kết hợp giữa các đầu thay thế khiến dòng cờ lê lực này vô cùng linh hoạt.
 • Có trọng lượng vô cùng nhẹ, thích hợp để di chuyển linh hoạt, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.
 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Đa dạng về mẫu mã, khiến cho khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp.
 • Do sự tiện lợi nên dòng sản phẩm cờ lê lực LCK rất được ưa dùng.
 • Sai số: 3%.

Cấu tạo cờ lê lực KANON LCK

Hình 2.3a: Cấu tạo cờ lê lực KANON LCK

b. Thông số của cờ lê lực KANON LCK

Thông số cờ lê lực KANON LCK

Hình 2.3b: Thông số cờ lê lực KANON LCK

4. Cờ lê lực KANON DLT

Cờ lê lực KANON DLT

Hình 2.4: Cờ lê lực KANON DLT

a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON DLT

 • Là loại cờ lê lực điện tử dễ sử dụng và xử lý.
 • Kiểm soát được lực xoắn cao với chi phí thấp.
 • Cờ lê điện Kanon DLT có thể được kết nối với PC của bạn, dữ liệu đo được lưu trong PC để chỉnh sửa ở định dạng Excel (chỉ dành cho Windows Excel).
 • Được cấp nguồn bởi 2 pin hydrid kim loại niken (Ni-MH) có thể sạc lại, được sạc qua cổng USB của phía bên trong của cờ lê.
 • Tự động tắt nguồn: Tiết kiệm năng lượng để cho phép sử dụng thiết bị trong thời gian dài hơn.
 • Chức năng lịch: Ngày và giờ các hoạt động của cờ lê được lưu trữ trong bộ nhớ.
 • Thiết kế thông minh, thon gọn và hiện đại.
 • Phần đầu rời có thể dễ dàng thay thế để phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau.
 • Độ chính xác đảm bảo ± 2% + 1 chữ số (± 3% + 1 chữ số cho dòng DLT-N50-UC).

Cấu tạo cờ lê lực KANON DLT

Hình 2.4a: Cấu tạo cờ lê lực KANON DLT

b. Thông số của cờ lê lực KANON DLT

Thông số cờ lê lực KANON DLT

Hình 2.4b: Thông số cờ lê lực KANON DLT

5. Cờ lê lực KANON TOK

Cờ lê lực KANON TOK

Hình 2.5: Cờ lê lực KANON TOK

a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON TOK

 • Là loại cờ lê lực đồng hồ.
 • Việc trang bị đồng hồ đo khiến người dùng dễ dàng trong việc quan sát.
 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Trọng lượng khá nhẹ, phù hợp để mang theo trong quá trình sử dụng.
 • Mẫu mã đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng trong việc lựa chọn theo từng mục đích cụ thể.
 • Được ứng dụng rất nhiều trong các ngành về ô tô, container, lắp đặt và tháo rời máy móc,...
 • Sai số: 3%.

Cấu tạo cờ lê lực KANON TOK

Hình 2.5a: Cấu tạo cờ lê lực KANON TOK

b. Thông số của cờ lê lực KANON TOK

Thông số cờ lê lực KANON TOK

Hình 2.5b: Thông số cờ lê lực KANON TOK

6. Cờ lê lực KANON TMK

Cờ lê lực KANON TMK

Hình 2.6: Cờ lê lực KANON TMK

a. Đặc điểm của cờ lê lực KANON TMK

 • TMK thuộc dòng cờ lê lực đồng hồ.
 • Đồng hồ chia lực được gắn trên thân hiển thị, giúp người dùng có được và dễ dàng trong việc điều thông số cần thiết.
 • Là sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim thép có độ bền rất cao, độ chống va đập tốt, chống gỉ sét, ăn mòn.
 • Trọng lượng khá nhẹ, thuận tiện trong việc vận chuyển.
 • Mẫu mã đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng trong việc lựa chọn theo từng mục đích cụ thể.
 • Được ứng dụng rất nhiều trong các ngành về ô tô, container, lắp đặt và tháo rời máy móc,...
 • Sai số: 3%.

Cấu tạo cờ lê lực KANON TMK

Hình 2.6a: Cấu tạo cờ lê lực KANON TMK

b. Thông số của cờ lê lực KANON TMK

Thông số cờ lê lực KANON TMK

Hình 2.6b: Thông số cờ lê lực KANON TMK

Cờ lê lực Kingtony

Kingtony là thương hiệu sản xuất cờ lê lực danh tiếng đến từ Đài Loan. Những sản phẩm cờ lê lực của Kingtony đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng quốc tế. đến tay và làm thỏa mãn người tiêu dùng trong nhiều năm. Chất lượng và dịch vụ luôn là yếu tố mà Kingtony đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các sản phẩm cờ lê lực đến từ thương hiệu Kingtony có mẫu mã vô cùng bắt mắt mà hiện đại, đảm bảo quý khách hàng yêu thích ngay từ cái nhìn ban đầu.

Một số dòng sản phẩm cờ lê lực Kingtony có thể kể đến như: 34223, 34323, 34423; 34262, 34362, 34462, 34662, 346862; 3426A, 3436A, 3446A,... Do sự đa dạng về mẫu mã nên ở thương hiệu cờ lê lực này, chúng tôi sẽ phân loại theo cấu tạo, chức năng để quý khách dễ dàng trong việc theo dõi cũng như chọn lựa.

1. Cờ lê lực công nghiệp Kingtony

 • Thiết kế để điều chỉnh lực xoắn một cách dễ dàng
 • Chất lượng đã được kiểm định: DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010
 • Sai số: ± 3% (CW)
 • CW / CCW

Cờ lê lực công nghiệp Kingtony

Hình 3.1: Cờ lê lực công nghiệp Kingtony

Cờ lê lực công nghiệp 34462 CG

Thang đo kép (in.lb/ft.lb & Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 CG

Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 CG

Hình 3.1a: Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 CG

Cờ lê lực công nghiệp 34462 DG

Thang đo đơn (Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 DG

Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 DG

Hình 3.1b: Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 DG

Cờ lê lực công nghiệp 34462 EG

Thang đo đơn (in.lb/ft.lb)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 EG

Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 EG

Hình 3.1c: Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 EG

Cờ lê lực công nghiệp 34462 FG

Thang đo kép (Nm & ft.lb)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 FG

Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 FG

Hình 3.1d: Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 FG

Cờ lê lực công nghiệp 34462 GG

Thang đo kép (kgf.cm & Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 GG

Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 GG

Hình 3.1e: Thông số của cờ lê lực công nghiệp 34462 GG

2. Cờ lê lực dài Kingtony

 • Thiết kế để điều chỉnh lực xoắn một cách dễ dàng
 • Chất lượng đã được kiểm định: DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010
 • Sai số: ± 3% (CW)
 • CW / CCW

Cờ lê lực dài Kingtony

Hình 3.2-1: Cờ lê lực dài Kingtony

Cấu tạo cờ lê lực dài Kingtony

Hình 3.2-2: Cấu tạo cờ lê lực dài Kingtony

Cờ lê lực dài 34862-2C

Thang đo kép (Nm & ft.lb)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực dài 34862-2C

Thông số của cờ lê lực dài 34862-2C

Hình 3.2a: Thông số của cờ lê lực dài 34862-2C

Cờ lê lực dài 34862-2D

Thang đo đơn (Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực dài 34862-2D

Thông số của cờ lê lực dài 34862-2D

Hình 3.2b: Thông số của cờ lê lực dài 34862-2D

Cờ lê lực dài 34862-2E

Thang đo đơn (ft.lb)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực dài 34862-2E

Thông số của cờ lê lực dài 34862-2E

Hình 3.2c: Thông số của cờ lê lực dài 34862-2E

Cờ lê lực dài 34862-2F

Thang đo kép (Nm & ft.lb)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực dài 34862-2F

Thông số của cờ lê lực dài 34862-2F

Hình 3.2d: Thông số của cờ lê lực dài 34862-2F

Cờ lê lực dài 34862-2GG

Thang đo kép (kgf.cm & Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực dài 34862-2GG

Thông số của cờ lê lực dài 34862-2GG

Hình 3.2e: Thông số của cờ lê lực dài 34862-2GG

Cờ lê lực dài 34862-3xF

Thang đo kép (in.lb/ft.lb & Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực dài 34862-3xF

Thông số của cờ lê lực dài 34862-3xF

Hình 3.2f: Thông số của cờ lê lực dài 34862-3xF

3. Cờ lê lực Kingtony 72PT

 • Những nút chỉnh nhanh và màu sắc bắt mắt
 • Thiết kế đầu có thể điều chỉnh, thích hợp trong không gian hẹp
 • Chất lượng đã được kiểm định: DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010
 • Sai số: ± 3% (CW)
 • CW / CCW

Thiết kế nút chỉnh trong cờ lê lực Kingtony 72PT

Hình 3.3-1: Thiết kế nút chỉnh trong cờ lê lực Kingtony 72PT

Cờ lê lực Kingtony dòng 72PT

Hình 3.3-2: Cờ lê lực Kingtony dòng 72PT

Cờ lê lực 3446A-DG

Thang đo đơn (Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 3446A-DG

Thông số của cờ lê lực 3446A-DG

Hình 3.3a: Thông số của cờ lê lực 3446A-DG

Cờ lê lực 3446A-DG

Thang đo đơn (in.lb/ft.lb)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 3446A-EG

Thông số của cờ lê lực 3446A-EG

Hình 3.3b: Thông số của cờ lê lực 3446A-EG

4. Cờ lê lực chuyên nghiệp Kingtony

 • Chất lượng đã được kiểm định: DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010
 • Sai số: ± 4% (CW)
 • CW / CCW

Cờ lê lực chuyên nghiệp Kingtony

Hình 3.4: Cờ lê lực chuyên nghiệp Kingtony

Cờ lê lực 34423-A

Thang đo kép (Nm & kgf.cm/kgf.m)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 34423-A

Thông số của cờ lê lực 34423-A

Hình 3.4a: Thông số của cờ lê lực 34423-A

Cờ lê lực 34423-B

Thang đo kép (in.lb/ft.lb & kgf.cm/kgf.m)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 34423-B

Thông số của cờ lê lực 34423-B

Hình 3.4b: Thông số của cờ lê lực 34423-B

Cờ lê lực 34423-C

Thang đo kép (in.lb/ft.lb & Nm)

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 34423-C

Thông số của cờ lê lực 34423-C

Hình 3.4c: Thông số của cờ lê lực 34423-C

Cờ lê lực 34464-FG

Thang đo kép (Nm & ft.lb)

Thiết kế để điều chỉnh lực xoắn một cách dễ dàng

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 34423-FG

Thông số của cờ lê lực 34423-FG

Hình 3.4d: Thông số của cờ lê lực 34423-FG

5. Cờ lê lực điện tử Kingtony

 • Đọc giá trị được hiển thị trên màn hình điện tử
 • Tích hợp chế độ tìm kiếm giá trị cực đại
 • Độ chính xác cao
 • Được trang bị bộ rung và đèn led
 • Thang đo đa (Nm, ft.lb, in.lb, kgf.m)
 • Tự động tắt sau 60 giây
 • DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010

Cờ lê lực điện tử Kingtony

Hình 3.5-1: Cờ lê lực điện tử Kingtony

Màn hình điện tử cờ lê lực điện tử Kingtony

Hình 3.5-2: Màn hình điện tử cờ lê lực điện tử Kingtony

Cờ lê lực 34467-AG

Sai số: CW ± 2% và CCW ± 2,5%

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 34467-AG

Thông số của cờ lê lực 34467-AG

Hình 3.5a: Thông số của cờ lê lực 34467-AG

Cờ lê lực 34487-AG

Sai số: CW ± 2% và CCW ± 3%

Dưới đây là bảng thông số của cờ lê lực 34487-AG

Thông số của cờ lê lực 34487-AG

Hình 3.5b: Thông số của cờ lê lực 34487-AG

Tại sao đặt mua các sản phẩm CỜ LÊ LỰC tại DBK Việt Nam:

 • Giá thiết bị CỜ LÊ LỰC mà Chúng tôi bán luôn phù hợp nhất thị trường.
 • Mặt hàng đa dạng mẫu mã và hãng.
 • Sản phẩm luôn chính hãng.
 • Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
 • Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.
 • Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức trong việc lựa chọn cờ lê lực phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, mức giá mà DBK Việt Nam mang lại cho quý khách hàng luôn phù hợp nhất trên thị trường với chất lượng đi kèm luôn ở mức tốt nhất. Vì vậy, nếu có bất kì nhu cầu mua hoặc thắc mắc về sản phẩm, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ tư vấn viên và kĩ thuật viên của DBK Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình nhất có thể, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối. Bên cạnh cờ lê lực, chúng tôi còn kinh doanh các mặt hàng thiết bị chuyên dụng khác như: tô vít lực, cờ lê nhân lực, cờ lê thủy lực, súng xén bu lông, bơm thùng phuy, cờ lê mở nắp thùng phuy, cân điện tử,...

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/co-le-luc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111