HOME » DỤNG CỤ CẦM TAY » ĐẦU TUÝP 1/2 INCH (514) 4,440

ĐẦU TUÝP 1/2 INCH

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 8mm Asaki AK-6069

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 8mm Asaki AK-6069

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 9mm Asaki AK-6070

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 9mm Asaki AK-6070

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 10mm Asaki AK-6071

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 10mm Asaki AK-6071

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 11mm Asaki AK-6072

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 11mm Asaki AK-6072

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 12mm Asaki AK-6073

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 12mm Asaki AK-6073

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 13mm Asaki AK-6074

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 13mm Asaki AK-6074

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 14mm Asaki AK-6075

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 14mm Asaki AK-6075

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 15mm Asaki AK-6076

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 15mm Asaki AK-6076

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 8mm Asaki AK-5500

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 8mm Asaki AK-5500

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 9mm Asaki AK-5501

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 9mm Asaki AK-5501

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 10mm Asaki AK-5502

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 10mm Asaki AK-5502

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 11mm Asaki AK-5503

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 11mm Asaki AK-5503

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 12mm Asaki AK-5504

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 12mm Asaki AK-5504

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 13mm Asaki AK-5505

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 13mm Asaki AK-5505

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 14mm Asaki AK-5506

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 14mm Asaki AK-5506

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 15mm Asaki AK-5507

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 15mm Asaki AK-5507

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 16mm Asaki AK-5508

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 16mm Asaki AK-5508

Thương hiệu: asaki
Giá: 21,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 8mm Asaki AK-6046

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 8mm Asaki AK-6046

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 9mm Asaki AK-6047

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 9mm Asaki AK-6047

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 10mm Asaki AK-6048

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 10mm Asaki AK-6048

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 11mm Asaki AK-6049

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 11mm Asaki AK-6049

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 12mm Asaki AK-6050

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 12mm Asaki AK-6050

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 13mm Asaki AK-6051

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 13mm Asaki AK-6051

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 14mm Asaki AK-6052

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 14mm Asaki AK-6052

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 15mm Asaki AK-6053

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 15mm Asaki AK-6053

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 16mm Asaki AK-6054

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 16mm Asaki AK-6054

Thương hiệu: asaki
Giá: 22,000 VNĐ
Đầu tuýp mở Bugi 1/2'' 16mm Asaki AK-0019

Đầu tuýp mở Bugi 1/2'' 16mm Asaki AK-0019

Thương hiệu: asaki
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 17mm Asaki AK-6055

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 17mm Asaki AK-6055

Thương hiệu: asaki
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 17mm Asaki AK-5509

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 17mm Asaki AK-5509

Thương hiệu: asaki
Giá: 26,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 18mm Asaki AK-5510

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 18mm Asaki AK-5510

Thương hiệu: asaki
Giá: 29,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 19mm Asaki AK-5511

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 19mm Asaki AK-5511

Thương hiệu: asaki
Giá: 29,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 18mm Asaki AK-6056

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 18mm Asaki AK-6056

Thương hiệu: asaki
Giá: 30,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 19mm Asaki AK-6057

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 19mm Asaki AK-6057

Thương hiệu: asaki
Giá: 30,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 20mm Asaki AK-5512

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 20mm Asaki AK-5512

Thương hiệu: asaki
Giá: 34,000 VNĐ
Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 21mm Asaki AK-5513

Đầu tuýp đen 1/2'' 6 cạnh 21mm Asaki AK-5513

Thương hiệu: asaki
Giá: 34,000 VNĐ
Đầu tuýp mở Bugi 1/2'' 21mm Asaki AK-0020

Đầu tuýp mở Bugi 1/2'' 21mm Asaki AK-0020

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp mở Bugi 1/2'' cao cấp 16mm Asaki AK-0023

Đầu tuýp mở Bugi 1/2'' cao cấp 16mm Asaki AK-0023

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 21mm Asaki AK-6082

Đầu tuýp 1/2'' 12 cạnh 21mm Asaki AK-6082

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 20mm Asaki AK-6058

Đầu tuýp 1/2'' 6 cạnh 20mm Asaki AK-6058

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN ĐẦU TUÝP 1/2 INCH GIÁ RẺ

khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại vừa ý nhất.

Lý do đặt hàng các mặt hàng:

- Giá mặt hàng  DBK Việt Nam phân phối luôn hợp lý nhất thị trường.

.

luôn chính hãng.

.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/dau-tuyp-1-2-inch,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111