x Đóng

Nhà phân phối, đại lý JOBA

Đại lý, Thương hiệu JOBA

Căng bu lông thủy lực M20-M24 JOBA DLD0

Căng bu lông thủy lực M20-M24 JOBA DLD0

Thương hiệu: joba
21.760.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M24-M36 JOBA DLD1

Căng bu lông thủy lực M24-M36 JOBA DLD1

Thương hiệu: joba
25.840.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M33-M42 JOBA DLD2

Căng bu lông thủy lực M33-M42 JOBA DLD2

Thương hiệu: joba
28.560.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M39-M48 JOBA DLD3

Căng bu lông thủy lực M39-M48 JOBA DLD3

Thương hiệu: joba
32.640.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M52-M56 JOBA DLD4

Căng bu lông thủy lực M52-M56 JOBA DLD4

Thương hiệu: joba
33.320.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M56-M68 JOBA DLD5

Căng bu lông thủy lực M56-M68 JOBA DLD5

Thương hiệu: joba
38.080.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M72-M76 JOBA DLD6

Căng bu lông thủy lực M72-M76 JOBA DLD6

Thương hiệu: joba
39.440.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M76-M90 JOBA DLD7

Căng bu lông thủy lực M76-M90 JOBA DLD7

Thương hiệu: joba
44.200.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M95-M100 JOBA DLD8

Căng bu lông thủy lực M95-M100 JOBA DLD8

Thương hiệu: joba
46.240.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M105-M115 JOBA DLD9

Căng bu lông thủy lực M105-M115 JOBA DLD9

Thương hiệu: joba
48.960.000 ₫
Căng bu lông thủy lực M115-M125 JOBA DLD10

Căng bu lông thủy lực M115-M125 JOBA DLD10

Thương hiệu: joba
66.640.000 ₫
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.