MENU
Trang chủ » Thương hiệu: MAKITA (454 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu MAKITA Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU MAKITA

Thoát
Thương hiệu: MAKITA (Tổng : 716 sản phẩm)
Máy cưa xích Makita EA3503S40B

Máy cưa xích Makita EA3503S40B

Thương hiệu: makita
Giá: 4,649,000 VNĐ
Máy cưa lọng dùng pin 10mm Makita DJV180Z 18V

Máy cưa lọng dùng pin 10mm Makita DJV180Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,595,000 VNĐ
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita BTP130RFE 14.4V

Máy khoan vặn vít dùng pin Makita BTP130RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 10,371,000 VNĐ
Máy cưa lọng dùng pin Makita DJV180RFE (18V)

Máy cưa lọng dùng pin Makita DJV180RFE (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 8,127,000 VNĐ
Máy bắt vít dùng pin Makita BTD147Z 18V

Máy bắt vít dùng pin Makita BTD147Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 3,327,000 VNĐ
Máy cắt kim loại thẳng dùng pin 1.6mm Makita DJS161Z  18V

Máy cắt kim loại thẳng dùng pin 1.6mm Makita DJS161Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 5,051,000 VNĐ
Máy bắt vít chạy pin Makita BTD146RFE 18V

Máy bắt vít chạy pin Makita BTD146RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,309,000 VNĐ
Máy cưa kiếm dùng pin Makita DJR360Z 18V

Máy cưa kiếm dùng pin Makita DJR360Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,879,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita BTD141RFE 14.4V

Máy vặn vít dùng pin Makita BTD141RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,051,000 VNĐ
Máy vặn ốc vít dùng pin Makita BTD134RFE 14.4V

Máy vặn ốc vít dùng pin Makita BTD134RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,047,000 VNĐ
Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW250RFE 14.4V

Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW250RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 9,469,000 VNĐ
Rotor cho máy mài góc Makita 9553B và 9553NB

Rotor cho máy mài góc Makita 9553B và 9553NB

Thương hiệu: makita
Giá: 220,000 VNĐ
Máy thổi chạy pin Makita BUB360Z 36V

Máy thổi chạy pin Makita BUB360Z 36V

Thương hiệu: makita
Giá: 2,446,000 VNĐ
Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW450RFE 18V

Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW450RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 9,837,000 VNĐ
Máy cưa dùng pin Makita DPB180RFE 18V

Máy cưa dùng pin Makita DPB180RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 15,969,000 VNĐ
Máy mài góc Makita GA4040C

Máy mài góc Makita GA4040C

Thương hiệu: makita
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW251RFE 18V

Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW251RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 7,841,000 VNĐ
Máy cắt cỏ đẩy dùng pin Makita DLM431Z 18V

Máy cắt cỏ đẩy dùng pin Makita DLM431Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,178,000 VNĐ
Rotor cho máy cắt sắt Makita 2414NB

Rotor cho máy cắt sắt Makita 2414NB

Thương hiệu: makita
Giá: 500,000 VNĐ
Máy vặn ốc chạy pin Makita DTW250RFE 14.4V

Máy vặn ốc chạy pin Makita DTW250RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 7,604,000 VNĐ
Xe cắt cỏ đẩy dùng pin Makita DLM431PM2 18V

Xe cắt cỏ đẩy dùng pin Makita DLM431PM2 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 10,574,000 VNĐ
Máy cưa kiếm dùng pin Makita DJR187Z 18V

Máy cưa kiếm dùng pin Makita DJR187Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,199,000 VNĐ
Máy bắt vít dùng pin Makita BTD129SHE 18V

Máy bắt vít dùng pin Makita BTD129SHE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,031,000 VNĐ
Máy chà nhám rung Makita BO4566 200W

Máy chà nhám rung Makita BO4566 200W

Thương hiệu: makita
Giá: 1,630,000 VNĐ
Máy cưa đĩa dùng pin 190mm Makita DHS710RM2J 36V

Máy cưa đĩa dùng pin 190mm Makita DHS710RM2J 36V

Thương hiệu: makita
Giá: 9,016,000 VNĐ
Máy khoan búa chạy pin Makita DHP482RFE 18V

Máy khoan búa chạy pin Makita DHP482RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 6,040,000 VNĐ
Máy chà nhám rung Makita BO4565 (4-1/2”)

Máy chà nhám rung Makita BO4565 (4-1/2”)

Thương hiệu: makita
Giá: 1,593,000 VNĐ
Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680Z 18V

Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,508,000 VNĐ
Máy chà nhám rung Makita BO4558 114mm x 140mm

Máy chà nhám rung Makita BO4558 114mm x 140mm

Thương hiệu: makita
Giá: 1,532,000 VNĐ
Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680RMJ 18V

Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680RMJ 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 8,594,000 VNĐ
Máy chà nhám rung Makita BO4556 (4-1/2”)

Máy chà nhám rung Makita BO4556 (4-1/2”)

Thương hiệu: makita
Giá: 1,507,000 VNĐ
Máy khoan động lực dùng pin 26mm Makita DHR263Z 36V

Máy khoan động lực dùng pin 26mm Makita DHR263Z 36V

Thương hiệu: makita
Giá: 7,533,000 VNĐ
Máy cưa đĩa dùng pin Makita DHS710Z 36V

Máy cưa đĩa dùng pin Makita DHS710Z 36V

Thương hiệu: makita
Giá: 4,861,000 VNĐ
Máy chà nhám rung Makita BO4901 (115mm x 229mm)

Máy chà nhám rung Makita BO4901 (115mm x 229mm)

Thương hiệu: makita
Giá: 3,866,000 VNĐ
Máy cưa kiếm chạy pin Makita DJR187RTE (18V)

Máy cưa kiếm chạy pin Makita DJR187RTE (18V)

Thương hiệu: makita
Giá: 8,645,000 VNĐ
180x22T Lưỡi cưa gỗ Makita D-50522

180x22T Lưỡi cưa gỗ Makita D-50522

Thương hiệu: makita
Giá: 108,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita BTD133RFE 14.4V

Máy vặn vít dùng pin Makita BTD133RFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 9,041,000 VNĐ
Máy cưa kiếm dùng pin Makita DJR186Z 18V

Máy cưa kiếm dùng pin Makita DJR186Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 2,841,000 VNĐ
180x16T Lưỡi cưa gỗ Makita D-50516

180x16T Lưỡi cưa gỗ Makita D-50516

Thương hiệu: makita
Giá: 100,000 VNĐ
Máy vặn vít pin Makita BTD130FRFE 14.4V

Máy vặn vít pin Makita BTD130FRFE 14.4V

Thương hiệu: makita
Giá: 8,198,000 VNĐ
Máy cưa kiếm chạy pin Makita DJR181Z 18V

Máy cưa kiếm chạy pin Makita DJR181Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 3,490,000 VNĐ
Máy cưa sắt dùng pin Makita BPB180RFE 18V

Máy cưa sắt dùng pin Makita BPB180RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 15,361,000 VNĐ
Máy cưa kiếm Makita DJR181RFE 18V

Máy cưa kiếm Makita DJR181RFE 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 7,806,000 VNĐ
Máy chà nhám rung Makita BO3711 190W

Máy chà nhám rung Makita BO3711 190W

Thương hiệu: makita
Giá: 1,482,000 VNĐ
Súng bắn đinh dùng pin Makita DPT351Z 18V

Súng bắn đinh dùng pin Makita DPT351Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 5,156,000 VNĐ
Máy cắt tôn Makita JS3201 3.2mm 710W

Máy cắt tôn Makita JS3201 3.2mm 710W

Thương hiệu: makita
Giá: 8,238,000 VNĐ
Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152Z 18V

Máy vặn vít dùng pin Makita DTD152Z 18V

Thương hiệu: makita
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy hút bụi dùng pin Makita DCL180Z

Máy hút bụi dùng pin Makita DCL180Z

Thương hiệu: makita
Giá: 684,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU MAKITA

DBK.VN là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm của thương hiệu MAKITA tại Việt Nam. Các sản phẩm của hãng MAKITACông ty DBK phân phối đều  chính hãng, chất lượng rất tốt và giá tiền thấp nhất trên thị trường. Hãng MAKITA được nhiều cá nhân chọn mua sử dụng và dần biến thành một thương hiệu quan tâm trong lĩnh vực này.

Lý do tin tưởng các mặt hàng nhà sản xuất MAKITA ở DBK:

- Dụng cụ luôn chính hãng MAKITA.

- Giá mặt hàng của nhà sản xuất MAKITA Công ty DBK bán luôn tốt nhất thị trường.

- Bảo hành theo đúng quy định của hãng MAKITA đưa ra.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngoài nhà sản xuất MAKITA, Công ty DBK còn phân phối rất nhiều các sản phẩm khác trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp với trên 100.000 sản phẩm của hơn 1000 nhà sản xuất uy tín khác nhau cùng với sự hiểu biết do nhiều năm làm việc trọng lĩnh vực, DBK Việt Nam tự tin đêm lại cho mọi khách hàng các dụng cụ đúng với yêu cầu đưa ra của mọi khách hàng. Hãy nhanh tay mua hàng tại DBK.VN

Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.