Trang chủ » Thương hiệu: KINGTONY (1137 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu KINGTONY Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU KINGTONY

Thoát
Thương hiệu: KINGTONY (Tổng : 1739 sản phẩm)
Linh kiện Kingtony 33411-A16

Linh kiện Kingtony 33411-A16

Thương hiệu: kingtony
Giá: 9,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H3 x 50mm Kingtony 715003H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H3 x 50mm Kingtony 715003H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H4 x 50mm Kingtony 715004H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H4 x 50mm Kingtony 715004H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H5 x 50mm Kingtony 715005H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H5 x 50mm Kingtony 715005H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H6 x 50mm Kingtony 715006H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H6 x 50mm Kingtony 715006H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 5/16 inch 4mm Kingtony 183204H

Mũi vít lục giác 5/16 inch 4mm Kingtony 183204H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 5/16 inch 5mm Kingtony 183205H

Mũi vít lục giác 5/16 inch 5mm Kingtony 183205H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 5/16 inch 6mm Kingtony 183206H

Mũi vít lục giác 5/16 inch 6mm Kingtony 183206H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 10,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH1 x 45mm Kingtony 1345-01P

Mũi vít 1/4 inch PH1 x 45mm Kingtony 1345-01P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 12,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T2 x 50mm Kingtony 7150-02P

Mũi vít 1/4 inch T2 x 50mm Kingtony 7150-02P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 12,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH2 x 45mm Kingtony 1345-02P

Mũi vít 1/4 inch PH2 x 45mm Kingtony 1345-02P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch Kingtony 1360552P

Mũi vít 1/4 inch Kingtony 1360552P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít đóng 2 x 36mm ngắn  5/16 inch Kingtony 183602P

Mũi vít đóng 2 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183602P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít đóng 3 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183603P

Mũi vít đóng 3 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183603P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít đóng 12 chi tiết 1/4 inch Kingtony 1360552P

Mũi vít đóng 12 chi tiết 1/4 inch Kingtony 1360552P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 10mm Kingtony 233505-10M

Đầu tuýp ngắn 1/4 inch 10mm Kingtony 233505-10M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Lò xo 1/2 inch Kingtony 33411-A04

Lò xo 1/2 inch Kingtony 33411-A04

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH1 x 65mm Kingtony 136501

Mũi vít 1/4 inch PH1 x 65mm Kingtony 136501

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH2 x 65mm Kingtony 136502

Mũi vít 1/4 inch PH2 x 65mm Kingtony 136502

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH3 x 65mm Kingtony 136503P

Mũi vít 1/4 inch PH3 x 65mm Kingtony 136503P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít 6 chi tiết 1/4 inch T10H x 50mm Kingtony 71710U

Mũi vít 6 chi tiết 1/4 inch T10H x 50mm Kingtony 71710U

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít  đóng 6 chi tiết T20 x 36 mm Kingtony 163620T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T20 x 36 mm Kingtony 163620T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T25 x 36 mm Kingtony 163625T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T25 x 36 mm Kingtony 163625T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T27 x 36 mm Kingtony 163627T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T27 x 36 mm Kingtony 163627T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít đóng 6 chi tiết T30 x 36 mm Kingtony 163630T

Mũi vít đóng 6 chi tiết T30 x 36 mm Kingtony 163630T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Đầu tuýp 1/4 inch size 3/16 Kingtony 233506S

Đầu tuýp 1/4 inch size 3/16 Kingtony 233506S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Đầu tuýp lục giác 1/4 inch Kingtony 2335008S

Đầu tuýp lục giác 1/4 inch Kingtony 2335008S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Đầu tuýp lục giác 1/4 inch size 5/16 Kingtony 2335010S

Đầu tuýp lục giác 1/4 inch size 5/16 Kingtony 2335010S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Linh kiện Kingtony 33411-A44

Linh kiện Kingtony 33411-A44

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Dụng cụ thử điện  6-24V 107mm Kingtony 9DC-22

Dụng cụ thử điện 6-24V 107mm Kingtony 9DC-22

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Chìa lục giác dài T10 x 91.5 mm Kingtony 112310R

Chìa lục giác dài T10 x 91.5 mm Kingtony 112310R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 16,000 VNĐ
Chìa lục giác dài T15 x 103 mm Kingtony 112315R

Chìa lục giác dài T15 x 103 mm Kingtony 112315R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 16,000 VNĐ
Mũi vít đóng 8 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183608S

Mũi vít đóng 8 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183608S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 16,000 VNĐ
Mũi vít đóng 10 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183610S

Mũi vít đóng 10 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183610S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 16,000 VNĐ
Mũi vít bông ngắn 12 chi tiết 10 x 36mm Kingtony 1636-10M

Mũi vít bông ngắn 12 chi tiết 10 x 36mm Kingtony 1636-10M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 16,000 VNĐ
Lục giác 1.5mm Kingtony 1120-15M

Lục giác 1.5mm Kingtony 1120-15M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Lục giác 2mm Kingtony 1120-02M

Lục giác 2mm Kingtony 1120-02M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Lục giác 2.5mm Kingtony 1120-2.5M

Lục giác 2.5mm Kingtony 1120-2.5M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Lục giác 3mm Kingtony 1120-03M

Lục giác 3mm Kingtony 1120-03M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Lục giác bi 3mm Kingtony 113003MR

Lục giác bi 3mm Kingtony 113003MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Chìa lục giác 1/8 inch Kingtony 113004SR

Chìa lục giác 1/8 inch Kingtony 113004SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Chìa lục giác 5/32 inch Kingtony 113005SR

Chìa lục giác 5/32 inch Kingtony 113005SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Chìa lục giác dài T20 x 22 mm Kingtony 112320R

Chìa lục giác dài T20 x 22 mm Kingtony 112320R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Chìa lục giác dài Kingtony 112715R

Chìa lục giác dài Kingtony 112715R

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi vít đóng 2 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188002P

Mũi vít đóng 2 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188002P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi vít đóng 3 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188003P

Mũi vít đóng 3 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188003P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Bút thử điện 100-500V Kingtony 6CB-02

Bút thử điện 100-500V Kingtony 6CB-02

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Lục giác 3/32 inch Kingtony 112503SR

Lục giác 3/32 inch Kingtony 112503SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU KINGTONY

DBK là đại lý chuyên phân phối các thiết bị của thương hiệu KINGTONY tại Việt Nam. Các mặt hàng của hãng KINGTONYChúng tôi cung cấp đều đảm bảo chính hãng, chất lượng rất tốt và giá thấp nhất trên thị trường. Hãng KINGTONY được nhiều đơn vị chọn mua sử dụng và dần trở nên một cái tên quan tâm trong lĩnh vực này.

Tại sao lựa chọn các sản phẩm hãng KINGTONY tại Công ty DBK:

- Sản phẩm luôn chính hãng KINGTONY.

- Giá mặt hàng của hãng KINGTONY DBK Việt Nam phân phối luôn tốt nhất thị trường.

- Bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất KINGTONY đưa ra.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngoài nhà sản xuất KINGTONY, chúng tôi còn phân phối rất nhiều các thiết bị khác trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp với trên 100.000 sản phẩm của hơn 1000 hãng uy tín khác nhau cùng với sự hiểu biết do nhiều năm làm việc trọng lĩnh vực, DBK tự tin đem đến cho khách hàng các dụng cụ đúng với nhu cầu của khách hàng. Hãy nhanh tay mua hàng tại DBK.VN

Đánh giá: 12345
KINGTONY
5 (1) phiếu bầu
Chi tiết bảng giá TONNERS
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【HCM】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
TONNERS
Chi tiết bảng giá KINGTONY
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【HN】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
KINGTONY
Chi tiết bảng giá TLP
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【ĐN】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
TLP
Lên đầu 0giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk0(0) sản phẩm.
Thông tin giỏ hàng của bạn : Có (0) sản phẩm
STTSản phẩmĐơn giáSố lượngThành tiền
Tổng tiền:0 (VNĐ)

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Yêu cầu DBK xuất hóa đơn cho công ty hoặc tổ chức Hiển thị
Nhận hàng tại địa chỉ khác Hiển thị

Gửi Đơn Hàng

CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN

Giao hàng và thu tiền tại nhà
Nhận hàng và thanh toán tại DBK
Chuyển khoản qua máy ATMNgân hàng
Thanh toán Online bằng thẻ ATM

VẬN CHUYỂN

Thời gian giao hàng:

Bất kỳTrong giờ hành chínhNgoài giờ hành chính

NHẬP MÃ SỐ THUẾx

NHẬP ĐỊA CHỈ KHÁCx