MENU
Trang chủ » Thương hiệu: MASADA (578 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu MASADA Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU MASADA

Thoát
Thương hiệu: MASADA (Tổng : 90 sản phẩm)
Kích thủy lực 2 tấn Masada MS-2S

Kích thủy lực 2 tấn Masada MS-2S

Thương hiệu: masada
Giá: 682,000 VNĐ
Kích thủy lực 2 tấn Masada MS-2

Kích thủy lực 2 tấn Masada MS-2

Thương hiệu: masada
Giá: 675,000 VNĐ
Kích thủy lực 3 tấn Masada MS-3

Kích thủy lực 3 tấn Masada MS-3

Thương hiệu: masada
Giá: 866,000 VNĐ
Kích thủy lực 5 tấn Masada MS-5Y

Kích thủy lực 5 tấn Masada MS-5Y

Thương hiệu: masada
Giá: 947,000 VNĐ
Kích thủy lực 7 tấn Masada MH-7

Kích thủy lực 7 tấn Masada MH-7

Thương hiệu: masada
Giá: 1,203,000 VNĐ
Kích thủy lực 10 tấn Masada MH-10

Kích thủy lực 10 tấn Masada MH-10

Thương hiệu: masada
Giá: 1,486,000 VNĐ
Kích thủy lực 15 tấn Masada MH-15

Kích thủy lực 15 tấn Masada MH-15

Thương hiệu: masada
Giá: 2,046,000 VNĐ
Kích thủy lực 20 tấn Masada MH-20

Kích thủy lực 20 tấn Masada MH-20

Thương hiệu: masada
Giá: 2,354,000 VNĐ
Kích thủy lực 30 tấn Masada MH-30V

Kích thủy lực 30 tấn Masada MH-30V

Thương hiệu: masada
Giá: 3,822,000 VNĐ
Kích thủy lực 50 tấn Masada MH-50Y

Kích thủy lực 50 tấn Masada MH-50Y

Thương hiệu: masada
Giá: 10,626,000 VNĐ
Kích thủy lực 100 tấn Masada MH-100Y

Kích thủy lực 100 tấn Masada MH-100Y

Thương hiệu: masada
Giá: 42,150,000 VNĐ
Kích thủy lực 10 tấn Masada MHB-10

Kích thủy lực 10 tấn Masada MHB-10

Thương hiệu: masada
Giá: 1,509,000 VNĐ
Kích thủy lực 15 tấn Masada MHB-15

Kích thủy lực 15 tấn Masada MHB-15

Thương hiệu: masada
Giá: 2,008,000 VNĐ
Kích thủy lực 20 tấn Masada MHB-20

Kích thủy lực 20 tấn Masada MHB-20

Thương hiệu: masada
Giá: 2,315,000 VNĐ
Kích thủy lực 30 tấn Masada MHB-30Y

Kích thủy lực 30 tấn Masada MHB-30Y

Thương hiệu: masada
Giá: 3,782,000 VNĐ
Kích nâng 2 tầng 1.5 tấn Masada NPD-1.5-5

Kích nâng 2 tầng 1.5 tấn Masada NPD-1.5-5

Thương hiệu: masada
Giá: 1,021,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 5 tấn Masada ASJ-50ML

Kích cá sấu dùng hơi 5 tấn Masada ASJ-50ML

Thương hiệu: masada
Giá: 39,499,000 VNĐ
Đội cá sấu 8 tấn Masada ASJ-8OML

Đội cá sấu 8 tấn Masada ASJ-8OML

Thương hiệu: masada
Giá: 45,299,000 VNĐ
Đội cá sấu 10 tấn Masada ASJ-l00M

Đội cá sấu 10 tấn Masada ASJ-l00M

Thương hiệu: masada
Giá: 47,030,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 15 tấn Masada ASJ-150-2

Kích cá sấu dùng hơi 15 tấn Masada ASJ-150-2

Thương hiệu: masada
Giá: 110,074,000 VNĐ
Kích nâng dạng kéo 850kg Masada MSJ-850

Kích nâng dạng kéo 850kg Masada MSJ-850

Thương hiệu: masada
Giá: 3,858,000 VNĐ
Đội thủy lực 20 tấn Masada ATJ-20S-4

Đội thủy lực 20 tấn Masada ATJ-20S-4

Thương hiệu: masada
Giá: 22,414,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 20 tấn Masada ATJ-200DL-2

Kích cá sấu dùng hơi 20 tấn Masada ATJ-200DL-2

Thương hiệu: masada
Giá: 42,995,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 3 tấn Masada ASJ-30ML

Kích cá sấu dùng hơi 3 tấn Masada ASJ-30ML

Thương hiệu: masada
Giá: 36,136,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 2 tấn Masada ASJ-20ML

Kích cá sấu dùng hơi 2 tấn Masada ASJ-20ML

Thương hiệu: masada
Giá: 28,158,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 1,8 tấn Masada ASJ-18M-2

Kích cá sấu dùng hơi 1,8 tấn Masada ASJ-18M-2

Thương hiệu: masada
Giá: 28,789,000 VNĐ
Đội cá sấu 10 tấn Masada SJ-100H

Đội cá sấu 10 tấn Masada SJ-100H

Thương hiệu: masada
Giá: 34,768,000 VNĐ
Kích cá sấu 5 tấn Masada SJ-50H

Kích cá sấu 5 tấn Masada SJ-50H

Thương hiệu: masada
Giá: 20,656,000 VNĐ
Kích cá sấu 3 tấn Masada SJ-30LL

Kích cá sấu 3 tấn Masada SJ-30LL

Thương hiệu: masada
Giá: 23,990,000 VNĐ
Kích cá sấu 3 tấn Masada SJ-30H

Kích cá sấu 3 tấn Masada SJ-30H

Thương hiệu: masada
Giá: 14,762,000 VNĐ
Kích cá sấu 2 tấn Masada SJ-20LL-2

Kích cá sấu 2 tấn Masada SJ-20LL-2

Thương hiệu: masada
Giá: 18,614,000 VNĐ
Đội cá sấu 2 tấn Masada SJ-20L-2

Đội cá sấu 2 tấn Masada SJ-20L-2

Thương hiệu: masada
Giá: 9,374,000 VNĐ
Kích cá sấu 2 tấn Masada SJ-20S-3

Kích cá sấu 2 tấn Masada SJ-20S-3

Thương hiệu: masada
Giá: 6,082,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 20 tấn Masada ATJ-200

Kích cá sấu dùng hơi 20 tấn Masada ATJ-200

Thương hiệu: masada
Giá: 36,691,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 25 tấn Masada ATJ-250

Kích cá sấu dùng hơi 25 tấn Masada ATJ-250

Thương hiệu: masada
Giá: 40,195,000 VNĐ
Kích cá sấu dùng hơi 35 tấn Masada ATJ-350L

Kích cá sấu dùng hơi 35 tấn Masada ATJ-350L

Thương hiệu: masada
Giá: 39,090,000 VNĐ
Kích nâng và di chuyển 450kg Masada HTM-4S-3

Kích nâng và di chuyển 450kg Masada HTM-4S-3

Thương hiệu: masada
Giá: 39,288,000 VNĐ
Đội 20 tấn Masada MH-20P

Đội 20 tấn Masada MH-20P

Thương hiệu: masada
Giá: 16,888,000 VNĐ
Kích thủy lực 15 tấn Masada MH-15P

Kích thủy lực 15 tấn Masada MH-15P

Thương hiệu: masada
Giá: 15,782,000 VNĐ
Đội 10 tấn Masada MH-10P

Đội 10 tấn Masada MH-10P

Thương hiệu: masada
Giá: 15,128,000 VNĐ
Kích thủy lực dài 2 tấn Masada MHL-2-2

Kích thủy lực dài 2 tấn Masada MHL-2-2

Thương hiệu: masada
Giá: 8,782,000 VNĐ
Kích thủy lực 20 tấn Masada MH-20L

Kích thủy lực 20 tấn Masada MH-20L

Thương hiệu: masada
Giá: 15,072,000 VNĐ
Đội 5 tấn Masada MH-l0LS-l

Đội 5 tấn Masada MH-l0LS-l

Thương hiệu: masada
Giá: 12,202,000 VNĐ
Đội Masada 30 tấn Masada MH-5LS-l

Đội Masada 30 tấn Masada MH-5LS-l

Thương hiệu: masada
Giá: 6,966,000 VNĐ
Máy ép thủy lực 60 tấn Masada MHP-60E-4

Máy ép thủy lực 60 tấn Masada MHP-60E-4

Thương hiệu: masada
Giá: 399,840,000 VNĐ
Đội ép thủy lực 60 tấn Masada AHP-60

Đội ép thủy lực 60 tấn Masada AHP-60

Thương hiệu: masada
Giá: 316,579,000 VNĐ
Máy ép thủy lực 35 tấn Masada MHP-35E-4

Máy ép thủy lực 35 tấn Masada MHP-35E-4

Thương hiệu: masada
Giá: 197,568,000 VNĐ
Đội ép thủy lực 35 tấn Masada AHP-35

Đội ép thủy lực 35 tấn Masada AHP-35

Thương hiệu: masada
Giá: 111,485,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Masada Mfg. Co., Ltd. là nhà sản xuất sản phẩmkích thủy lực cho ô tô và cung cấp sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau.

Quá trình bắt đầu vào năm 1946. Chúng tôi đã đi tiên phong trong việc phát triển các lỗ cắm và thiết bị bảo trì kết hợp các công nghệ và ý tưởng mới, và luôn đóng một phần trong ngành kể từ khi thành lập.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, người ta chú trọng nhiều hơn vào tính dễ sử dụng và an toàn của người dùng. Ngoài ra, vì những điều quan trọng hơn liên quan đến việc theo đuổi sự an toàn, mục đích và việc sử dụng sản phẩm và cuộc sống của con người, chúng tôi nỗ lực tối đa để tạo ra một sản phẩm đáng tin cậy.

Mỗi sản phẩm của Masada Seisakusho được sử dụng ngày nay trong nhiều lĩnh vực ở Nhật Bản và nước ngoài, và đã được đánh giá cao bởi các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp các sản phẩm, sản phẩm chất lượng cao hơn bao giờ hết và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc của bạn.

Từ năm 2001 đến nay, Masada đã được chứng nhận ISO 9001 : 2000ISO 14001 : 2004, thành lập thêm một số chi nhánh công ty và văn phòng bán hàng ở Nhật, Trung Quốc. Đặc biệt hơn là các sản phẩm của Masada đã được kinh doanh ở nước ngoài và được rất nhiều khách hàng tin dùng, giúp đem lại nguồn doanh thu lớn và làm tăng lợi nhuận của công ty.

Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.