x Đóng

Nhà phân phối, đại lý SOLVAY

Đại lý, Thương hiệu SOLVAY

Dầu chân không Fomblin YL VAC 25/6 (1kg/can)

Dầu chân không Fomblin YL VAC 25/6 (1kg/can)

Thương hiệu: solvay
6.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin Y VAC 06/6 (1kg/can)

Dầu chân không Fomblin Y VAC 06/6 (1kg/can)

Thương hiệu: solvay
8.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin YL Vac 14/6 (1kg/can)

Dầu chân không Fomblin YL Vac 14/6 (1kg/can)

Thương hiệu: solvay
8.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin YL Vac 16/6 (1kg/can)

Dầu chân không Fomblin YL Vac 16/6 (1kg/can)

Thương hiệu: solvay
8.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden D02 (15kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden D02 (15kg/can)

Thương hiệu: solvay
120.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 135 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 135 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
25.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin Drynert 25/6

Dầu chân không Fomblin Drynert 25/6

Thương hiệu: solvay
9.600.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 55 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 55 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
22.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 70 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 70 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
22.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 80 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 80 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
22.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 110 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 110 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
44.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 170 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 170 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
56.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 200 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 200 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
56.000.000 ₫
Dầu chân không Solvay Galden HT 270 (5kg/can)

Dầu chân không Solvay Galden HT 270 (5kg/can)

Thương hiệu: solvay
50.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin M30 (1kg/can)

Dầu chân không Fomblin M30 (1kg/can)

Thương hiệu: solvay
30.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin AR555 (1kg/can)

Dầu chân không Fomblin AR555 (1kg/can)

Thương hiệu: solvay
14.000.000 ₫
Dầu chân không Fomblin LC 200

Dầu chân không Fomblin LC 200

Thương hiệu: solvay
Liên hệ
Dầu chân không Solvay Galden D03

Dầu chân không Solvay Galden D03

Thương hiệu: solvay
Liên hệ
Dầu chân không Solvay Galden HS 240

Dầu chân không Solvay Galden HS 240

Thương hiệu: solvay
Liên hệ
Dầu chân không Solvay Galden LS 200

Dầu chân không Solvay Galden LS 200

Thương hiệu: solvay
Liên hệ
Dầu chân không Solvay Galden LS 230

Dầu chân không Solvay Galden LS 230

Thương hiệu: solvay
Liên hệ
Dầu Fomblin YLOX 120

Dầu Fomblin YLOX 120

Thương hiệu: solvay
12.500.000 ₫
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.