CAMERA NHIỆT

Camera Nhiệt Fluke VT02

Camera Nhiệt Fluke VT02

Thương hiệu: fluke
Giá: 2,190,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti90

Camera Nhiệt Fluke Ti90

Thương hiệu: fluke
Giá: 34,164,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti95

Camera Nhiệt Fluke Ti95

Thương hiệu: fluke
Giá: 45,551,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke TiR125

Camera Nhiệt Fluke TiR125

Thương hiệu: fluke
Giá: 126,100,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti25 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti25 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: 136,100,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti27

Camera Nhiệt Fluke Ti27

Thương hiệu: fluke
Giá: 151,626,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti300

Camera Nhiệt Fluke Ti300

Thương hiệu: fluke
Giá: 157,433,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti29

Camera Nhiệt Fluke Ti29

Thương hiệu: fluke
Giá: 166,262,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 60Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 60Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: 198,328,000 VNĐ
Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti32 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera Nhiệt Fluke Ti10 ( 9Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti10 ( 9Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera Nhiệt Fluke Ti27 ( 60Hz)

Camera Nhiệt Fluke Ti27 ( 60Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt Testo 865 (0560 8650, 280 °C, 160x120pixels)

Camera nhiệt Testo 865 (0560 8650, 280 °C, 160x120pixels)

Thương hiệu: testo
Giá: 28,120,000 VNĐ
Camera nhiệt Guideir B160V (160x120, -20°C~350°C)

Camera nhiệt Guideir B160V (160x120, -20°C~350°C)

Thương hiệu: guideir
Giá: 31,725,000 VNĐ
Camera nhiệt Guideir D192M (192×144 px, 7mm Lens, manual focus)

Camera nhiệt Guideir D192M (192×144 px, 7mm Lens, manual focus)

Thương hiệu: guideir
Giá: 52,839,750 VNĐ
Camera nhiệt Guideir B320V (320×240, -20°C~350°C)

Camera nhiệt Guideir B320V (320×240, -20°C~350°C)

Thương hiệu: guideir
Giá: 52,875,000 VNĐ
Camera nhiệt Guideir B256V (256×192, -20°C~350°C)

Camera nhiệt Guideir B256V (256×192, -20°C~350°C)

Thương hiệu: guideir
Giá: 38,775,000 VNĐ
Camera nhiệt Testo 868 (0560 8681,  650 °C,160x120pixels)

Camera nhiệt Testo 868 (0560 8681, 650 °C,160x120pixels)

Thương hiệu: testo
Giá: 46,990,000 VNĐ
Camera nhiệt Testo 871 (0560 8712, 650 °C, 240x180pixels)

Camera nhiệt Testo 871 (0560 8712, 650 °C, 240x180pixels)

Thương hiệu: testo
Giá: 62,670,000 VNĐ
Camera nhiệt Testo 872 (0560 8721, 320x240pixels)

Camera nhiệt Testo 872 (0560 8721, 320x240pixels)

Thương hiệu: testo
Giá: 84,610,000 VNĐ
Camera nhiệt Guideir D384M (384×288 px, 19mm Lens, manual focus)

Camera nhiệt Guideir D384M (384×288 px, 19mm Lens, manual focus)

Thương hiệu: guideir
Giá: 91,614,750 VNĐ
Camera nhiệt Guideir D384A (384×288 px, 15mm Lens, auto focus)

Camera nhiệt Guideir D384A (384×288 px, 15mm Lens, auto focus)

Thương hiệu: guideir
Giá: 105,714,750 VNĐ
Camera nhiệt Guideir C400 (384X288, 25mm lens, 800°C)

Camera nhiệt Guideir C400 (384X288, 25mm lens, 800°C)

Thương hiệu: guideir
Giá: 141,000,000 VNĐ
Camera nhiệt Guideir C640 (640X480, 25mm lens, 800°C)

Camera nhiệt Guideir C640 (640X480, 25mm lens, 800°C)

Thương hiệu: guideir
Giá: 317,250,000 VNĐ
Camera nhiệt Fluke Ti401 PRO (640 x 480; 60Hz)

Camera nhiệt Fluke Ti401 PRO (640 x 480; 60Hz)

Thương hiệu: fluke
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt - 082.083A (0°C ... +350°C,  640 x 480 pixel )

Camera nhiệt - 082.083A (0°C ... +350°C, 640 x 480 pixel )

Thương hiệu: laserliner
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt SONEL KT-80 (0°C...+250°C)

Camera nhiệt SONEL KT-80 (0°C...+250°C)

Thương hiệu: sonel
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt SONEL KT-145v7 (-20°C...+350°C)

Camera nhiệt SONEL KT-145v7 (-20°C...+350°C)

Thương hiệu: sonel
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt SONEL KT-145v11 ( -20°C...+350°C)

Camera nhiệt SONEL KT-145v11 ( -20°C...+350°C)

Thương hiệu: sonel
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt SONEL KT-145V30 ( -20°C...+350°C)

Camera nhiệt SONEL KT-145V30 ( -20°C...+350°C)

Thương hiệu: sonel
Giá: Liên hệ
Camera nhiệt SONEL KT160A (-20..350°C)

Camera nhiệt SONEL KT160A (-20..350°C)

Thương hiệu: sonel
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/camera-nhiet,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111